Rejstřík věcný

Filtry

Počet nalezených článků: 895 zrušit všechny filtry

AA amyloidóza

2022, roč. 20, č. 1, s. 9-11
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.; MUDr. Jakub Sikora , Ph.D.
Klíčová slova: AA amyloidóza ; amyloidóza; nefrotický syndrom; renální selhání; tocilizumab

ABO inkompatibilní transplantace ledviny

2019, roč. 17, č. 2, s. 22-24
Autoři komentáře: MUDr. Mariana Wohlfahrtová, Ph.D.
Klíčová slova: ABO inkompatibilní transplantace ledviny; transplantace ledvin; žijící dárci ledvin

acetylcystein

2017, roč. 15, č. 4, s. 26-28
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Věra Čertíková Chábová, Ph.D.
Klíčová slova: acetylcystein; angiografie; hydrogenuhličitan sodný

adipocytokiny

2011, roč. 9, č. 1, s. 11-12
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Klíčová slova: adipocytokiny; dialyzační léčba

aferéza

2022, roč. 20, č. 2, s. 3-9
Autoři: Doc. MUDr. Alena Paříková, Ph.D.
Klíčová slova: aferéza; extrakorporální fotoferéza ; imunoadsorpce; kaskádová filtrace ; lipoproteinová aferéza ; plazmaferéza

agonisté receptoru pro GLP‑1

2021, roč. 19, č. 4, s. 8-10
Autoři: Prof. MUDr. Martin Haluzík , DrSc.
Klíčová slova: agonisté receptoru pro GLP‑1; Diabetes mellitus (cukrovka); diabetická nefropatie; inhibitory SGLT2 ; kardiovaskulární riziko; nefroprotektivita
2021, roč. 19, č. 4, s. 19-21
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: agonisté receptoru pro GLP‑1; chronické renální selhání; inhibitory SGLT2 ; kardiovaskulární riziko

akutní nefritida

2004, roč. 2, č. 6, s. 87-89
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Miroslav Merta, CSc., Ph.D.
Klíčová slova: akutní nefritida; kortikosteroidy

akutní poškození ledvin

2010, roč. 8, č. 1, s. 4-7
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
Klíčová slova: akutní poškození ledvin
2016, roč. 14, č. 1, s. 4-5
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
Klíčová slova: akutní poškození ledvin; hypotenze
2015, roč. 13, č. 1, s. 6-7
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
Klíčová slova: akutní poškození ledvin; guideliny; jaterní cirhóza
2020, roč. 18, č. Speciál COVID‑19, s. 7-8
Autoři: prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA
Klíčová slova: akutní poškození ledvin; COVID-19
2018, roč. 16, č. 1, s. 8-10
Autoři: Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
Klíčová slova: akutní poškození ledvin; diuretika; kardiorenální syndrom; kongesce
2009, roč. 7, č. 1, s. 9-10
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
Klíčová slova: akutní poškození ledvin; sepse
2009, roč. 7, č. 1, s. 10-11
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
Klíčová slova: akutní poškození ledvin; hemofiltrace
2009, roč. 7, č. 1, s. 12-13
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Klíčová slova: akutní poškození ledvin; chronické onemocnění ledvin
2011, roč. 9, č. 2, s. 20-22
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
Klíčová slova: akutní poškození ledvin; tekutinová bilance
2012, roč. 10, č. 2, s. 20-21
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
Klíčová slova: akutní poškození ledvin; dialyzační léčba
2010, roč. 8, č. 2, s. 20-21
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
Klíčová slova: akutní poškození ledvin
2020, roč. 18, č. 2, s. 20-22
Autoři: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: akutní poškození ledvin; chronické onemocnění ledvin
2010, roč. 8, č. 2, s. 21-21
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
Klíčová slova: akutní poškození ledvin; pneumonie
2009, roč. 7, č. 2, s. 22-24
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: akutní poškození ledvin; dialyzační technologie
2013, roč. 11, č. 2, s. 23-24
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
Klíčová slova: akutní poškození ledvin
2010, roč. 8, č. 2, s. 25-26
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: akutní poškození ledvin; nádorová onemocnění
2015, roč. 13, č. 2, s. 25-26
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Věra Čertíková Chábová, Ph.D.
Klíčová slova: akutní poškození ledvin; hematurie; poškození ledvin léky; proteinurie
2020, roč. 18, č. 2, s. 25-27
Autoři: MUDr. David Maule
Autoři komentáře: MUDr. Pavlína Richtrová, Ph.D.
Klíčová slova: akutní poškození ledvin; anti GBM ; pulmorenální syndrom
2020, roč. 18, č. 1, s. 26-27
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
Klíčová slova: akutní poškození ledvin
2014, roč. 12, č. 2, s. 27-28
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
Klíčová slova: akutní poškození ledvin; akutní tubulointersticiální nefritida
2017, roč. 15, č. 3, s. 27-28
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
Klíčová slova: akutní poškození ledvin; furosemid
2018, roč. 16, č. 1, s. 28-30
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Alena Paříková, Ph.D.
Klíčová slova: akutní poškození ledvin
2020, roč. 18, č. 1, s. 28-30
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Alena Paříková, Ph.D.
Klíčová slova: akutní poškození ledvin; biomarkery; klinické studie; prediktory
2021, roč. 19, č. 2, s. 28-35
Autoři: MUDr. Karolína Krátká, Ph.D.; MUDr. Pavla Libicherová; Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN; doc. MUDr. Jan Šperl , CSc.; MUDr. Pavel Trunečka, CSc.; prof. MUDr. Radan Brůha , CSc.; prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA
Klíčová slova: akutní poškození ledvin; guideliny; hepatorenální syndrom; jaterní cirhóza
2017, roč. 15, č. 2, s. 29-30
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
Klíčová slova: akutní poškození ledvin; Intravenózní hydratace; kontrastní látka; kontrastní látkou indukovaná nefropatie
2018, roč. 16, č. 3, s. 31-34
Autoři: MUDr. Mária Čižmárová; MUDr. Petra Bachroňová; MUDr. Karolína Krátká, Ph.D.; prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA
Klíčová slova: akutní poškození ledvin; high cut‑off membrány (HCO); rhabdomyolýza
2019, roč. 17, č. 4, s. 32-33
Autoři: MUDr. Vojtěch Petr; MUDr. Janka Slatinská, FEBTM; Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klíčová slova: akutní poškození ledvin; akutní tubulární nekróza; funkce ledvin; kazuistika; peritoneální dialýza
2020, roč. 18, č. 3, s. 32-33
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
Klíčová slova: akutní poškození ledvin; kontinuální metody náhrady funkce ledvin (CRRT)
2022, roč. 20, č. 2, s. 32-34
Autoři: MUDr. Petr Drenko; Prof. MUDr. Tomáš Reischig, Ph.D.
Klíčová slova: akutní poškození ledvin; imunosuprese; infekce; transplantace ledvin; Whippleova nemoc
2019, roč. 17, č. 1, s. 33-36
Autoři: MUDr. Eva Vagenknechtová
Autoři komentáře: MUDr. Tomáš Indra, Ph.D.
Klíčová slova: akutní poškození ledvin
2017, roč. 15, č. 2, s. 34-36
Autoři: MUDr. Ivan Zahrádka; MUDr. Vojtěch Petr; MUDr. Karolína Krátká, Ph.D.; Doc. MUDr. Eva Honsová, Ph.D.; MUDr. Martin Havrda; prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA
Klíčová slova: akutní poškození ledvin; antikoagulancii indukovaná nefropatie; duální antiagregace; hematurie
2010, roč. 8, č. 3, s. 36-36
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
Klíčová slova: akutní poškození ledvin
2010, roč. 8, č. 3, s. 36-36
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
Klíčová slova: akutní poškození ledvin
2021, roč. 19, č. 2, s. 36-37
Autoři komentáře: MUDr. Martin Kačer, Ph.D.
Klíčová slova: akutní poškození ledvin; glomerulonefritida; infekce; transplantace ledvin
2013, roč. 11, č. 3, s. 37-38
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
Klíčová slova: akutní poškození ledvin; kontrastní látka
2019, roč. 17, č. 3, s. 39-42
Autoři: MUDr. Petr Bruch; MUDr. Karolína Krátká, Ph.D.; MUDr. Klára Blokšová; prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA
Klíčová slova: akutní poškození ledvin; akutní tubulární nekróza; hepatitida E; kazuistika
2011, roč. 9, č. 3, s. 41-44
Autoři komentáře: MUDr. Jaroslav Raděj; Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
Klíčová slova: akutní poškození ledvin; antibiotická léčba
2014, roč. 12, č. 3, s. 41-42
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
Klíčová slova: akutní poškození ledvin; intermitentní hemodialýza; kontinuální veno‑venózní hemodialýza
2009, roč. 7, č. 3, s. 47-48
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.; MUDr. Aleš Kroužecký, Ph.D.
Klíčová slova: akutní poškození ledvin; sepse
2013, roč. 11, č. 3, s. 47-48
Autoři: MUDr. Vladimír Hanzal
Autoři komentáře: MUDr. Alena Paříková, Ph.D.
Klíčová slova: akutní poškození ledvin; kazuistika; tubulointersticiální nefritida
2011, roč. 9, č. 3, s. 50-51
Autoři: MUDr. Jiří Vymětal
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Josef Zadražil, CSc.
Klíčová slova: akutní poškození ledvin; kazuistika; otrava
2009, roč. 7, č. 4, s. 55-56
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
Klíčová slova: akutní poškození ledvin; rhabdomyolýza
2009, roč. 7, č. 4, s. 56-57
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.; MUDr. Aleš Kroužecký, Ph.D.
Klíčová slova: akutní poškození ledvin
2015, roč. 13, č. 4, s. 57-58
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
Klíčová slova: akutní poškození ledvin; furosemidový test; renální rezerva
2011, roč. 9, č. 4, s. 59-59
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
Klíčová slova: akutní poškození ledvin; sepse
2010, roč. 8, č. 4, s. 61-62
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
Klíčová slova: akutní poškození ledvin; hypertenze (vysoký krevní tlak)
2015, roč. 13, č. 4, s. 61-63
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Opatrná, Ph.D.
Klíčová slova: akutní poškození ledvin; glomerulární filtrace; chronické onemocnění ledvin
2009, roč. 7, č. 5, s. 69-70
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
Klíčová slova: akutní poškození ledvin
2012, roč. 10, č. 5, s. 72-73
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Klíčová slova: akutní poškození ledvin
2009, roč. 7, č. 6, s. 85-86
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
Klíčová slova: akutní poškození ledvin; hemodialyzační léčba
2010, roč. 8, č. 6, s. 100-100
Autoři: MUDr. Lenka Benešová
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Jan Peregrin, CSc.
Klíčová slova: akutní poškození ledvin; kazuistika

akutní rejekce

2011, roč. 9, č. 1, s. 15-16
Autoři: Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.; MUDr. Vladimír Hanzal; Mgr. Eva Slimáčková
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klíčová slova: akutní rejekce; kazuistika; transplantace ledvin
2012, roč. 10, č. 3, s. 44-45
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klíčová slova: akutní rejekce; rejekce štěpu; transplantace ledvin
2009, roč. 7, č. 3, s. 45-46
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klíčová slova: akutní rejekce
2008, roč. 6, č. 6, s. 84-85
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klíčová slova: akutní rejekce; transplantace ledvin

