Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.

Klinika nefrologie 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.

Prof.  MUDr.  Romana Ryšavá, CSc. se narodila v roce 1967 v Lounech. V roce  1992 absolvovala 1.LF UK Praha, fakultu všeobecného lékařství. Hned po promoci pracovala necelý rok na onkologickém oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice. Poté přešla do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze na I. interní kliniku, kde pracovala na nefrologickém oddělení jako sekundární lékařka. V roce 1999 se stala odbornou asistentkou pro obor nefrologie 1. LF UK Praha, kde působí dosud jako profesorka. Nadále pracuje na Klinice nefrologie VFN ve funkci vedoucí lékařky oddělení a je zástupkyní přednosty pro zdravotnickou činnost. V roce 1995 složila atestaci I.stupně z vnitřního lékařství, v roce 1999 atestaci z vnitřního lékařství II. stupně a v roce 2001 atestaci nefrologickou. V roce 2005 se stala docentkou a od roku 2013 je jměnována profesorkou 1. LF UK pro obor vnitřní lékařství, Významným způsobem se podílí i na postgraduální výuce v oboru nefrologie.

Od počátku svého působení v nefrologii se intenzivně věnuje problematice amyloidózy a postižení ledvin, což je téma, které bylo řadu let opomíjeno. Na toto téma publikovala řadu prací a přednesla nespočet přednášek. Amyloidóza se stala i tématem její kandidátské disertační práce, která měla název „Význam amyloidových prekurzorů a některých cytokinů v diagnostice amyloidózy ledvin“.

Prof. MUDr.  Romana Ryšavá, CSc. je autorkou či spoluautorkou více jak 70 originálních prací a přehledových článků, z nichž řada byla publikována v uznávaných impaktovaných časopisech. Citační index jejích prací je přes 200. V roce 1998 a 1999 byla tato její publikační činnost oceněna cenou Klubu mladých nefrologů za nejlepší publikaci v roce 1997 a 1998. Je také autorkou řady kapitol v učebnicích pro mediky a v monografiích, které se týkají nefrologické problematiky či problematiky amyloidózy.

Prof. MUDr.  Romana Ryšavá, CSc. je členkou řady odborných společností ­- European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA), International Society of Nephrology (ISN), International Society of Amyloidosis (ISA) a České  nefrologické společnosti (ČNS). Od roku  2004 pracuje ve výboru ČNS, kde zastávala nejprve post pokladníka, v letech  2006-2008 post 1. místopředsedkyně, 2008-2010 předsedkyně a 2010-2012 byla 2.místopředsedkyní. V současném výboru působí jako koordinátorka pro jednání se státními institucemi. Během svého působení ve výboru byla presidentkou či hlavní pořadatelkou řady odborných akcí či kongresů.

Je členkou redakční rady řady časopisů (Postgraduální nefrologie, Medicína pro praxi, Aktuality v nefrologii, Kidney and Blood Pressure Research) a recenzentkou odborných publikací, doktorských prací či grantů. Od roku 2017 je předsedkyní redakční rady časopisu Postgraduální nefrologie. Z dalších aktivit je třeba jmenovat členství v akreditační komisi MZd pro obor nefrologie, členství v atestační komisi pro obor nefrologie. Je také hlavní řešitelkou či spoluřešitelkou několika grantových projektů či výzkumných záměrů a klinických studií.

Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc. je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2024, roč. 22, č. 2, s. 17-19

Hayward G, Mort S, Hay A, et al. D‑mannose for prevention of recurrent urinary tract infection among women: a randomized clinical trialJAMA Intern Med 2024 Apr 8:e240264. doi: 10.1001/jamainternmed.2024.0264. Online ahead of print.

Postgraduální nefrologie. 2024, roč. 22, č. 1, s. 14-16

Mathur M, Barratt J, Chacko B, et al. A Phase 2 Trial of Sibeprenlimab in Patients with IgA Nephropathy. N Engl J Med 2024;390:20–31.

Postgraduální nefrologie. 2023, roč. 21, č. 2, s. 3-8
Postgraduální nefrologie. 2022, roč. 20, č. 4, s. 26-28

Ponte C, Grayson PC, Robson JC, et al; DCVAS Study Group. 2022 American College of Rheumatology/EULAR classification criteria for giant cell arteritisAnn Rheum Dis 2022;81:1647–1653. Arthritis Rheumatol 2022 Nov 8. doi: 10.1002/art.42325. Epub ahead of print.

