Úvodní slovo předsedkyně redakční rady

dostává se k vám první letošní číslo časopisu Postgraduální nefrologie. Vzhledem k tomu, že se s ním za poslední rok událo mnoho změn, sluší se na tomto místě vás o nich informovat. Jak jste se již dočetli v prvním loňském čísle, časopis nyní vychází pouze elektronicky a na novém portálu www.postgradualninefrologie.cz. Tato změna byla poměrně bolestná, ale naštěstí se podařilo uskutečnit ji rychle a velmi dobře díky úsilí PhDr. Petry Novákové, které za to patří dík. Návštěvnost našich stránek je vysoká a jejich nový design a jednodušší stahování článků ve formátu PDF jim nepochybně prospělo. Milým překvapením pro nás je i to, že Postgraduální nefrologii nečtou jen nefrologové (zejména ti před atestací), ale i řada internistů, praktických lékařů a kolegů z dalších odborností. Je to důkaz o kvalitě našich příspěvků. V letošním roce vyjdou díky podpoře firem Amgen a Teva Pharmaceuticals čtyři čísla a pevně doufáme, že i pro další roky se nám podaří získat finanční prostředky pro udržení chodu časopisu. Záštitu nad časopisem převzala kromě České nefrologické společnosti a Společnosti pro orgánové transplantace České lékařské společnosti J. E. Purkyně také Česká nadace pro nemoci ledvin.

Od ledna 2017 také došlo k obměně redakční rady časopisu. Profesor MUDr. Ondřej Viklický, CSc., který časopis několik let úspěšně vedl, opustil místo předsedy redakční rady, nadále zůstává jejím členem. Na tomto místě bych mu chtěla moc poděkovat za veškerou práci, kterou odvedl, a za úsilí, které vynaložil na to, aby v rozhodujícím momentě zajistil pro časopis financování. Novou předsedkyní jsem byla na redakční radě zvolena já a budu se snažit, aby obliba a odborná úroveň našeho časopisu zůstaly zachovány. Redakční rada také prošla rozšířením, jehož důvodem je nejenom zajištění dostatečného množství příspěvků, ale i rozšíření tematických okruhů, kterým se chceme věnovat. Novými členy redakční rady se stali prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA, doc. MUDr. Věra Čertíková Chábová, Ph.D., a MUDr. Alena Paříková, Ph.D. Kromě redakční rady prošel obměnou i tým redaktorek v MEDICAL TRIBUNE CZ, které budou s námi na časopise spolupracovat. Šéfredaktorkou je MUDr. Marta Šimůnková, spolupracovat na Postgraduální nefrologii bude ještě Mgr. Klára Procházková a Mgr. Dagmar Fousková.

Protože chceme časopis posouvat dopředu a rozšířit naše vědomosti ještě dále, připravili jsme pro vás od letošního roku některé novinky. Tou hlavní je nová rubrika, která se bude jmenovat Názor hosta. Oslovili jsme některé přední lékaře z dalších oborů, aby zpracovali určitá témata, kde se naše obory prolínají a potkávají, a aby nám nastínili svůj pohled na věc. Takže se můžeme těšit na články s kardionefrologickou, nefrologicko‑diabetologickou a další tematikou. Doufám, že vás tyto nové příspěvky osloví. Budeme pokračovat i v prezentaci kazuistik, neboť se z počtu návštěv na webu ukazuje, že jsou velmi oblíbené. Rádi bychom ale vyzvali i vás, naše čtenáře, abyste zajímavé kazuistiky ze svých pracovišť posílali i vy. Externí přispěvatelé jsou vítáni a s redakčními úpravami vám rádi pomůžeme.

A právě proto, že časopis je tu zejména pro vás, naše čtenáře, budete osloveni s krátkým dotazníkem na výběr témat, o kterých byste se rádi dozvěděli více a chtěli je okomentovat v našich dalších číslech. Dotazník můžete vyplnit po kliknutí na tento odkaz. Na základě výsledků ankety se pokusíme vybraným tématům věnovat větší pozornost.

Vážení čtenáři, přeji vám, abyste v našem časopise nacházeli spoustu užitečných informací a byl pro vás přínosem, a nám, členům redakční rady, šťastnou ruku při výběru příspěvků a spoustu spokojených čtenářů.

Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.,
předsedkyně redakční rady Postgraduální nefrologie

  • Kategorie: Úvodní slovo