akutní renální selhání

2008, roč. 6, č. 1, s. 2-3
Autoři: MUDr. Jakub Závada
Klíčová slova: akutní renální selhání; perspektivy
2016, roč. 14, č. 3, s. 3-5
Autoři: Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klíčová slova: akutní renální selhání; chronické renální selhání; transplantace ledvin; žijící dárci ledvin
2016, roč. 14, č. 3, s. 6-8
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.; MUDr. Jiří Chvojka, Ph.D.
Klíčová slova: akutní renální selhání; klinické studie; kontinuální metody náhrady funkce ledvin (CRRT)
2019, roč. 17, č. 1, s. 6-8
Autoři: Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.
Klíčová slova: akutní renální selhání; chronické renální selhání; nádorová onemocnění; nefrotoxicita; protinádorová léčba
2020, roč. 18, č. 3, s. 14-19
Autoři: MUDr. Tomáš Hanslík; MUDr. Alena Berková , Ph.D.; MUDr. Filip Sasínek; MUDr. Vladimír Červeňák, Ph.D.; MUDr. Michal Benej, Ph.D.; MUDr. Zdeněk Chovanec, Ph.D.
Klíčová slova: akutní renální selhání; bércová ulcerace; Diabetes mellitus (cukrovka); hyperfosfatémie; hyperkalemie; hyperparathyreóza; nádorová onemocnění; tumorózní kalcinóza
2014, roč. 12, č. 1, s. 15-16
Autoři: MUDr. Jiří Orság
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Karel Krejčí, Ph.D.
Klíčová slova: akutní renální selhání; hemolyticko-uremický syndrom; kazuistika
2020, roč. 18, č. 3, s. 20-22
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: akutní renální selhání; mnohočetný myelom
2020, roč. 18, č. 3, s. 27-29
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: akutní renální selhání; chronické onemocnění ledvin; kardiovaskulární mortalita; uromodulin (Tammův‑Horsfallův protein)
2019, roč. 17, č. 2, s. 30-31
Autoři: MUDr. Lukáš Kielberger, Ph.D.
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Jan Mareš , Ph.D.
Klíčová slova: akutní renální selhání; otrava
2020, roč. 18, č. 1, s. 31-33
Autoři: MUDr. Vojtěch Krátký; MUDr. Vladimíra Bednářová, CSc.; Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: akutní renální selhání; antikoagulační léčba; warfarin
2017, roč. 15, č. 3, s. 35-37
Autoři: MUDr. Veronika Hošková; MUDr. Vladimíra Bednářová, CSc.
Klíčová slova: akutní renální selhání; atypický hemolyticko‑uremický syndrom; peritoneální dialýza; trombotická mikroangiopatie; urgentní peritoneální dialýza
2006, roč. 4, č. 3, s. 36-37
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Klíčová slova: akutní renální selhání; renální perfuze
2021, roč. 19, č. 3, s. 40-42
Autoři: MUDr. Mayara Elisa Knížek Bonatto; MUDr. Karolína Krátká, Ph.D.; MUDr. Martin Havrda; prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA
Klíčová slova: akutní renální selhání; rhabdomyolýza; statin
2006, roč. 4, č. 4, s. 57-58
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Klíčová slova: akutní renální selhání
2008, roč. 6, č. 4, s. 59-60
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Miroslav Merta, CSc., Ph.D.
Klíčová slova: akutní renální selhání
2013, roč. 11, č. 4, s. 61-62
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
Klíčová slova: akutní renální selhání; septický šok
2013, roč. 11, č. 4, s. 63-64
Autoři: MUDr. Martin Kačer
Autoři komentáře: MUDr. Jan Mareš, Ph.D.
Klíčová slova: akutní renální selhání; kanylace; kazuistika
2004, roč. 2, č. 5, s. 67-69
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.
Klíčová slova: akutní renální selhání; furosemid
2007, roč. 5, č. 5, s. 70-73
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: akutní renální selhání; hemodialyzační léčba
2007, roč. 5, č. 5, s. 72-73
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Klíčová slova: akutní renální selhání
2008, roč. 6, č. 5, s. 73-75
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Klíčová slova: akutní renální selhání
2006, roč. 4, č. 6, s. 84-85
Autoři: Prof. MUDr. Miroslav Merta, CSc., Ph.D.; Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: akutní renální selhání; hemodialyzační léčba
2004, roč. 2, č. 6, s. 85-86
Autoři komentáře: MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klíčová slova: akutní renální selhání; transplantace kombinovaná
2007, roč. 5, č. 6, s. 88-89
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: akutní renální selhání

akutní stavy v onkologii

2020, roč. 18, č. 4, s. 10-13
Autoři: Prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.
Klíčová slova: akutní stavy v onkologii ; dialyzační léčba; hyperurikémie; chemoterapie; zhoubný nádor

akutní tubulární nekróza

2019, roč. 17, č. 4, s. 32-33
Autoři: MUDr. Vojtěch Petr; MUDr. Janka Slatinská, FEBTM; Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klíčová slova: akutní poškození ledvin; akutní tubulární nekróza; funkce ledvin; kazuistika; peritoneální dialýza
2019, roč. 17, č. 3, s. 39-42
Autoři: MUDr. Petr Bruch; MUDr. Karolína Krátká, Ph.D.; MUDr. Klára Blokšová; prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA
Klíčová slova: akutní poškození ledvin; akutní tubulární nekróza; hepatitida E; kazuistika

akutní tubulointersticiální nefritida

2019, roč. 17, č. 1, s. 19-21
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: akutní tubulointersticiální nefritida; kortikosteroidy
2022, roč. 20, č. 2, s. 23-25
Autoři komentáře: MUDr. Karolína Krátká, Ph.D.; MUDr. Mayara Elisa Knížek Bonatto; prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA
Klíčová slova: akutní tubulointersticiální nefritida; autoprotilátka; C-reaktivní protein; relaps
2014, roč. 12, č. 2, s. 27-28
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
Klíčová slova: akutní poškození ledvin; akutní tubulointersticiální nefritida

AL amyloidóza

2016, roč. 14, č. 1, s. 17-19
Autoři: MUDr. Martin Klečka
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Eva Honsová, Ph.D.; MUDr. Vladimír Hanzal
Klíčová slova: AL amyloidóza; ANCA‑asociovaná vaskulitida; kazuistika; mnohočetný myelom

albuminémie

2009, roč. 7, č. 5, s. 79-80
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN
Klíčová slova: albuminémie; vrozené vývojové vady

albuminurie

2011, roč. 9, č. 1, s. 2-4
Autoři: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: albuminurie
2013, roč. 11, č. 1, s. 2-4
Autoři: Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klíčová slova: albuminurie; chronické onemocnění ledvin; klasifikace
2006, roč. 4, č. 1, s. 7-8
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: albuminurie; hypertenze (vysoký krevní tlak)
2017, roč. 15, č. 4, s. 15-16
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Marta Kalousová, Ph.D.
Klíčová slova: albuminurie; glomerulární filtrace; chronické onemocnění ledvin; kardiovaskulární riziko
2006, roč. 4, č. 2, s. 24-26
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Klíčová slova: albuminurie; diabetická nefropatie
2011, roč. 9, č. 4, s. 63-64
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Klíčová slova: albuminurie; glomerulární filtrace

aldosteron

2018, roč. 16, č. 4, s. 28-30
Autoři: MUDr. Michal Schmalz; MUDr. Janka Slatinská, FEBTM; Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klíčová slova: aldosteron; angiotenzin; nefrotická proteinurie; rekurence C3 glomerulopatie; transplantace ledviny od geneticky nepříbuzného žijícího dárce

Alirokumab

2018, roč. 16, č. 3, s. 7-9
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: Alirokumab; hyperlipidémie; chronické onemocnění ledvin; statin

Alportův syndrom

2021, roč. 19, č. 3, s. 19-20
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Jana Reiterová, Ph.D.
Klíčová slova: Alportův syndrom
2012, roč. 10, č. 2, s. 21-23
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: Alportův syndrom; chronické onemocnění ledvin
2022, roč. 20, č. 2, s. 26-27
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Jana Reiterová, Ph.D.
Klíčová slova: Alportův syndrom; celogenomové sekvenování; cystická onemocnění ledvin; renální panel genů; tubulointersticiální nefritidy
2007, roč. 5, č. 6, s. 85-85
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Jana Reiterová, Ph.D.
Klíčová slova: Alportův syndrom; genetika

altepláza

2011, roč. 9, č. 1, s. 10-11
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Sulková, DrSc.
Klíčová slova: altepláza; permanentní centrální žilní katétr

amyloidóza

2022, roč. 20, č. 1, s. 9-11
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.; MUDr. Jakub Sikora , Ph.D.
Klíčová slova: AA amyloidóza ; amyloidóza; nefrotický syndrom; renální selhání; tocilizumab
2006, roč. 4, č. 4, s. 50-52
Autoři: Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: amyloidóza; perspektivy
2007, roč. 5, č. 4, s. 59-60
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: amyloidóza
2011, roč. 9, č. 4, s. 65-66
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: amyloidóza; transplantace ledvin
2005, roč. 3, č. 5, s. 74-76
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: amyloidóza; mnohočetný myelom
2010, roč. 8, č. 5, s. 80-81
Autoři: MUDr. Michaela Kubišová
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: amyloidóza; kazuistika

analýza přežití

2016, roč. 14, č. 1, s. 16-17
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klíčová slova: analýza přežití; dialyzační léčba; HLA inkompatibilní transplantace ledviny; transplantace ledvin

ANCA

2022, roč. 20, č. 2, s. 28-29
Autoři komentáře: MUDr. Zdenka Hrušková , Ph.D.; Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: ANCA; ESKD; infekční komplikace; metaanalýza; plazmaferéza; terapie; vaskulitida

ANCA‑asociovaná vaskulitida

2015, roč. 13, č. 1, s. 2-3
Autoři: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: ANCA‑asociovaná vaskulitida; glomerulopatie; IgA nefropatie; lupusová nefritida; membranózní nefropatie
2016, roč. 14, č. 1, s. 17-19
Autoři: MUDr. Martin Klečka
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Eva Honsová, Ph.D.; MUDr. Vladimír Hanzal
Klíčová slova: AL amyloidóza; ANCA‑asociovaná vaskulitida; kazuistika; mnohočetný myelom
2021, roč. 19, č. 2, s. 17-19
Autoři komentáře: MUDr. Zdenka Hrušková , Ph.D.; Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: ANCA‑asociovaná vaskulitida; Avacopan
2020, roč. 18, č. 1, s. 21-23
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Věra Čertíková Chábová, Ph.D.
Klíčová slova: ANCA‑asociovaná vaskulitida
2019, roč. 17, č. 1, s. 22-24
Autoři komentáře: MUDr. Zdenka Hrušková , Ph.D.
Klíčová slova: ANCA‑asociovaná vaskulitida; mykofenolát mofetil
2017, roč. 15, č. 4, s. 23-25
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: ANCA‑asociovaná vaskulitida; Avacopan
2022, roč. 20, č. 1, s. 23-26
Autoři komentáře: MUDr. Zdenka Hrušková , Ph.D.; Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: ANCA‑asociovaná vaskulitida; eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou; mikroskopická polyangiitida ; vaskulitida; Wegenerova granulomatóza - granulomatóza s polyangiitidou
2015, roč. 13, č. 2, s. 24-25
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: ANCA‑asociovaná vaskulitida; cyklofosfamid; rituximab
2011, roč. 9, č. 2, s. 30-32
Autoři: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN; MUDr. Jan Vachek
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: ANCA‑asociovaná vaskulitida; kazuistika
2018, roč. 16, č. 1, s. 31-33
Autoři komentáře: MUDr. Karolína Krátká, Ph.D.; prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA
Klíčová slova: ANCA‑asociovaná vaskulitida
2004, roč. 2, č. 3, s. 34-35
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.
Klíčová slova: ANCA‑asociovaná vaskulitida; Wegenerova granulomatóza - granulomatóza s polyangiitidou
2020, roč. 18, č. 4, s. 35-37
Autoři komentáře: MUDr. Zdenka Hrušková , Ph.D.; Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: ANCA‑asociovaná vaskulitida; Avacopan
2011, roč. 9, č. 3, s. 46-47
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klíčová slova: ANCA‑asociovaná vaskulitida; transplantace ledvin
2010, roč. 8, č. 4, s. 53-54
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: ANCA‑asociovaná vaskulitida
2009, roč. 7, č. 4, s. 53-55
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: ANCA‑asociovaná vaskulitida
2013, roč. 11, č. 4, s. 54-55
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: ANCA‑asociovaná vaskulitida; rituximab
2012, roč. 10, č. 4, s. 57-58
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: ANCA‑asociovaná vaskulitida
2005, roč. 3, č. 4, s. 58-59
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Miroslav Merta, CSc., Ph.D.
Klíčová slova: ANCA‑asociovaná vaskulitida; glomerulopatie; vaskulitida, renální
2005, roč. 3, č. 5, s. 67-69
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: ANCA‑asociovaná vaskulitida; vaskulitida, renální
2011, roč. 9, č. 6, s. 86-89
Autoři: Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: ANCA‑asociovaná vaskulitida; glomerulonefritida; glomeruloskleróza; systémový lupus erythematodes; trombotická trombocytopenická purpura