Grayson PC, Ponte C, Suppiah R, et al; DCVAS Study Group. 2022 American College of Rheumatology/EULAR classification criteria for Takayasu arteritis.
Ann Rheum Dis 2022;81:1654–1660. Arthritis Rheumatol 2022 Nov 8. doi: 10.1002/art.42324. Epub ahead of print. PMID: 36349501.

Postgraduální nefrologie. 2022, roč. 20, č. 1, s. 9-11

Sikora J, Kmochová T, Mušálková D, et al. A mutation in the SAA1 promoter causes hereditary amyloid A amyloidosisKidney Int 2022;101:349–359.

Postgraduální nefrologie. 2021, roč. 19, č. 2, s. 11-12

De Vriese AS, Caluwé R, Van Der Meersch H, et al. Safety and Efficacy of Vitamin K Antagonists versus Rivaroxaban in Hemodialysis Patients with Atrial Fibrillation: A Multicenter Randomized Controlled TrialJ Am Soc Nephrol 2021 Mar 22:ASN.2020111566. doi: 10.1681/ASN.2020111566

Postgraduální nefrologie. 2020, roč. 18, č. 4, s. 18-20

Furie R, Rovin BH, Houssiau F, et al. Two‑Year, Randomized, Controlled Trial of Belimumab in Lupus Nephritis. N Engl J Med 2020;383:1117–1128.

Postgraduální nefrologie. 2020, roč. 18, č. 3, s. 20-22

Royal V, Leung N, Troyanov S, et al. Clinicopathological predictors of renal outcomes in light chain cast nephropathy: a multicenter retrospective studyBlood 2020;135:1833–1846.

Postgraduální nefrologie. 2020, roč. 18, č. Speciál COVID‑19, s. 3
Postgraduální nefrologie. 2020, roč. 18, č. Speciál COVID‑19, s. 5-6
Postgraduální nefrologie. 2020, roč. 18, č. 1, s. 3-7
Postgraduální nefrologie. 2020, roč. 18, č. 1, s. 31-33
Postgraduální nefrologie. 2019, roč. 17, č. 4, s. 10-12

Aringer M, Costenbader K, Daikh D, et al. 2019 European League Against Rheumatism/American College of Rheumatology Classification Criteria for Systemic Lupus Ertyhematosus.
Arthritis Rheumatol 2019 Aug 6. doi: 10.1002/art.40930, Ann Rheum Dis 2019;78:1151–1159.

Postgraduální nefrologie. 2019, roč. 17, č. 1, s. 19-21

Fernandez‑Juarez G, Perez JV, Caravaca‑Fontán F, et al.; Spanish Group for the Study of Glomerular Diseases (GLOSEN). Duration of treatment with corticosteroids and recovery of kidney function in acute interstitial nephritis.

Clin J Am Soc Nephrol 2018;13:1851–1858.

Postgraduální nefrologie. 2018, roč. 16, č. 4, s. 7-8

Calderon‑Margalit R, Golan E, Twig G, et al.

History of Childhood Kidney Disease and Risk of Adult End‑Stage Renal Disease. N Engl J Med 2018;378:428–438.

Postgraduální nefrologie. 2018, roč. 16, č. 3, s. 7-9

Toth PP, Dwyer JP, Cannon CP, et al.

Efficacy nad safety of lipid lowering by alirocumab in chronic kidney disease. Kidney Int 2018;93:1397–1408.

Postgraduální nefrologie. 2018, roč. 16, č. 1, s. 3-3
Postgraduální nefrologie. 2017, roč. 15, č. 2, s. 3-7
Postgraduální nefrologie. 2017, roč. 15, č. 1, s. 3-3
Postgraduální nefrologie. 2017, roč. 15, č. 1, s. 9-12

Blanchard A, Bockenhauer D, Bolignano D, et al. Gitelman syndrome: consensus and guidance from a Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) consensus conference. Kidney International 2017;91:24–33.

Postgraduální nefrologie. 2016, roč. 14, č. 3, s. 15-17

Xie Y, Bowe B, Li T, et al.
Proton Pump Inhibitors and Risk of Incident CKD and Progression to ESRD. J Am Soc Nephrol 2016;27:3153–3163.