anemie

2011, roč. 9, č. 1, s. 7-9
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: anemie; dialyzační léčba; ESA
2013, roč. 11, č. 1, s. 7-9
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: anemie; chronické renální selhání
2012, roč. 10, č. 1, s. 14-15
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klíčová slova: anemie; transplantace ledvin
2005, roč. 3, č. 2, s. 18-19
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
Klíčová slova: anemie; chronické renální selhání
2007, roč. 5, č. 2, s. 19-19
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Klíčová slova: anemie; imunosuprese; transplantace ledvin
2021, roč. 19, č. 2, s. 20-22
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: anemie; chronické onemocnění ledvin
2007, roč. 5, č. 2, s. 24-25
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: anemie
2019, roč. 17, č. 2, s. 28-29
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Opatrná, Ph.D.
Klíčová slova: anemie; hemodialyzační léčba
2012, roč. 10, č. 3, s. 41-43
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Jaromír Eiselt, Ph.D.
Klíčová slova: anemie; dialyzační léčba
2015, roč. 13, č. 4, s. 52-54
Autoři: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
Klíčová slova: anemie; Diabetes mellitus (cukrovka); farmakoterapie; chronické onemocnění ledvin
2004, roč. 2, č. 4, s. 60-62
Autoři komentáře: MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klíčová slova: anemie; transplantace ledvin
2012, roč. 10, č. 5, s. 66-68
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: anemie; chronické onemocnění ledvin
2010, roč. 8, č. 5, s. 69-70
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: anemie; Diabetes mellitus (cukrovka); erytropoetin; chronické onemocnění ledvin
2005, roč. 3, č. 5, s. 70-72
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
Klíčová slova: anemie; Diabetes mellitus (cukrovka)
2008, roč. 6, č. 6, s. 82-83
Autoři: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: anemie; perspektivy
2006, roč. 4, č. 6, s. 87-88
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Klíčová slova: anemie; transplantace ledvin
2006, roč. 4, č. 6, s. 89-91
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: anemie; glomerulonefritida; kardiovaskulární riziko
2010, roč. 8, č. 6, s. 90-91
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: anemie; erytropoetin
2009, roč. 7, č. 6, s. 95-96
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN
Klíčová slova: anemie; fibrilace síní

aneurysma

2021, roč. 19, č. 2, s. 7-8
Autoři: Doc. MUDr. Peter Baláž , Ph.D., FEBS, MHA
Klíčová slova: aneurysma; aneurysmorafie; AVF

aneurysma aorty

2007, roč. 5, č. 3, s. 42-43
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Miroslav Merta, CSc., Ph.D.
Klíčová slova: aneurysma aorty; glomerulární filtrace

aneurysmorafie

2021, roč. 19, č. 2, s. 7-8
Autoři: Doc. MUDr. Peter Baláž , Ph.D., FEBS, MHA
Klíčová slova: aneurysma; aneurysmorafie; AVF

angiografie

2017, roč. 15, č. 4, s. 26-28
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Věra Čertíková Chábová, Ph.D.
Klíčová slova: acetylcystein; angiografie; hydrogenuhličitan sodný

angiotenzin

2018, roč. 16, č. 4, s. 28-30
Autoři: MUDr. Michal Schmalz; MUDr. Janka Slatinská, FEBTM; Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klíčová slova: aldosteron; angiotenzin; nefrotická proteinurie; rekurence C3 glomerulopatie; transplantace ledviny od geneticky nepříbuzného žijícího dárce

antibiotická léčba

2019, roč. 17, č. 2, s. 3-7
Autoři: MUDr. Vladimíra Bednářová, CSc.; PharmDr. Jan Miroslav Hartinger, Ph.D.
Klíčová slova: antibiotická léčba; hemodialyzační léčba; chronické onemocnění ledvin; imunosupresivní léčba; peritoneální dialýza; transplantace ledvin
2011, roč. 9, č. 3, s. 41-44
Autoři komentáře: MUDr. Jaroslav Raděj; Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
Klíčová slova: akutní poškození ledvin; antibiotická léčba

antifosfolipidový syndrom

2010, roč. 8, č. 4, s. 49-51
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: antifosfolipidový syndrom

anti GBM

2020, roč. 18, č. 2, s. 25-27
Autoři: MUDr. David Maule
Autoři komentáře: MUDr. Pavlína Richtrová, Ph.D.
Klíčová slova: akutní poškození ledvin; anti GBM ; pulmorenální syndrom

antihypertenziva

2018, roč. 16, č. 1, s. 4-7
Autoři: Doc. MUDr. Věra Čertíková Chábová, Ph.D.
Klíčová slova: antihypertenziva; guideliny; hypertenze (vysoký krevní tlak); léčba hypertenze
2018, roč. 16, č. 3, s. 10-12
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Věra Čertíková Chábová, Ph.D.
Klíčová slova: antihypertenziva; hypertenze (vysoký krevní tlak); klinické studie; léčba hypertenze

antikoagulační látky

2016, roč. 14, č. 1, s. 2-4
Autoři: MUDr. Jan Vachek; Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: antikoagulační látky; antikoagulační léčba; apixaban; dabigatran; fibrilace síní; renální insuficience; rivaroxaban
2007, roč. 5, č. 1, s. 4-5
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Miroslav Merta, CSc., Ph.D.
Klíčová slova: antikoagulační látky; hemodialyzační léčba
2018, roč. 16, č. 1, s. 11-13
Autoři: Prof. MUDr. Aleš Linhart, , DrSc.
Klíčová slova: antikoagulační látky; antikoagulační léčba; fibrilace síní; přímá antikoagulancia; warfarin
2015, roč. 13, č. 2, s. 30-31
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
Klíčová slova: antikoagulační látky; antikoagulační léčba; hemodialyzační léčba
2015, roč. 13, č. 2, s. 31-32
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
Klíčová slova: antikoagulační látky; antikoagulační léčba; kontinuální metody náhrady funkce ledvin (CRRT)
2007, roč. 5, č. 4, s. 60-61
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Miroslav Merta, CSc., Ph.D.
Klíčová slova: antikoagulační látky; hemodialyzační léčba

antikoagulační léčba

2016, roč. 14, č. 1, s. 2-4
Autoři: MUDr. Jan Vachek; Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: antikoagulační látky; antikoagulační léčba; apixaban; dabigatran; fibrilace síní; renální insuficience; rivaroxaban
2011, roč. 9, č. 1, s. 6-7
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
Klíčová slova: antikoagulační léčba; hemoeliminační metody
2018, roč. 16, č. 1, s. 11-13
Autoři: Prof. MUDr. Aleš Linhart, , DrSc.
Klíčová slova: antikoagulační látky; antikoagulační léčba; fibrilace síní; přímá antikoagulancia; warfarin
2009, roč. 7, č. 2, s. 21-22
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: antikoagulační léčba; jaterní selhání
2017, roč. 15, č. 1, s. 25-27
Autoři komentáře: MUDr. Alena Paříková, Ph.D.
Klíčová slova: antikoagulační léčba; cévní mozková příhoda; chronické onemocnění ledvin
2015, roč. 13, č. 2, s. 30-31
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
Klíčová slova: antikoagulační látky; antikoagulační léčba; hemodialyzační léčba
2015, roč. 13, č. 2, s. 31-32
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
Klíčová slova: antikoagulační látky; antikoagulační léčba; kontinuální metody náhrady funkce ledvin (CRRT)
2020, roč. 18, č. 1, s. 31-33
Autoři: MUDr. Vojtěch Krátký; MUDr. Vladimíra Bednářová, CSc.; Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: akutní renální selhání; antikoagulační léčba; warfarin
2009, roč. 7, č. 4, s. 57-58
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
Klíčová slova: antikoagulační léčba; hemodialyzační léčba

antikoagulancii indukovaná nefropatie

2017, roč. 15, č. 2, s. 34-36
Autoři: MUDr. Ivan Zahrádka; MUDr. Vojtěch Petr; MUDr. Karolína Krátká, Ph.D.; Doc. MUDr. Eva Honsová, Ph.D.; MUDr. Martin Havrda; prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA
Klíčová slova: akutní poškození ledvin; antikoagulancii indukovaná nefropatie; duální antiagregace; hematurie

antimikrobiální terapie

2018, roč. 16, č. 2, s. 8-13
Autoři: Doc. MUDr. Miroslava Horáčková , CSc.
Klíčová slova: antimikrobiální terapie; infekce; klasifikace; rezistence bakterií na antibiotika

antirevmatika

2005, roč. 3, č. 1, s. 2-4
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: antirevmatika; Wegenerova granulomatóza - granulomatóza s polyangiitidou
2005, roč. 3, č. 4, s. 54-56
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Miroslav Merta, CSc., Ph.D.
Klíčová slova: antirevmatika; glomerulopatie

antivirotika

2022, roč. 20, č. 2, s. 10-14
Autoři: MUDr. Mária Magicová; MUDr. Ivan Zahrádka; Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klíčová slova: antivirotika; COVID-19; očkování; SARS CoV 2; transplantace ledvin

Anurie

2018, roč. 16, č. 1, s. 34-35
Autoři: MUDr. Lukáš Kielberger, Ph.D.; MUDr. Kristýna Pivovarčíková
Klíčová slova: Anurie

aortální stenóza

2017, roč. 15, č. 3, s. 16-17
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Opatrná, Ph.D.
Klíčová slova: aortální stenóza; dialyzační léčba

apixaban

2016, roč. 14, č. 1, s. 2-4
Autoři: MUDr. Jan Vachek; Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: antikoagulační látky; antikoagulační léčba; apixaban; dabigatran; fibrilace síní; renální insuficience; rivaroxaban
2021, roč. 19, č. 4, s. 22-23
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Alena Paříková, Ph.D.
Klíčová slova: apixaban; tromboembolické komplikace; warfarin
2021, roč. 19, č. 4, s. 24-25
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Věra Čertíková Chábová, Ph.D.
Klíčová slova: apixaban; tromboembolické komplikace; trombotická trombocytopenická purpura; warfarin

aterosklerotická stenóza renální tepny

2014, roč. 12, č. 2, s. 18-20
Autoři: Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: aterosklerotická stenóza renální tepny; klinické studie; perkutánní transluminální angioplastika renální tepny

aterosklerotické renovaskulární onemocnění

2004, roč. 2, č. 5, s. 73-75
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Miroslav Merta, CSc., Ph.D.
Klíčová slova: aterosklerotické renovaskulární onemocnění; nefropatie ischemická

ateroskleróza

2014, roč. 12, č. 1, s. 12-13
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klíčová slova: ateroskleróza; králičí antithymocytární globulin; transplantace ledvin
2010, roč. 8, č. 2, s. 22-22
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: ateroskleróza; hypertenze (vysoký krevní tlak)
2011, roč. 9, č. 5, s. 73-74
Autoři komentáře: prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA
Klíčová slova: ateroskleróza; blokátory RAAS

atrasentan

2019, roč. 17, č. 2, s. 19-21
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Věra Čertíková Chábová, Ph.D.
Klíčová slova: atrasentan; Diabetes mellitus (cukrovka); chronické onemocnění ledvin; klinické studie
2013, roč. 11, č. 3, s. 34-36
Autoři: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: atrasentan; avosentan; diabetická nefropatie; endoteliální dysfunkce; endotelin; chronické onemocnění ledvin; inhibitory

atypický hemolyticko‑uremický syndrom

2017, roč. 15, č. 2, s. 3-7
Autoři: Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: atypický hemolyticko‑uremický syndrom; C3 nefropatie; ekulizumab; komplement; trombotická mikroangiopatie
2020, roč. 18, č. 1, s. 3-7
Autoři: Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: atypický hemolyticko‑uremický syndrom; ekulizumab; hemolýza; trombotická mikroangiopatie
2018, roč. 16, č. 4, s. 14-16
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Alena Paříková, Ph.D.
Klíčová slova: atypický hemolyticko‑uremický syndrom
2018, roč. 16, č. 2, s. 17-19
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: atypický hemolyticko‑uremický syndrom; těhotenství
2019, roč. 17, č. 3, s. 23-26
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Alena Paříková, Ph.D.
Klíčová slova: atypický hemolyticko‑uremický syndrom; genetika; hemolyticko-uremický syndrom
2020, roč. 18, č. 3, s. 24-26
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Alena Paříková, Ph.D.
Klíčová slova: atypický hemolyticko‑uremický syndrom; hemolyticko-uremický syndrom; klinické studie; Ravulizumab
2017, roč. 15, č. 3, s. 35-37
Autoři: MUDr. Veronika Hošková; MUDr. Vladimíra Bednářová, CSc.
Klíčová slova: akutní renální selhání; atypický hemolyticko‑uremický syndrom; peritoneální dialýza; trombotická mikroangiopatie; urgentní peritoneální dialýza

autoinflamatorní syndromy

2009, roč. 7, č. 4, s. 50-51
Autoři: Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: autoinflamatorní syndromy; perspektivy

autoprotilátka

2022, roč. 20, č. 2, s. 23-25
Autoři komentáře: MUDr. Karolína Krátká, Ph.D.; MUDr. Mayara Elisa Knížek Bonatto; prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA
Klíčová slova: akutní tubulointersticiální nefritida; autoprotilátka; C-reaktivní protein; relaps

autosomálně dominantní polycystická choroba ledviny

2021, roč. 19, č. 4, s. 14-15
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Jana Reiterová, Ph.D.
Klíčová slova: autosomálně dominantní polycystická choroba ledviny; klinické studie; metformin; polycystické onemocnění ledvin
2021, roč. 19, č. 1, s. 15-16
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Jana Reiterová, Ph.D.
Klíčová slova: autosomálně dominantní polycystická choroba ledviny; nízká sérová koncentrace bikarbonátů
2019, roč. 17, č. 2, s. 17-18
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Jana Reiterová, Ph.D.
Klíčová slova: autosomálně dominantní polycystická choroba ledviny; klinické studie; Oktreotid; renální insuficience
2015, roč. 13, č. 2, s. 23-24
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Jana Reiterová, Ph.D.
Klíčová slova: autosomálně dominantní polycystická choroba ledviny; polycystické onemocnění ledvin; renální insuficience
2017, roč. 15, č. 3, s. 25-26
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Jana Reiterová, Ph.D.
Klíčová slova: autosomálně dominantní polycystická choroba ledviny; klinické studie; Studie TEMPO 4:4; tolvaptan
2015, roč. 13, č. 3, s. 41-42
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Jana Reiterová, Ph.D.
Klíčová slova: autosomálně dominantní polycystická choroba ledviny; lanreotid; polycystická choroba jater; polycystické onemocnění ledvin

Avacopan

2021, roč. 19, č. 2, s. 17-19
Autoři komentáře: MUDr. Zdenka Hrušková , Ph.D.; Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: ANCA‑asociovaná vaskulitida; Avacopan
2017, roč. 15, č. 4, s. 23-25
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: ANCA‑asociovaná vaskulitida; Avacopan
2020, roč. 18, č. 4, s. 35-37
Autoři komentáře: MUDr. Zdenka Hrušková , Ph.D.; Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: ANCA‑asociovaná vaskulitida; Avacopan

AVF

2021, roč. 19, č. 2, s. 7-8
Autoři: Doc. MUDr. Peter Baláž , Ph.D., FEBS, MHA
Klíčová slova: aneurysma; aneurysmorafie; AVF

avosentan

2013, roč. 11, č. 3, s. 34-36
Autoři: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: atrasentan; avosentan; diabetická nefropatie; endoteliální dysfunkce; endotelin; chronické onemocnění ledvin; inhibitory

azathioprin

2016, roč. 14, č. 3, s. 18-21
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: azathioprin; lupusová nefritida; mykofenolát mofetil
2019, roč. 17, č. 4, s. 34-37
Autoři: PharmDr. Jan Miroslav Hartinger, Ph.D.; Mgr. Eliška Dvořáčková
Klíčová slova: azathioprin; flukonazol; kalcineurinové inhibitory; kalciové vazače fosfátů; lékové interakce; nekalciové vazače fosfátů; NOAC; renální insuficience; sevelamer; vazač fosfátů

bariatrická chirurgie

2018, roč. 16, č. 1, s. 21-23
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: bariatrická chirurgie; chronické onemocnění ledvin

basiliximab 

2018, roč. 16, č. 4, s. 3-6
Autoři: Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klíčová slova: basiliximab ; imunosuprese; rATG ; rituximab; transplantace

belimumab

2020, roč. 18, č. 4, s. 18-20
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: belimumab; klinické studie; lupusová nefritida

benigní hyperplazie prostaty

2017, roč. 15, č. 3, s. 7-9
Autoři: MUDr. Jiří Klečka, Ph.D., MBA
Klíčová slova: benigní hyperplazie prostaty; mikroskopická hematurie ; nádorová onemocnění; nádory močového měchýře; urolitiáza

bércová ulcerace

2020, roč. 18, č. 3, s. 14-19
Autoři: MUDr. Tomáš Hanslík; MUDr. Alena Berková , Ph.D.; MUDr. Filip Sasínek; MUDr. Vladimír Červeňák, Ph.D.; MUDr. Michal Benej, Ph.D.; MUDr. Zdeněk Chovanec, Ph.D.
Klíčová slova: akutní renální selhání; bércová ulcerace; Diabetes mellitus (cukrovka); hyperfosfatémie; hyperkalemie; hyperparathyreóza; nádorová onemocnění; tumorózní kalcinóza

beta‑blokátory

2015, roč. 13, č. 3, s. 42-44
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
Klíčová slova: beta‑blokátory; hemodialyzační léčba; chronické onemocnění ledvin

biomarkery

2020, roč. 18, č. 4, s. 8-9
Autoři: Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
Klíčová slova: biomarkery; kardiorenální syndrom; kyselina močová; srdeční selhání
2020, roč. 18, č. 1, s. 28-30
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Alena Paříková, Ph.D.
Klíčová slova: akutní poškození ledvin; biomarkery; klinické studie; prediktory

biomarkery enkapsulující peritoneální sklerózy

2017, roč. 15, č. 4, s. 19-20
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Opatrná, Ph.D.
Klíčová slova: biomarkery enkapsulující peritoneální sklerózy

biopsie

2021, roč. 19, č. 4, s. 3-7
Autoři: MUDr. Zdenka Hrušková , Ph.D.; Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: biopsie; glomerulonefritida; imunosupresivní léčba; KDIGO; kortikosteroidy; rituximab
2003, roč. 1, č. 1, s. 4-5
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.
Klíčová slova: biopsie; Diabetes mellitus (cukrovka); nefrotický syndrom; renální insuficience
2005, roč. 3, č. 1, s. 8-9
Autoři komentáře: MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klíčová slova: biopsie; transplantace ledvin
2019, roč. 17, č. 2, s. 25-27
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Alena Paříková, Ph.D.
Klíčová slova: biopsie
2006, roč. 4, č. 2, s. 30-32
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Miroslav Merta, CSc., Ph.D.
Klíčová slova: biopsie
2019, roč. 17, č. 3, s. 32-35
Autoři komentáře: prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA; MUDr. Karolína Krátká, Ph.D.
Klíčová slova: biopsie; Diabetes mellitus (cukrovka); diabetická nefropatie; chronické onemocnění ledvin; proteinurie
2020, roč. 18, č. 3, s. 34-35
Autoři komentáře: MUDr. Zdenka Hrušková , Ph.D.; Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: biopsie; proteinurie; systémový lupus erythematodes
2019, roč. 17, č. 3, s. 36-38
Autoři komentáře: MUDr. Karolína Krátká, Ph.D.; prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA
Klíčová slova: biopsie; dětský věk; krvácivé komplikace
2014, roč. 12, č. 4, s. 60-61
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klíčová slova: biopsie; transplantace ledvin
2006, roč. 4, č. 4, s. 62-63
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klíčová slova: biopsie; rejekce
2005, roč. 3, č. 4, s. 62-63
Autoři komentáře: MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klíčová slova: biopsie; transplantace ledvin
2011, roč. 9, č. 4, s. 64-65
Autoři komentáře: MUDr. Mirko Bouda; Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
Klíčová slova: biopsie
2010, roč. 8, č. 5, s. 66-68
Autoři: Doc. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA
Klíčová slova: biopsie
2008, roč. 6, č. 5, s. 66-68
Autoři: Doc. MUDr. Eva Honsová, Ph.D.
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Eva Honsová, Ph.D.
Klíčová slova: biopsie; perspektivy
2007, roč. 5, č. 5, s. 76-77
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klíčová slova: biopsie; imunosuprese

blokátory kalciových kanálů (BKK)

2021, roč. 19, č. 3, s. 16-18
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Alena Paříková, Ph.D.
Klíčová slova: blokátory kalciových kanálů (BKK) ; chronické onemocnění ledvin; inhibitory reninu; klinické studie; systém renin-angiotensin

blokátory RAAS

2011, roč. 9, č. 2, s. 26-27
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Sulková, DrSc.
Klíčová slova: blokátory RAAS; chronické onemocnění ledvin; proteinurie
2011, roč. 9, č. 3, s. 44-45
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: blokátory RAAS; chronické onemocnění ledvin; ischemická choroba srdeční
2011, roč. 9, č. 4, s. 61-63
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN; MUDr. Věra Čertíková Chábová, Ph.D.
Klíčová slova: blokátory RAAS; chronické onemocnění ledvin
2011, roč. 9, č. 5, s. 73-74
Autoři komentáře: prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA
Klíčová slova: ateroskleróza; blokátory RAAS
2011, roč. 9, č. 5, s. 76-77
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: blokátory RAAS; glomeruloskleróza

blokátory receptoru AT1 pro angiotenzin II

2022, roč. 20, č. 2, s. 15-19
Autoři: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: blokátory receptoru AT1 pro angiotenzin II ; COVID-19; inhibitory ACE ; systém renin angiotenzin

BMI

2013, roč. 11, č. 1, s. 14-15
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Klíčová slova: BMI; hemodialyzační léčba
2016, roč. 14, č. 1, s. 14-16
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Marta Kalousová, Ph.D.
Klíčová slova: BMI; C-reaktivní protein; hemodialyzační léčba; obezita; zánět

bolest

2012, roč. 10, č. 4, s. 61-62
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
Klíčová slova: bolest; hemodialyzační léčba

Bortezomib

2018, roč. 16, č. 1, s. 26-27
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klíčová slova: Bortezomib; rejekce štěpu

brochoalveolární laváž

2020, roč. 18, č. 3, s. 10-13
Autoři: MUDr. Martina Doubková , Ph.D.; Lenka Vitešníková; MUDr. Jitka Hausnerová; MUDr. Svatopluk Richter; MUDr. Vladimír Herout, Ph.D.
Klíčová slova: brochoalveolární laváž; difuzní alveolární hemoragie; hemoptýza; opacity mléčného skla

Budesonid

2017, roč. 15, č. 3, s. 10-12
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: Budesonid; IgA nefropatie

celiakie

2006, roč. 4, č. 5, s. 70-71
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: celiakie; glomerulonefritida

CellCept

2003, roč. 1, č. 1, s. 14-15
Autoři komentáře: MUDr. Štefan Vítko, CSc.
Klíčová slova: CellCept; cyklosporin; imunosuprese; imunosupresivní léčba; mykofenolát mofetil; transplantace ledvin

celogenomové sekvenování

2022, roč. 20, č. 2, s. 26-27
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Jana Reiterová, Ph.D.
Klíčová slova: Alportův syndrom; celogenomové sekvenování; cystická onemocnění ledvin; renální panel genů; tubulointersticiální nefritidy

cévní mozková příhoda

2019, roč. 17, č. 1, s. 9-11
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Věra Čertíková Chábová, Ph.D.
Klíčová slova: cévní mozková příhoda; hypertenze (vysoký krevní tlak); klinické studie; studie ENCHANTED
2017, roč. 15, č. 1, s. 25-27
Autoři komentáře: MUDr. Alena Paříková, Ph.D.
Klíčová slova: antikoagulační léčba; cévní mozková příhoda; chronické onemocnění ledvin
2018, roč. 16, č. 3, s. 28-30
Autoři komentáře: prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA
Klíčová slova: cévní mozková příhoda; hemodialyzační léčba
2009, roč. 7, č. 4, s. 58-60
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
Klíčová slova: cévní mozková příhoda; hemodialyzační léčba

cílená léčba

2020, roč. 18, č. 1, s. 8-10
Autoři: Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.
Klíčová slova: cílená léčba; Imunoterapie; karcinom ledvin

cílené genové testování

2020, roč. 18, č. 1, s. 19-20
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Jana Reiterová, Ph.D.
Klíčová slova: cílené genové testování; chronické onemocnění ledvin

citrát železitý (ferric citrate)