Postgraduální nefrologie. 2015, roč. 13, č. 4, s. 54-55

Thompson S, James M, Wiebe N, et al.; Alberta Kidney Disease Network. Cause of death in patients with reduced kidney function. J Am Soc Nephrol 2015;26:2504–2511.

Navaneethan S, Schold J, Arrigain S, et al. Cause‑specific deaths in non‑dialysis dependent chronic kidney disease. J Am Soc Nephrol 2015;26: 2512–2520.

Postgraduální nefrologie. 2015, roč. 13, č. 3, s. 36-37

Boils CL, Nasr SH, Walker PD, Couser WG, Larsen CP. Update on endocarditis‑associated glomerulonephritis. Kidney Int 2015;87:1241–1249.

Postgraduální nefrologie. 2015, roč. 13, č. 1, s. 13-15

Shah M, Avgil Tsadok M, Jackevicius CA, et al. Warfarin use and the risk for stroke and bleeding in patients with atrial fibrillation undergoing dialysis. Circulation 2014;129:1196–1203.

Postgraduální nefrologie. 2014, roč. 12, č. 4, s. 54-56

Lewis JB, Sika M, Koury JM, et al. Ferric citrate controls phosphorus and deliveres iron in patients on dialysis. J Am Soc Nephrol 2014; 26: e‑pub Jul 24. ASN.2014020212

Postgraduální nefrologie. 2014, roč. 12, č. 4, s. 61-63
Postgraduální nefrologie. 2013, roč. 11, č. 4, s. 50-53
Postgraduální nefrologie. 2013, roč. 11, č. 3, s. 38-40

Legendre CM, Licht C, Muus P et al. Terminal complement inhibitor eculizumab in atypical hemolytic‑uremic syndrome. N Eng J Med 2013;368:2169‑2181.

Postgraduální nefrologie. 2013, roč. 11, č. 1, s. 6-7

Henderson LK, Masson P, Craig JC, Roberts MA, Flanc RS, Strippoli GF, Webster AC. Induction and maintenance treatment of proliferative lupus nephritis: a meta‑analysis of randomized controlled trials. Am J Kidney Dis 2013;61:74–87.

Postgraduální nefrologie. 2013, roč. 11, č. 1, s. 7-9

Macdougall IC, Provenzano R, Sharma A et al. for the PEARL Study Groups. Peginesatide for anemia in patients with chronic kidney disease not receiving dialysis. N Engl J Med 2013;368:320–332.

Postgraduální nefrologie. 2012, roč. 10, č. 5, s. 66-68

KDIGO Clinical Practice Guideline for Anemia in Chronic Kidney Disease. Kidney Int 2012;2(Suppl 4):279–336.

Postgraduální nefrologie. 2012, roč. 10, č. 4, s. 53-54

Hemmelgarn BR, James MT, Manns BJ, et al. Rates of treated and untreated kidney failure in older vs. younger adults. JAMA 2012;307:2507–2515.

Postgraduální nefrologie. 2012, roč. 10, č. 4, s. 55-56

Rahman M, Ford CE, Cutler JA, Davis BR, Piller LB, Whelton PK, Wright JT Jr, Barzilay JI, Brown CD, Colon PJ Sr, Fine LJ, Grimm RH Jr, Gupta AK, Baimbridge C, Haywood LJ, Henriquez MA, Ilamaythi E, Oparil S, Preston R; for the ALLHAT Collaborative Research Group. Long‑term renal and cardiovascular outcomes in Antihypertensive and Lipid‑Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial (ALLHAT) participants by baseline estimated GFR. Clin J Am Soc Nephrol 2012;7:989–1002.

Postgraduální nefrologie. 2012, roč. 10, č. 3, s. 37-38

Kim JK, Kim JH, Lee SC, et al. Clinical features and outcomes of IgA nephropathy with nephrotic syndrome. Clin J Am Soc Nephrol 2012;7:427–436.

Postgraduální nefrologie. 2012, roč. 10, č. 2, s. 21-23

Gross O, Licht C, Anders HJ, et al. Early angiotensin‑converting enzyme inhibition in Alport syndrome delays renal failure and improves life expectancy. Kidney Int 2012;81:494–501.