2014, roč. 12, č. 4, s. 54-56
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: citrát železitý (ferric citrate); ESA; terminální renální selhání

CKD mineral and bone disorder

2021, roč. 19, č. 1, s. 3-6
Autoři: MUDr. Mgr. Jitka Štěpánková
Klíčová slova: CKD mineral and bone disorder; hyperfosfatémie; hypokalcémie; chronické onemocnění ledvin
2019, roč. 17, č. 4, s. 7-9
Autoři: MUDr. Mgr. Jitka Štěpánková; MUDr. Jana Brunová , CSc.
Klíčová slova: CKD mineral and bone disorder; dialyzační léčba; chronické onemocnění ledvin; kostní metabolismus; osteoporóza

COVID-19

2020, roč. 18, č. Speciál COVID‑19, s. 3
Autoři: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.; prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA; Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.; Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN; Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klíčová slova: COVID-19
2020, roč. 18, č. Speciál COVID‑19, s. 5-6
Autoři: Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: COVID-19
2020, roč. 18, č. Speciál COVID‑19, s. 7-8
Autoři: prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA
Klíčová slova: akutní poškození ledvin; COVID-19
2021, roč. 19, č. 3, s. 8-11
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: COVID-19; dialyzační léčba
2020, roč. 18, č. Speciál COVID‑19, s. 9-11
Autoři: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: COVID-19; guideliny; chronické onemocnění ledvin; imunosuprese
2022, roč. 20, č. 2, s. 10-14
Autoři: MUDr. Mária Magicová; MUDr. Ivan Zahrádka; Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klíčová slova: antivirotika; COVID-19; očkování; SARS CoV 2; transplantace ledvin
2021, roč. 19, č. 4, s. 11-13
Autoři komentáře: doc. MUDr. Jakub Zieg , Ph.D.
Klíčová slova: COVID-19; dětský věk; chronické onemocnění ledvin
2020, roč. 18, č. Speciál COVID‑19, s. 12-17
Autoři: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
Klíčová slova: COVID-19; dialyzační léčba; hemodialyzační léčba
2022, roč. 20, č. 2, s. 15-19
Autoři: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: blokátory receptoru AT1 pro angiotenzin II ; COVID-19; inhibitory ACE ; systém renin angiotenzin
2020, roč. 18, č. Speciál COVID‑19, s. 18-20
Autoři: Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klíčová slova: COVID-19; transplantace; transplantace ledvin
2022, roč. 20, č. 1, s. 21-22
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Tomáš Reischig, Ph.D.
Klíčová slova: COVID-19; mRNA vakcína; očkování; SARS CoV 2; transplantace ledvin
2020, roč. 18, č. 2, s. 23-24
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klíčová slova: COVID-19; transplantace ledvin
2021, roč. 19, č. 1, s. 23-25
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: COVID-19; mortalita
2020, roč. 18, č. 4, s. 27-30
Autoři komentáře: MUDr. Petr Táborský
Klíčová slova: COVID-19; vitamin D
2020, roč. 18, č. 4, s. 38-40
Autoři: MUDr. Mária Magicová; MUDr. Marek Novotný; MUDr. Janka Slatinská, FEBTM; Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klíčová slova: COVID-19; remdesivir; transplantace ledvin; tromboembolické komplikace

C-reaktivní protein

2016, roč. 14, č. 1, s. 14-16
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Marta Kalousová, Ph.D.
Klíčová slova: BMI; C-reaktivní protein; hemodialyzační léčba; obezita; zánět
2022, roč. 20, č. 2, s. 23-25
Autoři komentáře: MUDr. Karolína Krátká, Ph.D.; MUDr. Mayara Elisa Knížek Bonatto; prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA
Klíčová slova: akutní tubulointersticiální nefritida; autoprotilátka; C-reaktivní protein; relaps
2009, roč. 7, č. 3, s. 37-38
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
Klíčová slova: C-reaktivní protein

cubilin

2013, roč. 11, č. 3, s. 36-37
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Klíčová slova: cubilin; chronické onemocnění ledvin; megalin; proteinurie

cyklofosfamid

2021, roč. 19, č. 3, s. 12-15
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: cyklofosfamid; kortikosteroidy; membranózní nefropatie; rituximab; Takrolimus
2015, roč. 13, č. 2, s. 24-25
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: ANCA‑asociovaná vaskulitida; cyklofosfamid; rituximab

cyklosilikát sodno zirkoničitý

2020, roč. 18, č. 3, s. 44-47
Autoři: Doc. MUDr. Věra Čertíková Chábová, Ph.D.
Klíčová slova: cyklosilikát sodno zirkoničitý; hyperkalemie; patiromer; polystyrensulfonát

cyklosporin

2004, roč. 2, č. 1, s. 4-5
Autoři komentáře: MUDr. Štefan Vítko, CSc.
Klíčová slova: cyklosporin; transplantace ledvin
2003, roč. 1, č. 1, s. 14-15
Autoři komentáře: MUDr. Štefan Vítko, CSc.
Klíčová slova: CellCept; cyklosporin; imunosuprese; imunosupresivní léčba; mykofenolát mofetil; transplantace ledvin

Cystatin C

2009, roč. 7, č. 4, s. 60-61
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Klíčová slova: Cystatin C

cystická onemocnění ledvin

2022, roč. 20, č. 2, s. 26-27
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Jana Reiterová, Ph.D.
Klíčová slova: Alportův syndrom; celogenomové sekvenování; cystická onemocnění ledvin; renální panel genů; tubulointersticiální nefritidy

C3 nefropatie

2017, roč. 15, č. 2, s. 3-7
Autoři: Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: atypický hemolyticko‑uremický syndrom; C3 nefropatie; ekulizumab; komplement; trombotická mikroangiopatie

časný leak

2017, roč. 15, č. 4, s. 32-33
Autoři: MUDr. Mgr. Jitka Štěpánková
Klíčová slova: časný leak; peritoneální dialýza; peritoneální katétr

čínská medicína

2014, roč. 12, č. 1, s. 7-9
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: čínská medicína; idiopatická membranózní nefropatie

dabigatran

2016, roč. 14, č. 1, s. 2-4
Autoři: MUDr. Jan Vachek; Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: antikoagulační látky; antikoagulační léčba; apixaban; dabigatran; fibrilace síní; renální insuficience; rivaroxaban

dapagliflozin

2019, roč. 17, č. 3, s. 3-10
Autoři: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: dapagliflozin; chronické onemocnění ledvin; natriuretické peptidy; rejekce; sakubitril/valsartan; SGLT 2 ; srdeční selhání
2021, roč. 19, č. 2, s. 15-16
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Dita Maixnerová, Ph.D.
Klíčová slova: dapagliflozin; chronické onemocnění ledvin; IgA nefropatie; klinické studie
2020, roč. 18, č. 4, s. 21-23
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: dapagliflozin; Diabetes mellitus (cukrovka); chronické onemocnění ledvin; renální insuficience

denzitometrie

2021, roč. 19, č. 3, s. 27-29
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
Klíčová slova: denzitometrie; chronické onemocnění ledvin; kostní komplikace; kostní metabolismus; kostní změny

dětský věk

2018, roč. 16, č. 4, s. 7-8
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: dětský věk; chronické onemocnění ledvin
2021, roč. 19, č. 4, s. 11-13
Autoři komentáře: doc. MUDr. Jakub Zieg , Ph.D.
Klíčová slova: COVID-19; dětský věk; chronické onemocnění ledvin
2019, roč. 17, č. 3, s. 36-38
Autoři komentáře: MUDr. Karolína Krátká, Ph.D.; prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA
Klíčová slova: biopsie; dětský věk; krvácivé komplikace

diabetes mellitus

2022, roč. 20, č. 2, s. 30-31
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Věra Čertíková Chábová, Ph.D.
Klíčová slova: diabetes mellitus; hypertenze; chronické onemocnění ledvin; klinická doporučení ; standardizované měření tlaku

Diabetes mellitus (cukrovka)

2003, roč. 1, č. 1, s. 4-5
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.
Klíčová slova: biopsie; Diabetes mellitus (cukrovka); nefrotický syndrom; renální insuficience
2005, roč. 3, č. 1, s. 5-7
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: Diabetes mellitus (cukrovka); chronické renální selhání; renální insuficience
2017, roč. 15, č. 2, s. 8-10
Autoři: Doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., FRCP (Edin)
Klíčová slova: Diabetes mellitus (cukrovka); diabetická nefropatie; empagliflozin; SGLT 2 ; srdeční selhání
2021, roč. 19, č. 4, s. 8-10
Autoři: Prof. MUDr. Martin Haluzík , DrSc.
Klíčová slova: agonisté receptoru pro GLP‑1; Diabetes mellitus (cukrovka); diabetická nefropatie; inhibitory SGLT2 ; kardiovaskulární riziko; nefroprotektivita
2007, roč. 5, č. 1, s. 11-12
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klíčová slova: Diabetes mellitus (cukrovka); polycystické onemocnění ledvin
2019, roč. 17, č. 2, s. 11-13
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: Diabetes mellitus (cukrovka); Kanagliflozin; nefropatie; progrese chronické renální insuficience; renální insuficience
2010, roč. 8, č. 1, s. 14-15
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA
Klíčová slova: Diabetes mellitus (cukrovka); erytropoetin
2009, roč. 7, č. 1, s. 14-15
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN
Klíčová slova: Diabetes mellitus (cukrovka); hemodialyzační léčba
2020, roč. 18, č. 3, s. 14-19
Autoři: MUDr. Tomáš Hanslík; MUDr. Alena Berková , Ph.D.; MUDr. Filip Sasínek; MUDr. Vladimír Červeňák, Ph.D.; MUDr. Michal Benej, Ph.D.; MUDr. Zdeněk Chovanec, Ph.D.
Klíčová slova: akutní renální selhání; bércová ulcerace; Diabetes mellitus (cukrovka); hyperfosfatémie; hyperkalemie; hyperparathyreóza; nádorová onemocnění; tumorózní kalcinóza
2019, roč. 17, č. 1, s. 15-18
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: Diabetes mellitus (cukrovka); inhibitor angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEI); koncentrace kreatininu
2020, roč. 18, č. 2, s. 15-16
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Marta Kalousová, Ph.D.
Klíčová slova: Diabetes mellitus (cukrovka); empagliflozin; kardiorenální syndrom; kyselina močová
2021, roč. 19, č. 4, s. 16-18
Autoři komentáře: prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA; MUDr. Karolína Krátká, Ph.D.
Klíčová slova: Diabetes mellitus (cukrovka); chronické renální selhání; kardiovaskulární onemocnění; klinické studie
2021, roč. 19, č. 1, s. 17-19
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Věra Čertíková Chábová, Ph.D.
Klíčová slova: Diabetes mellitus (cukrovka); guideliny; chronické onemocnění ledvin
2019, roč. 17, č. 2, s. 19-21
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Věra Čertíková Chábová, Ph.D.
Klíčová slova: atrasentan; Diabetes mellitus (cukrovka); chronické onemocnění ledvin; klinické studie
2008, roč. 6, č. 2, s. 20-21
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: Diabetes mellitus (cukrovka)
2006, roč. 4, č. 2, s. 20-22
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: Diabetes mellitus (cukrovka); diabetická nefropatie; inhibitory systému RAA
2020, roč. 18, č. 4, s. 21-23
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: dapagliflozin; Diabetes mellitus (cukrovka); chronické onemocnění ledvin; renální insuficience
2020, roč. 18, č. 4, s. 24-26
Autoři komentáře: prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA
Klíčová slova: Diabetes mellitus (cukrovka); ertugliflozin
2007, roč. 5, č. 2, s. 25-26
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: Diabetes mellitus (cukrovka); glomerulární filtrace; mikroalbuminurie
2019, roč. 17, č. 1, s. 28-30
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
Klíčová slova: Diabetes mellitus (cukrovka); metabolická acidóza; nízká sérová koncentrace bikarbonátů
2019, roč. 17, č. 3, s. 32-35
Autoři komentáře: prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA; MUDr. Karolína Krátká, Ph.D.
Klíčová slova: biopsie; Diabetes mellitus (cukrovka); diabetická nefropatie; chronické onemocnění ledvin; proteinurie
2007, roč. 5, č. 3, s. 38-39
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klíčová slova: Diabetes mellitus (cukrovka); imunosuprese
2015, roč. 13, č. 3, s. 38-39
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Marta Kalousová, Ph.D.
Klíčová slova: Diabetes mellitus (cukrovka); karbamylace proteinů; mortalita; srdeční selhání; terminální renální selhání
2007, roč. 5, č. 3, s. 41-42
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: Diabetes mellitus (cukrovka); chronické renální selhání
2014, roč. 12, č. 3, s. 42-43
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Opatrná, Ph.D.
Klíčová slova: Diabetes mellitus (cukrovka); metformin; peritoneální dialýza
2019, roč. 17, č. 3, s. 43-45
Autoři: Prof. MUDr. František Saudek , DrSc.
Klíčová slova: Diabetes mellitus (cukrovka); transplantace ledvin
2005, roč. 3, č. 3, s. 47-48
Autoři komentáře: MUDr. Štefan Vítko, CSc.
Klíčová slova: Diabetes mellitus (cukrovka); transplantace ledvin
2015, roč. 13, č. 4, s. 52-54
Autoři: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
Klíčová slova: anemie; Diabetes mellitus (cukrovka); farmakoterapie; chronické onemocnění ledvin
2006, roč. 4, č. 4, s. 54-55
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Miroslav Merta, CSc., Ph.D.
Klíčová slova: Diabetes mellitus (cukrovka); urolitiáza
2008, roč. 6, č. 4, s. 58-59
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: Diabetes mellitus (cukrovka)
2015, roč. 13, č. 4, s. 58-60
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: Diabetes mellitus (cukrovka); chronické onemocnění ledvin; kardiovaskulární mortalita
2011, roč. 9, č. 4, s. 60-61
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: Diabetes mellitus (cukrovka); glomerulární filtrace
2010, roč. 8, č. 5, s. 69-70
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: anemie; Diabetes mellitus (cukrovka); erytropoetin; chronické onemocnění ledvin
2005, roč. 3, č. 5, s. 70-72
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
Klíčová slova: anemie; Diabetes mellitus (cukrovka)

diabetická nefropatie

2014, roč. 12, č. 1, s. 4-6
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: diabetická nefropatie; systém renin-angiotensin
2010, roč. 8, č. 1, s. 7-8
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: diabetická nefropatie; proteinurie
2017, roč. 15, č. 2, s. 8-10
Autoři: Doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., FRCP (Edin)
Klíčová slova: Diabetes mellitus (cukrovka); diabetická nefropatie; empagliflozin; SGLT 2 ; srdeční selhání
2021, roč. 19, č. 4, s. 8-10
Autoři: Prof. MUDr. Martin Haluzík , DrSc.
Klíčová slova: agonisté receptoru pro GLP‑1; Diabetes mellitus (cukrovka); diabetická nefropatie; inhibitory SGLT2 ; kardiovaskulární riziko; nefroprotektivita
2017, roč. 15, č. 1, s. 16-18
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: diabetická nefropatie
2006, roč. 4, č. 2, s. 20-22
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: Diabetes mellitus (cukrovka); diabetická nefropatie; inhibitory systému RAA
2006, roč. 4, č. 2, s. 24-26
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Klíčová slova: albuminurie; diabetická nefropatie
2019, roč. 17, č. 3, s. 32-35
Autoři komentáře: prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA; MUDr. Karolína Krátká, Ph.D.
Klíčová slova: biopsie; Diabetes mellitus (cukrovka); diabetická nefropatie; chronické onemocnění ledvin; proteinurie
2009, roč. 7, č. 3, s. 34-35
Autoři: Doc. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN
Klíčová slova: diabetická nefropatie; perspektivy
2013, roč. 11, č. 3, s. 34-36
Autoři: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: atrasentan; avosentan; diabetická nefropatie; endoteliální dysfunkce; endotelin; chronické onemocnění ledvin; inhibitory
2015, roč. 13, č. 3, s. 39-41
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: diabetická nefropatie; inhibice chemokinového receptoru CCR2; proteinurie
2010, roč. 8, č. 3, s. 43-44
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA
Klíčová slova: diabetická nefropatie
2004, roč. 2, č. 4, s. 53-55
Autoři: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.
Klíčová slova: diabetická nefropatie; produkty pokročilé glykace (AGE)
2011, roč. 9, č. 4, s. 57-59
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: diabetická nefropatie

dialýza během katastrof

2022, roč. 20, č. 1, s. 26-28
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
Klíčová slova: dialýza během katastrof; dialýza pro imigranty; dialyzační léčba; logistika válečné dialýzy; ukrajinský válečný konflikt; uprchlíci a dialýza

dialyzační léčba

2014, roč. 12, č. 1, s. 1-4
Autoři: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
Klíčová slova: dialyzační léčba; metabolické komplikace dialýzy
2018, roč. 16, č. 3, s. 3-6
Autoři: MUDr. Barbora Szonowská
Klíčová slova: dialyzační léčba; funkční stav; komunikace; konzervativní nefrologická léčba; kvalita života; léčba symptomů; paliativní péče; plánování budoucí péče; podpůrná nefrologická péče; sdílené rozhodování
2022, roč. 20, č. 1, s. 3-8
Autoři: MUDr. Jan Klaboch, Ph.D.
Klíčová slova: dialyzační léčba; guideliny; peritoneální dialýza
2011, roč. 9, č. 1, s. 4-6
Autoři komentáře: prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA
Klíčová slova: dialyzační léčba
2011, roč. 9, č. 1, s. 7-9
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: anemie; dialyzační léčba; ESA
2003, roč. 1, č. 1, s. 7-8
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Sulková, DrSc.
Klíčová slova: dialyzační léčba; chronické renální selhání
2019, roč. 17, č. 4, s. 7-9
Autoři: MUDr. Mgr. Jitka Štěpánková; MUDr. Jana Brunová , CSc.
Klíčová slova: CKD mineral and bone disorder; dialyzační léčba; chronické onemocnění ledvin; kostní metabolismus; osteoporóza
2012, roč. 10, č. 1, s. 8-9
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: dialyzační léčba
2021, roč. 19, č. 3, s. 8-11
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: COVID-19; dialyzační léčba
2011, roč. 9, č. 1, s. 9-10
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Klíčová slova: dialyzační léčba; endoteliální dysfunkce
2012, roč. 10, č. 1, s. 9-11
Autoři komentáře: MUDr. Alena Paříková, Ph.D.
Klíčová slova: dialyzační léčba; natrémie
2003, roč. 1, č. 1, s. 9-10
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Sulková, DrSc.
Klíčová slova: dialyzační léčba; preskripce léků
2014, roč. 12, č. 1, s. 9-10
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Opatrná, Ph.D.
Klíčová slova: dialyzační léčba; hemodialyzační léčba; nutriční podpora
2020, roč. 18, č. 4, s. 10-13
Autoři: Prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.
Klíčová slova: akutní stavy v onkologii ; dialyzační léčba; hyperurikémie; chemoterapie; zhoubný nádor
2011, roč. 9, č. 1, s. 11-12
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Klíčová slova: adipocytokiny; dialyzační léčba
2012, roč. 10, č. 1, s. 11-13
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Jaromír Eiselt, Ph.D.
Klíčová slova: dialyzační léčba; růstový hormon
2013, roč. 11, č. 1, s. 11-12
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
Klíčová slova: dialyzační léčba; peritoneální dialýza
2003, roč. 1, č. 2, s. 11-13
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Sulková, DrSc.
Klíčová slova: dialyzační léčba; hormonální substituční terapie
2003, roč. 1, č. 1, s. 12-13
Autoři komentáře: MUDr. Štefan Vítko, CSc.
Klíčová slova: dialyzační léčba; transplantace ledvin
2016, roč. 14, č. 1, s. 12-13
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Opatrná, Ph.D.
Klíčová slova: dialyzační léčba; chronické onemocnění ledvin; nefrologická péče; terminální renální selhání
2020, roč. 18, č. Speciál COVID‑19, s. 12-17
Autoři: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
Klíčová slova: COVID-19; dialyzační léčba; hemodialyzační léčba
2003, roč. 1, č. 2, s. 13-15
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Sulková, DrSc.
Klíčová slova: dialyzační léčba; dieta; dietní léčba
2015, roč. 13, č. 1, s. 13-15
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: dialyzační léčba; fibrilace síní; chronické onemocnění ledvin; warfarin
2020, roč. 18, č. 1, s. 14-16
Autoři komentáře: MUDr. Karolína Krátká, Ph.D.; MUDr. Magdaléna Dušejovská, Ph.D.; prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA
Klíčová slova: dialyzační léčba; kalcifikace; kalcifikace tepen
2018, roč. 16, č. 3, s. 15-17
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: dialyzační léčba; fibrilace síní; mortalita; srdeční selhání
2016, roč. 14, č. 1, s. 16-17
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klíčová slova: analýza přežití; dialyzační léčba; HLA inkompatibilní transplantace ledviny; transplantace ledvin
2017, roč. 15, č. 3, s. 16-17
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Opatrná, Ph.D.
Klíčová slova: aortální stenóza; dialyzační léčba
2012, roč. 10, č. 2, s. 18-19
Autoři: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
Klíčová slova: dialyzační léčba; chronické onemocnění ledvin
2012, roč. 10, č. 2, s. 20-21
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
Klíčová slova: akutní poškození ledvin; dialyzační léčba
2017, roč. 15, č. 1, s. 21-23
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Opatrná, Ph.D.
Klíčová slova: dialyzační léčba; malignity; nádorová onemocnění; terminální renální selhání
2019, roč. 17, č. 4, s. 22-23
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Opatrná, Ph.D.
Klíčová slova: dialyzační léčba; statin
2018, roč. 16, č. 2, s. 26-31
Autoři: MUDr. Kristýna Minářová; MUDr. Martin Janeček
Autoři komentáře: MUDr. Jana Kulichová; MUDr. Jiří Wallenfels
Klíčová slova: dialyzační léčba; chronické renální selhání; tuberkulózní meningitida
2022, roč. 20, č. 1, s. 26-28
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
Klíčová slova: dialýza během katastrof; dialýza pro imigranty; dialyzační léčba; logistika válečné dialýzy; ukrajinský válečný konflikt; uprchlíci a dialýza
2011, roč. 9, č. 2, s. 27-28
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klíčová slova: dialyzační léčba
2012, roč. 10, č. 2, s. 27-29
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Klíčová slova: dialyzační léčba
2019, roč. 17, č. 3, s. 27-28
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klíčová slova: dialyzační léčba; transplantace ledvin
2012, roč. 10, č. 3, s. 41-43
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Jaromír Eiselt, Ph.D.
Klíčová slova: anemie; dialyzační léčba
2015, roč. 13, č. 3, s. 44-45
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Opatrná, Ph.D.
Klíčová slova: dialyzační léčba; hemodialyzační léčba; mortalita
2011, roč. 9, č. 3, s. 45-46
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
Klíčová slova: dialyzační léčba; kalcifylaxe
2011, roč. 9, č. 3, s. 47-49
Autoři komentáře: prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA
Klíčová slova: dialyzační léčba; chronické onemocnění ledvin
2011, roč. 9, č. 4, s. 54-56
Autoři: prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA; MUDr. Richard Fojt
Klíčová slova: dialyzační léčba; ischemická choroba srdeční
2012, roč. 10, č. 5, s. 76-77
Autoři komentáře: MUDr. Vladimíra Bednářová, CSc.
Klíčová slova: dialyzační léčba; transplantace ledvin
2011, roč. 9, č. 5, s. 81-82
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: dialyzační léčba; hemoglobin
2011, roč. 9, č. 5, s. 82-84
Autoři: MUDr. Tomáš Roháľ
Autoři komentáře: MUDr. Alena Paříková, Ph.D.
Klíčová slova: dialyzační léčba; kazuistika; peritonitida

dialyzační technologie

2009, roč. 7, č. 2, s. 22-24
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: akutní poškození ledvin; dialyzační technologie
2008, roč. 6, č. 3, s. 34-35
Autoři: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
Klíčová slova: dialyzační technologie; perspektivy

dialýza pro imigranty

2022, roč. 20, č. 1, s. 26-28
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
Klíčová slova: dialýza během katastrof; dialýza pro imigranty; dialyzační léčba; logistika válečné dialýzy; ukrajinský válečný konflikt; uprchlíci a dialýza