Postgraduální nefrologie. 2012, roč. 10, č. 1, s. 4-5

Frank Ch, Werber D, Cramer JP, et al., for the HUS Investigation Team. Epidemic profile of Shiga‑toxin‑producing Escherichia coli O104:H4 outbreak in Germany. N Engl J Med 2011;365:1771–1780.

Postgraduální nefrologie. 2011, roč. 9, č. 6, s. 86-89
Postgraduální nefrologie. 2011, roč. 9, č. 5, s. 81-82

Molnar MZ, Mehrotra R, Duong U, Kovesdy CP, Kalantar‑Zadeh K. Association of hemoglobin and survival in peritoneal dialysis patients. Clin J Am Soc Nephrol 2011;6:1973–1981.

Postgraduální nefrologie. 2011, roč. 9, č. 3, s. 44-45

Szummer K, Lundman P, Jacobson SH, Schön S, Lindbäck J, Stenestrand U, Wallentin L, Jernberg T, for SWEDEHEART. Association between statin treatment and outcome in relation to renal function in survivors of myocardial infarction. Kidney Int 2011;79:997–1004.

Postgraduální nefrologie. 2011, roč. 9, č. 3, s. 49-50
Postgraduální nefrologie. 2011, roč. 9, č. 2, s. 23-24

Stanescu HC, Arcos‑Burgos M, Medlar A, et al. Risk HLA‑DQA1 and PLA2R1 alleles in idiopathic membranous nephropathy. N Engl J Med 2011;364:616–626.

Postgraduální nefrologie. 2011, roč. 9, č. 2, s. 24-26

Navarra SV, Guzmán RM, Gallacher AE, et al. Efficacy and safety of belimumab in patients with active systemic lupus erythematosus: a randomised, placebo‑controlled, phase 3 trial. Lancet 2011;377:721–731.

Postgraduální nefrologie. 2010, roč. 8, č. 6, s. 87-89

Eckardt KU, Kim J, Kronenberg F, et al. Hemoglobin variability does not predict mortality in European hemodialysis patients. JASN 2010;21:1765–1775

Postgraduální nefrologie. 2010, roč. 8, č. 6, s. 90-91

Srai SK, Chung B, Marks J, et al. Erythropoietin regulates intestinal iron absorption in a rat model of chronic renal failure. Kidney Int 2010;78:660–667.

Postgraduální nefrologie. 2010, roč. 8, č. 5, s. 74-75

Agarwal R, Light RP. Intradialytic hypertension is a marker of volume excess. Nephrol Dial Transplant 2010;25:3355–3361.

Postgraduální nefrologie. 2010, roč. 8, č. 5, s. 75-77

Jalal DI, Smits G, Johnson RJ, Chonchol M. Increased fructose associates with elevated blood pressure. J Am Soc Nephrol 2010;21:1543–1549.

Postgraduální nefrologie. 2010, roč. 8, č. 5, s. 80-81
Postgraduální nefrologie. 2010, roč. 8, č. 4, s. 49-51

Sinico RA, Cavazzana I, Nuzzo M, et al. Renal involvement in primary antiphospholipid syndrome: retrospective analysis of 160 patients. Clin JASN 2010;65:1211–1217.

Postgraduální nefrologie. 2010, roč. 8, č. 4, s. 54-55

Cooper BA, Branley P, Bulfone L, Collins JF, Craig JC, Fraenkel MB, Harris A, Johnson DW, Kesselhut J, Li JJ, Luxton G, Pilmore A, Tiller DJ, Harris DC, Pollock CA; the IDEAL Study. A randomized, controlled trial of early versus late initiation of dialysis. N Engl J Med. 2010;363:609–619.

Postgraduální nefrologie. 2010, roč. 8, č. 3, s. 30-31

Korgaonkar S, Tilea A, Gillespie BW, Kiser M, Eisele G, Finkelstein F, Kotanko P, Pitt B, Saran R. Serum potassium and outcomes in CKD: Insights from the RRI‑CKD Cohort Study. Clin J Am Soc Nephrol 2010;5:762–769.

Postgraduální nefrologie. 2010, roč. 8, č. 2, s. 24-25

Tang SCW, Tang AWC, Wong SSH, Leung JCK, Ho YW, Lai KN. Long‑term study of mycophenolate mofetil treatment in IgA nephropathy. Kidney Int 2010;77:543–549.