dieta

2019, roč. 17, č. 3, s. 11-14
Autoři: Mgr. Miroslava Matějková; Mgr. Kristýna Čmerdová
Klíčová slova: dieta; dietní léčba; chronické onemocnění ledvin; malnutrice; nízkobílkovinná dieta; nutriční podpora
2003, roč. 1, č. 2, s. 13-15
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Sulková, DrSc.
Klíčová slova: dialyzační léčba; dieta; dietní léčba
2007, roč. 5, č. 2, s. 18-18
Autoři: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Klíčová slova: dieta; glomerulární filtrace; perspektivy
2010, roč. 8, č. 2, s. 27-28
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Klíčová slova: dieta; peritoneální dialýza
2007, roč. 5, č. 4, s. 56-57
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Klíčová slova: dieta; transplantace ledvin
2013, roč. 11, č. 4, s. 57-58
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Klíčová slova: dieta; dietní léčba; chronické onemocnění ledvin
2010, roč. 8, č. 5, s. 78-80
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Klíčová slova: dieta; malnutrice

dietní léčba

2019, roč. 17, č. 3, s. 11-14
Autoři: Mgr. Miroslava Matějková; Mgr. Kristýna Čmerdová
Klíčová slova: dieta; dietní léčba; chronické onemocnění ledvin; malnutrice; nízkobílkovinná dieta; nutriční podpora
2003, roč. 1, č. 2, s. 13-15
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Sulková, DrSc.
Klíčová slova: dialyzační léčba; dieta; dietní léčba
2011, roč. 9, č. 2, s. 18-20
Autoři: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Klíčová slova: dietní léčba; chronické onemocnění ledvin
2013, roč. 11, č. 4, s. 57-58
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Klíčová slova: dieta; dietní léčba; chronické onemocnění ledvin

difuzní alveolární hemoragie

2020, roč. 18, č. 3, s. 10-13
Autoři: MUDr. Martina Doubková , Ph.D.; Lenka Vitešníková; MUDr. Jitka Hausnerová; MUDr. Svatopluk Richter; MUDr. Vladimír Herout, Ph.D.
Klíčová slova: brochoalveolární laváž; difuzní alveolární hemoragie; hemoptýza; opacity mléčného skla

dimethylarginin

2006, roč. 4, č. 3, s. 35-36
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Klíčová slova: dimethylarginin
2006, roč. 4, č. 5, s. 76-76
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Klíčová slova: dimethylarginin

diuretická léčba

2011, roč. 9, č. 6, s. 96-97
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
Klíčová slova: diuretická léčba; kardiorenální syndrom

diuretika

2005, roč. 3, č. 1, s. 4-5
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: diuretika; inhibitory systému RAA
2018, roč. 16, č. 1, s. 8-10
Autoři: Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
Klíčová slova: akutní poškození ledvin; diuretika; kardiorenální syndrom; kongesce
2005, roč. 3, č. 6, s. 82-83
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: diuretika; inhibitory systému RAA; nefropatie

diuréza

2003, roč. 1, č. 2, s. 10-11
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Sulková, DrSc.
Klíčová slova: diuréza; peritoneální dialýza

duální antiagregace

2017, roč. 15, č. 2, s. 34-36
Autoři: MUDr. Ivan Zahrádka; MUDr. Vojtěch Petr; MUDr. Karolína Krátká, Ph.D.; Doc. MUDr. Eva Honsová, Ph.D.; MUDr. Martin Havrda; prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA
Klíčová slova: akutní poškození ledvin; antikoagulancii indukovaná nefropatie; duální antiagregace; hematurie

dvojčata

2021, roč. 19, č. 1, s. 32-36
Autoři: MUDr. Jana Lachmanová; MUDr. Tomáš Indra, Ph.D.; MUDr. Zdenka Hrušková , Ph.D.; Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN; prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.; MUDr. Jana Lachmanová
Klíčová slova: dvojčata; hemodialyzační léčba; těhotenství

dyslipidémie

2008, roč. 6, č. 4, s. 53-55
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Klíčová slova: dyslipidémie; chronické renální selhání

eculizumab

2017, roč. 15, č. 1, s. 30-32
Autoři komentáře: MUDr. Karolína Krátká, Ph.D.; prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA
Klíčová slova: eculizumab; hemolyticko-uremický syndrom; těhotenství
2013, roč. 11, č. 3, s. 38-40
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: eculizumab; hemolyticko-uremický syndrom

ekulizumab

2017, roč. 15, č. 2, s. 3-7
Autoři: Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: atypický hemolyticko‑uremický syndrom; C3 nefropatie; ekulizumab; komplement; trombotická mikroangiopatie
2020, roč. 18, č. 1, s. 3-7
Autoři: Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: atypický hemolyticko‑uremický syndrom; ekulizumab; hemolýza; trombotická mikroangiopatie

elastografie

2017, roč. 15, č. 4, s. 8-12
Autoři: MUDr. Soňa Fraňková, Ph.D.; MUDr. Jan Šperl, CSc.
Klíčová slova: elastografie ; hepatitida B; hepatitida C; nealkoholická steatohepatitida

empagliflozin

2017, roč. 15, č. 2, s. 8-10
Autoři: Doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., FRCP (Edin)
Klíčová slova: Diabetes mellitus (cukrovka); diabetická nefropatie; empagliflozin; SGLT 2 ; srdeční selhání
2020, roč. 18, č. 2, s. 15-16
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Marta Kalousová, Ph.D.
Klíčová slova: Diabetes mellitus (cukrovka); empagliflozin; kardiorenální syndrom; kyselina močová

endoteliální dysfunkce

2011, roč. 9, č. 1, s. 9-10
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Klíčová slova: dialyzační léčba; endoteliální dysfunkce
2013, roč. 11, č. 3, s. 34-36
Autoři: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: atrasentan; avosentan; diabetická nefropatie; endoteliální dysfunkce; endotelin; chronické onemocnění ledvin; inhibitory
2010, roč. 8, č. 4, s. 55-57
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Klíčová slova: endoteliální dysfunkce; fyzická aktivita; hemodialyzační léčba
2010, roč. 8, č. 5, s. 71-72
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Klíčová slova: endoteliální dysfunkce; transplantace ledvin

endotelin

2013, roč. 11, č. 3, s. 34-36
Autoři: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: atrasentan; avosentan; diabetická nefropatie; endoteliální dysfunkce; endotelin; chronické onemocnění ledvin; inhibitory

enkapsulující sklerózující peritonitida

2017, roč. 15, č. 4, s. 3-7
Autoři: Doc. MUDr. Alena Paříková, Ph.D.
Klíčová slova: enkapsulující sklerózující peritonitida; infekce; nesprávná funkce peritoneálního katétru; peritonitida; urgentní peritoneální dialýza

enzymatická substituční léčba

2016, roč. 14, č. 2, s. 4-8
Autoři: Doc. MUDr. Jana Reiterová, Ph.D.
Klíčová slova: enzymatická substituční léčba; Fabryho nemoc; Fanconiho syndrom; lysosomální střádavá onemocnění; renální selhání; α‑galaktosidáza A
2004, roč. 2, č. 2, s. 11-14
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Miroslav Merta, CSc., Ph.D.
Klíčová slova: enzymatická substituční léčba; Fabryho nemoc
2019, roč. 17, č. 1, s. 26-27
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Jana Reiterová, Ph.D.
Klíčová slova: enzymatická substituční léčba; Fabryho nemoc

eozinofilie

2022, roč. 20, č. 1, s. 29-31
Autoři: MUDr. Tomáš Parvíz Mirchi; MUDr. Vladimíra Bednářová, CSc.; MUDr. Zdenka Hrušková , Ph.D.
Klíčová slova: eozinofilie; TIN; TINU; uveitis

eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou

2022, roč. 20, č. 1, s. 23-26
Autoři komentáře: MUDr. Zdenka Hrušková , Ph.D.; Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: ANCA‑asociovaná vaskulitida; eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou; mikroskopická polyangiitida ; vaskulitida; Wegenerova granulomatóza - granulomatóza s polyangiitidou

ERA‑EDTA

2011, roč. 9, č. 3, s. 52-52
Autoři: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: ERA‑EDTA

ertugliflozin

2020, roč. 18, č. 4, s. 24-26
Autoři komentáře: prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA
Klíčová slova: Diabetes mellitus (cukrovka); ertugliflozin

erytroferon

2014, roč. 12, č. 2, s. 20-22
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: erytroferon; metabolismus železa

erytropoetin

2005, roč. 3, č. 1, s. 7-8
Autoři komentáře: MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klíčová slova: erytropoetin; transplantace ledvin
2010, roč. 8, č. 1, s. 8-10
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: erytropoetin
2010, roč. 8, č. 1, s. 14-15
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA
Klíčová slova: Diabetes mellitus (cukrovka); erytropoetin
2010, roč. 8, č. 2, s. 23-24
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: erytropoetin; proteinurie
2010, roč. 8, č. 3, s. 30-31
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: erytropoetin; hyperkalemie
2010, roč. 8, č. 5, s. 69-70
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: anemie; Diabetes mellitus (cukrovka); erytropoetin; chronické onemocnění ledvin
2010, roč. 8, č. 5, s. 70-71
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klíčová slova: erytropoetin; transplantace ledvin
2010, roč. 8, č. 6, s. 89-90
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: erytropoetin
2010, roč. 8, č. 6, s. 90-91
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: anemie; erytropoetin

erytropoéza

2004, roč. 2, č. 3, s. 37-38
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Sulková, DrSc.
Klíčová slova: erytropoéza; hyperparathyreóza
2004, roč. 2, č. 3, s. 45-47
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Miroslav Merta, CSc., Ph.D.
Klíčová slova: erytropoéza
2004, roč. 2, č. 5, s. 77-78
Autoři komentáře: MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klíčová slova: erytropoéza; ischemicko-reperfuzní poškození

ESA

2011, roč. 9, č. 1, s. 7-9
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: anemie; dialyzační léčba; ESA
2016, roč. 14, č. 1, s. 7-9
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: ESA; glomerulární filtrace; chronické onemocnění ledvin; intravenózní podávání železa
2014, roč. 12, č. 4, s. 54-56
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: citrát železitý (ferric citrate); ESA; terminální renální selhání

ESKD

2022, roč. 20, č. 2, s. 28-29
Autoři komentáře: MUDr. Zdenka Hrušková , Ph.D.; Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: ANCA; ESKD; infekční komplikace; metaanalýza; plazmaferéza; terapie; vaskulitida

everolim

2017, roč. 15, č. 4, s. 21-22
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Jana Reiterová, Ph.D.
Klíčová slova: everolim; tuberózní skleróza
2013, roč. 11, č. 4, s. 56-57
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Jana Reiterová, Ph.D.
Klíčová slova: everolim; tuberózní skleróza

exkrece

2016, roč. 14, č. 1, s. 9-10
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Jana Reiterová, Ph.D.
Klíčová slova: exkrece; funkce ledvin; uromodulin (Tammův‑Horsfallův protein)

exkrece kalia

2018, roč. 16, č. 1, s. 17-18
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Opatrná, Ph.D.
Klíčová slova: exkrece kalia; hemodialyzační léčba; kardiovaskulární riziko; klinické studie; mortalita
2008, roč. 6, č. 6, s. 92-93
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Klíčová slova: exkrece kalia

extrakorporální fotoferéza

2022, roč. 20, č. 2, s. 3-9
Autoři: Doc. MUDr. Alena Paříková, Ph.D.
Klíčová slova: aferéza; extrakorporální fotoferéza ; imunoadsorpce; kaskádová filtrace ; lipoproteinová aferéza ; plazmaferéza

Fabryho nemoc

2016, roč. 14, č. 2, s. 4-8
Autoři: Doc. MUDr. Jana Reiterová, Ph.D.
Klíčová slova: enzymatická substituční léčba; Fabryho nemoc; Fanconiho syndrom; lysosomální střádavá onemocnění; renální selhání; α‑galaktosidáza A
2004, roč. 2, č. 2, s. 11-14
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Miroslav Merta, CSc., Ph.D.
Klíčová slova: enzymatická substituční léčba; Fabryho nemoc
2020, roč. 18, č. 2, s. 13-14
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Jana Reiterová, Ph.D.
Klíčová slova: Fabryho nemoc; guideliny
2018, roč. 16, č. 2, s. 22-23
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Jana Reiterová, Ph.D.
Klíčová slova: Fabryho nemoc; klinické studie
2016, roč. 14, č. 3, s. 24-25
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Jana Reiterová, Ph.D.
Klíčová slova: Fabryho nemoc
2019, roč. 17, č. 1, s. 26-27
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Jana Reiterová, Ph.D.
Klíčová slova: enzymatická substituční léčba; Fabryho nemoc
2011, roč. 9, č. 3, s. 49-50
Autoři: MUDr. Dita Maixnerová, Ph.D.
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: Fabryho nemoc; kazuistika; nefropatie
2012, roč. 10, č. 4, s. 58-59
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Jana Reiterová, Ph.D.
Klíčová slova: Fabryho nemoc
2015, roč. 13, č. 4, s. 60-61
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Jana Reiterová, Ph.D.
Klíčová slova: Fabryho nemoc; glomerulární filtrace