Postgraduální nefrologie. 2010, roč. 8, č. 2, s. 25-26

Haynes RJ, Read S, Collins GP, Darby SC, Winearls CG. Presentation and survival of patients with severe acute kidney injury and multiple myeloma: a 20‑year experience from a single centre. Nephrol Dial Transplant 2010;25(2):419–426.

Postgraduální nefrologie. 2010, roč. 8, č. 1, s. 2-3

Piccoli GB, Conijn A, Consiglio V, Vasario E, Attini R, Deagostini MC, Bontempo S, Todros T. Pregnancy in dialysis patients: is the evidence strong enough to lead us to change our counseling policy? Clin J Am Soc Nephrol 2010;5:62‑71. 2009;4:1974–1979.

Postgraduální nefrologie. 2010, roč. 8, č. 1, s. 3-4

Fabris A, Bernich P, Abaterusso C, et al. Bone disease in medullary sponge kidney and effect of potassium citrate treatment. Clin J Am Soc Nephrol 2009;4:1974–1979.

Postgraduální nefrologie. 2009, roč. 7, č. 6, s. 87-88

Marcelli D, Marelli C, Richards N. Influenza A(H1N1)v pandemic in the dialysis population: first wave results from an international survey. Nephrol Dial Transplant 2009;12:3566–3572.

Postgraduální nefrologie. 2009, roč. 7, č. 6, s. 88-89

Maripuri S, Grande JP, Osborn TG, Fervenza FC, Matteson EL, Donadio JV, Hogan MC. Renal involvement in primary Sjögren’s syndrome: a clinicopathologic study. Clin J Am Soc Nephrol 2009;4:1423–1431.

Postgraduální nefrologie. 2009, roč. 7, č. 5, s. 71-72

Cattran DC, Coppo R, Cook HT, et al., and Working Group of the International IgA Nephropathy Network and the Renal Pathology Society: The Oxford classification of IgA nephropathy: rationale, clinicopathological correlations, and classification. Kidney Int 2009;76:534–545.

Postgraduální nefrologie. 2009, roč. 7, č. 5, s. 72-74

Sanna‑Cherchi S, Ravani P, Corbani V, Parodi S, Haupt R, Piaggio G, Innocenti ML, Somenzi D, Trivelli A, Caridi G, Izzi C, Scolari F, Mattioli G, Allegri L, Ghiggeri GM. Renal outcome in patients with congenital anomalies of the kidney and urinary tract. Kidney Int 2009;76:528–533.

Postgraduální nefrologie. 2009, roč. 7, č. 4, s. 50-51
Postgraduální nefrologie. 2009, roč. 7, č. 3, s. 42-43

Rule AD, Bergstralh EJ, Melton LJ 3rd, Li X, Weaver AL, Lieske JC. Kidney stones and the risk for chronic kidney disease. Clin J Am Soc Nephrol 2009;4:804–411.

Postgraduální nefrologie. 2009, roč. 7, č. 3, s. 43-45

Pizzarelli F, Lauretani F, Bandinelli S, Windham GB, Corsi AM, Giannelli SV, Ferrucci L, Guralnik JM. Predictivity of survival according to different equations for estimating renal function in community-dwelling elderly subjects. Nephrol Dial Transplant. 2009;24:1197–205.

Postgraduální nefrologie. 2009, roč. 7, č. 2, s. 22-24

Lins RL, Elseviers MM, Van der Niepen P, Hoste E, Malbrain ML, Damas P, Devriendt J, for the SHARF investigators. Intermittent versus continuous renal replacement therapy for acute kidney injury patients admitted to the intensive care unit: results of randomized clinical trial. Nephrol Dial Transpl2009; 24:512–518.

Postgraduální nefrologie. 2009, roč. 7, č. 1, s. 4-5

Seliger SL, Zhan M, Hsu VD, Walker LD, Fink JC. Chronic kidney disease adversely influences patient safety. J Am Soc Nephrol 2008;19:2414–2419.

Postgraduální nefrologie. 2009, roč. 7, č. 1, s. 5-6

Sugimoto M, Sakai K, Kita M, Imanishi J, Yamaoka Y. Prevalence of Helicobacter pylori infection in long-term hemodialysis patients. Kidney Int 2009;75:96–103.

Postgraduální nefrologie. 2008, roč. 6, č. 6, s. 85-87

Vizjak A, Ferluga D, Rožič M, Hvala A, Lindin J, Levart TK, Jurčič V, Jennette JC. Pathology, clinical presentation and outcomes of C1q nephropathy. J Am Soc Nephrol 2008;19:2237–2244.

Postgraduální nefrologie. 2008, roč. 6, č. 6, s. 87-88

Holubek WJ, Hoffman RS, Goldfarb DS, Nelson LS. Use of hemodialysis and hemoperfusion in poisoned patients. Kidney Int 2008;74:1327–1334.

Postgraduální nefrologie. 2008, roč. 6, č. 5, s. 77-79

Harada K, Akai Y, Yamaguchi Y, Kimura K, Nishitani Y, Nakatani K, Iwano M, Saito Y. Prediction of corticosteroid responsiveness based on fibroblast-specific protein 1 (FSP1) in patients with IgA nephropathy. Nephrol Dial Transplant 2008;23:3152–3159.

Postgraduální nefrologie. 2008, roč. 6, č. 5, s. 79-80

Winthrop KL, Nyendak M, Calvet H, et al. Interferon-gama release assays for diagnosing Mycobacterium tuberculosis infection in renal dialysis patients. Clin J Am Soc Nephrol 2008;3:1357–1363.

Postgraduální nefrologie. 2008, roč. 6, č. 4, s. 63-64

Ishani A, Blackell T, Jamal SA, et al. for the MORE Investigators. The effect of raloxifen treatment in postmenopausal women with CKD. J Am Soc Nephrol 2008;19:1430–1438.

Postgraduální nefrologie. 2008, roč. 6, č. 3, s. 37-39

Leung N, Gertz MA, Zeldenrust SR, et al. Improvement of cast nephropathy with plasma exchange depends on the diagnosis and on reduction of serum free light chains. Kidney Int 2008;73:1282–1288.

Postgraduální nefrologie. 2008, roč. 6, č. 3, s. 39-40

Ninomiya T, Peckovic V, Gallagher M, et al.; for the PROGRESS Collaborative Group. Lower blood pressure and risk of recurrent stroke in patients with chronic kidney disease: PROGRESS trial. Kidney Int 2008;73:963–970.

Postgraduální nefrologie. 2008, roč. 6, č. 1, s. 3-4

Wattanakit K, Cushman M, Stehman‑Breen C, Heckbert SR, Folsom AR. Chronic kidney disease increases risk for venous thromboembolism. J Am Soc Nephrol 2008;19:135–140.

Postgraduální nefrologie. 2008, roč. 6, č. 1, s. 5-6

Bakris GL, Ruilope L, Locatelli F, Ptaszynska A, Pieske B, deChamplain J, Weber MA, Raz I. Treatment of microalbuminuria in hypertensive subjects with elevated cardiovascular risk: results of the IMPROVE study. Kidney Int 2007;72: 879–885.

Postgraduální nefrologie. 2007, roč. 5, č. 6, s. 83-85

Éthier J, Bragg-Gresham JL, Piera L, Akizawa T, Asano Y, Mason N, Gillespie BW, Young EW. Aspirin prescription and outcomes in hemodialysis patients: the Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study (DOPPS). Am J Kidney Dis 2007;50:602–611.

Postgraduální nefrologie. 2007, roč. 5, č. 5, s. 69-70

Swaminathan S, Shah SV. New insights into nephrogenic systemis fibrosis. J Am Soc Nephrol 2007;18:2636–2643.

Postgraduální nefrologie. 2007, roč. 5, č. 5, s. 70-73

Prescott GJ, Metcalfe W, Baharani J, Khan IH, Simpson K, Smith WCS, MacLeod AM. A prospective national study of acute renal failure treated with RRT: inci-dence, aetiology and outcomes. Nephrol Dial Transplant 2007; 22:2513–2519.

Postgraduální nefrologie. 2007, roč. 5, č. 4, s. 57-59

Gera M, Griffi n MD, Specks U, Leung N, Stegall MD, Fervenza FC. Recurrence of ANCA-associted vasculitis following renal transplantation in the modern era of immunosuppression. Kidney Inter 2007;71:1296–1301.

Postgraduální nefrologie. 2007, roč. 5, č. 4, s. 59-60

Dember LM, Hawkins PN, Hazenberg BPC, Gorevic PD, Merlini G, Butrimiene I, Livneh A, Lesnyak O, Puechal X, Lachmann HJ, Obici L, Balshaw R, Garceau D, Hauck W, Skinner M for the Eprodisate for AA Amyloidosis Trial Group. Eprodisate for the treatment of renal disease in AA amyloidosis. N Engl J Med 2007;356:2349–2360.

Postgraduální nefrologie. 2007, roč. 5, č. 3, s. 34-36
Postgraduální nefrologie. 2007, roč. 5, č. 2, s. 24-25

Macdougall IC, Temple RM, Kwan JTC, on behalf of the EPO‑GBR‑2 Study Group. Is early treatment of anaemia wih epoetin‑a beneficial to pre‑dialysis chronic kidney disease patients? Results of multicentre, open‑label, prospective, randomized, comparative group trial. Nephrol Dial Transplant 2007;22:784–793.

Postgraduální nefrologie. 2007, roč. 5, č. 1, s. 7-8

Kilpatrick RD, McAllister CJ, Kovesdy CP, Derose SF, Kopple JD, Kalantar‑ZadehK. Association between serum lipids and survival in hemodialysis patients and impact of race. J Am Soc Nephrol 2007;18:293–303.

Postgraduální nefrologie. 2007, roč. 5, č. 1, s. 8-9

Thibaudin D, Thibaudin L, Berthhoux P, Mariat C, deFilippis JP, Laureat B, Alamartine E, Berthoux F. TNFA2 and d2 alleles of tumor necrosis factor alpha gene polymorphism are associated with onset/occurence of idiopathic membranous nephropathy. Kidney Int 2007;71:1–7.

Postgraduální nefrologie. 2006, roč. 4, č. 6, s. 84-85

Cho KC, Himmelfarb J, Paganini E, Ikizler TA, Soroko SH, Mehta RL, Chertow GM. Survival by dialysis modality in critically ill patients with acute kidney injury. J Am Soc Nephrol 2006;17:3132–3138.

Postgraduální nefrologie. 2006, roč. 4, č. 6, s. 85-86

Whelton A, Lefkowith JL, West CR, Verburg KM. Cardiorenal effects of celecoxib as compared with the nonsteroidal anti-inflammatory drugs diclofenac and ibuprofen. Kidney Int 2006;70:1495–1502.

Postgraduální nefrologie. 2006, roč. 4, č. 5, s. 70-71

Ludvigsson JF, Montgomery SM, Olén O, Ekbom A, Ludvigsson J, Fored M. : Coeliac disease and risk of renal disease – a general population cohort study. Nephrol Dial Transplant 2006; 21:1809-1815.

Postgraduální nefrologie. 2006, roč. 4, č. 5, s. 71-73

Yasuda K, Kasuga H, Aoyama T, Takahashi H, Toriyama T, Kawade Y, Iwashima S, Yamada S, Kawahara H, Maruyama S, Yuzawa Y, Ishii H, Murohara T, Matsuo S.: Comparison of percutaneous coronary intervention with medication in the treatment of coronary artery disease in hemodialysis patients. J Am Soc Nephrol 2006;17:2322–2332.

Postgraduální nefrologie. 2006, roč. 4, č. 4, s. 50-52
Postgraduální nefrologie. 2006, roč. 4, č. 3, s. 37-38

Barratt J, Feehally J. Treatment of IgA nephropathy. Kidney Int 2006;69:1934–1938.

Postgraduální nefrologie. 2006, roč. 4, č. 3, s. 38-40

Moroni G, Gallelli B, Quaglini S, Banfi G, Rivolta E, Messa P, Ponticelli C.: Withdrawal of therapy in patiens with proliferative lupus nephritis: long-term followup. Nephrol Dial Transplant 2006;21:1541–1548.

Postgraduální nefrologie. 2006, roč. 4, č. 2, s. 26-27

Ergün I, Keven K, Uruc I, et al. The safety of gadolinium in patients with stage 3 and 4 renal failure. Nephrol Dial Transplant 2006;21:697–700.

Postgraduální nefrologie. 2005, roč. 3, č. 3, s. 45-47

Javaid B, Quigg RJ. Treatment of glomerulonephritis: will we ever have options other than steroids and cytotoxics? Kidney Int 2005;67 :1692-1703.