Fanconiho syndrom

2016, roč. 14, č. 2, s. 4-8
Autoři: Doc. MUDr. Jana Reiterová, Ph.D.
Klíčová slova: enzymatická substituční léčba; Fabryho nemoc; Fanconiho syndrom; lysosomální střádavá onemocnění; renální selhání; α‑galaktosidáza A

farmakoekonomika

2003, roč. 1, č. 1, s. 3-4
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.
Klíčová slova: farmakoekonomika; progrese chronické renální insuficience; terminální renální selhání

farmakoterapie

2017, roč. 15, č. 1, s. 36-40
Autoři: Doc. MUDr. Filip Málek , Ph.D., MBA
Klíčová slova: farmakoterapie; chronické onemocnění ledvin; kardiorenální syndrom; srdeční selhání
2015, roč. 13, č. 4, s. 52-54
Autoři: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
Klíčová slova: anemie; Diabetes mellitus (cukrovka); farmakoterapie; chronické onemocnění ledvin

febrilie

2010, roč. 8, č. 5, s. 81-84
Autoři: MUDr. Lucia Butelová
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
Klíčová slova: febrilie; kazuistika

fertilita

2022, roč. 20, č. 1, s. 18-20
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Alena Paříková, Ph.D.
Klíčová slova: fertilita ; gravidita; chronické onemocnění ledvin; imunosuprese; transplantace ledvin

fibrilace síní

2016, roč. 14, č. 1, s. 2-4
Autoři: MUDr. Jan Vachek; Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: antikoagulační látky; antikoagulační léčba; apixaban; dabigatran; fibrilace síní; renální insuficience; rivaroxaban
2018, roč. 16, č. 1, s. 11-13
Autoři: Prof. MUDr. Aleš Linhart, , DrSc.
Klíčová slova: antikoagulační látky; antikoagulační léčba; fibrilace síní; přímá antikoagulancia; warfarin
2021, roč. 19, č. 2, s. 11-12
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: fibrilace síní; hemodialyzační léčba; rivaroxaban
2022, roč. 20, č. 1, s. 12-14
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: fibrilace síní; chronické onemocnění ledvin; kardiovaskulární onemocnění; kardiovaskulární riziko
2015, roč. 13, č. 1, s. 13-15
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: dialyzační léčba; fibrilace síní; chronické onemocnění ledvin; warfarin
2018, roč. 16, č. 3, s. 15-17
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: dialyzační léčba; fibrilace síní; mortalita; srdeční selhání
2013, roč. 11, č. 2, s. 31-32
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klíčová slova: fibrilace síní; transplantace ledvin
2009, roč. 7, č. 3, s. 43-45
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: fibrilace síní; glomerulární filtrace
2009, roč. 7, č. 5, s. 66-67
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: fibrilace síní; systém renin-angiotensin
2009, roč. 7, č. 5, s. 75-76
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
Klíčová slova: fibrilace síní; obezita
2009, roč. 7, č. 6, s. 95-96
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN
Klíčová slova: anemie; fibrilace síní

fibroblastový růstový faktor 23 (FGF 23)

2018, roč. 16, č. 2, s. 3-6
Autoři: Prof. MUDr. Marta Kalousová, Ph.D.; Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
Klíčová slova: fibroblastový růstový faktor 23 (FGF 23) ; fosfatonin; fosfaturie; klotho; stanovení FGF 23; vitamin D

flukonazol

2019, roč. 17, č. 4, s. 34-37
Autoři: PharmDr. Jan Miroslav Hartinger, Ph.D.; Mgr. Eliška Dvořáčková
Klíčová slova: azathioprin; flukonazol; kalcineurinové inhibitory; kalciové vazače fosfátů; lékové interakce; nekalciové vazače fosfátů; NOAC; renální insuficience; sevelamer; vazač fosfátů

fosfatonin

2018, roč. 16, č. 2, s. 3-6
Autoři: Prof. MUDr. Marta Kalousová, Ph.D.; Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
Klíčová slova: fibroblastový růstový faktor 23 (FGF 23) ; fosfatonin; fosfaturie; klotho; stanovení FGF 23; vitamin D

fosfaturie

2018, roč. 16, č. 2, s. 3-6
Autoři: Prof. MUDr. Marta Kalousová, Ph.D.; Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
Klíčová slova: fibroblastový růstový faktor 23 (FGF 23) ; fosfatonin; fosfaturie; klotho; stanovení FGF 23; vitamin D

fosfokalciový metabolismus

2013, roč. 11, č. 3, s. 42-44
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
Klíčová slova: fosfokalciový metabolismus; chronické onemocnění ledvin; kalciové vazače fosfátů; morbidita; nekalciové vazače fosfátů
2009, roč. 7, č. 5, s. 74-75
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
Klíčová slova: fosfokalciový metabolismus; transplantace ledvin
2010, roč. 8, č. 5, s. 77-78
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
Klíčová slova: fosfokalciový metabolismus; hemodialyzační léčba
2009, roč. 7, č. 6, s. 93-95
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
Klíčová slova: fosfokalciový metabolismus

fosfolipáza A2

2014, roč. 12, č. 3, s. 35-36
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: fosfolipáza A2; idiopatická membranózní nefropatie

funkce ledvin

2016, roč. 14, č. 1, s. 9-10
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Jana Reiterová, Ph.D.
Klíčová slova: exkrece; funkce ledvin; uromodulin (Tammův‑Horsfallův protein)
2016, roč. 14, č. 1, s. 10-12
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Opatrná, Ph.D.
Klíčová slova: funkce ledvin; metabolická acidóza; nízká sérová koncentrace bikarbonátů; peritoneální dialýza; reziduální renální funkce
2013, roč. 11, č. 2, s. 18-22
Autoři: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Klíčová slova: funkce ledvin
2017, roč. 15, č. 3, s. 29-31
Autoři komentáře: MUDr. Karolína Krátká, Ph.D.; MUDr. Nikola Mejzlíková; prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA
Klíčová slova: funkce ledvin; jaterní cirhóza
2019, roč. 17, č. 4, s. 32-33
Autoři: MUDr. Vojtěch Petr; MUDr. Janka Slatinská, FEBTM; Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klíčová slova: akutní poškození ledvin; akutní tubulární nekróza; funkce ledvin; kazuistika; peritoneální dialýza

funkce svalů

2015, roč. 13, č. 1, s. 10-13
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Klíčová slova: funkce svalů; fyzická aktivita; guideliny; malnutrice; sarkopenie; výživa

funkční stav

2018, roč. 16, č. 3, s. 3-6
Autoři: MUDr. Barbora Szonowská
Klíčová slova: dialyzační léčba; funkční stav; komunikace; konzervativní nefrologická léčba; kvalita života; léčba symptomů; paliativní péče; plánování budoucí péče; podpůrná nefrologická péče; sdílené rozhodování

furosemid

2017, roč. 15, č. 3, s. 27-28
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
Klíčová slova: akutní poškození ledvin; furosemid
2004, roč. 2, č. 5, s. 66-67
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.
Klíčová slova: furosemid; idiopatická membranózní nefropatie; imunosupresivní léčba
2004, roč. 2, č. 5, s. 67-69
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.
Klíčová slova: akutní renální selhání; furosemid

furosemidový test

2015, roč. 13, č. 4, s. 57-58
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
Klíčová slova: akutní poškození ledvin; furosemidový test; renální rezerva

fyzická aktivita

2015, roč. 13, č. 1, s. 10-13
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Klíčová slova: funkce svalů; fyzická aktivita; guideliny; malnutrice; sarkopenie; výživa
2016, roč. 14, č. 3, s. 22-23
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Opatrná, Ph.D.
Klíčová slova: fyzická aktivita; chronické onemocnění ledvin; chronické renální selhání; kardiovaskulární onemocnění
2010, roč. 8, č. 4, s. 55-57
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Klíčová slova: endoteliální dysfunkce; fyzická aktivita; hemodialyzační léčba
2010, roč. 8, č. 6, s. 96-97
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Klíčová slova: fyzická aktivita; hemodialyzační léčba

fyziologický roztok

2018, roč. 16, č. 3, s. 18-20
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
Klíčová slova: fyziologický roztok; infekce

genetika

2007, roč. 5, č. 1, s. 8-9
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: genetika; nefropatie
2018, roč. 16, č. 3, s. 13-14
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Jana Reiterová, Ph.D.
Klíčová slova: genetika; glomerulopatie; chronické onemocnění ledvin; polycystické onemocnění ledvin
2020, roč. 18, č. 4, s. 14-17
Autoři: MUDr. Šárka Štolbová ; doc. MUDr. Jakub Zieg , Ph.D.
Klíčová slova: genetika; imunosupresivní léčba; kortikosteroidy; steroid rezistentní nefrotický syndrom
2019, roč. 17, č. 3, s. 23-26
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Alena Paříková, Ph.D.
Klíčová slova: atypický hemolyticko‑uremický syndrom; genetika; hemolyticko-uremický syndrom
2006, roč. 4, č. 6, s. 82-83
Autoři: Prof. MUDr. Miroslav Merta, CSc., Ph.D.
Klíčová slova: genetika; perspektivy
2006, roč. 4, č. 6, s. 83-84
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Miroslav Merta, CSc., Ph.D.
Klíčová slova: genetika
2007, roč. 5, č. 6, s. 85-85
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Jana Reiterová, Ph.D.
Klíčová slova: Alportův syndrom; genetika

geny PKD

2019, roč. 17, č. 4, s. 3-5
Autoři: Doc. MUDr. Jana Reiterová, Ph.D.
Klíčová slova: geny PKD ; polycystické onemocnění ledvin; renální selhání; tolvaptan

Gitelmanův syndrom

2017, roč. 15, č. 1, s. 9-12
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: Gitelmanův syndrom; hypokalemie

glifloziny

2020, roč. 18, č. 2, s. 3-8
Autoři: MUDr. Karolína Krátká, Ph.D.; prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA
Klíčová slova: glifloziny; inhibitory SGLT2 ; kardioprotektivita; nefroprotektivita

glomerulární filtrace

2020, roč. 18, č. 3, s. 3-9
Autoři: Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klíčová slova: glomerulární filtrace; hematurie; transplantace ledvin; transplantace ledviny od geneticky nepříbuzného žijícího dárce ; žijící dárci ledvin
2016, roč. 14, č. 1, s. 7-9
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: ESA; glomerulární filtrace; chronické onemocnění ledvin; intravenózní podávání železa
2007, roč. 5, č. 1, s. 13-15
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: glomerulární filtrace; hyperurikémie
2017, roč. 15, č. 4, s. 15-16
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Marta Kalousová, Ph.D.
Klíčová slova: albuminurie; glomerulární filtrace; chronické onemocnění ledvin; kardiovaskulární riziko
2007, roč. 5, č. 2, s. 18-18
Autoři: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Klíčová slova: dieta; glomerulární filtrace; perspektivy
2015, roč. 13, č. 2, s. 21-23
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Klíčová slova: glomerulární filtrace; chronické onemocnění ledvin; obezita
2007, roč. 5, č. 2, s. 22-24
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: glomerulární filtrace; inhibitory systému RAA
2019, roč. 17, č. 4, s. 24-26
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Věra Čertíková Chábová, Ph.D.
Klíčová slova: glomerulární filtrace; srdeční selhání
2007, roč. 5, č. 2, s. 25-26
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: Diabetes mellitus (cukrovka); glomerulární filtrace; mikroalbuminurie
2007, roč. 5, č. 2, s. 26-27
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: glomerulární filtrace; inhibitory systému RAA
2005, roč. 3, č. 2, s. 30-31
Autoři komentáře: MUDr. Štefan Vítko, CSc.
Klíčová slova: glomerulární filtrace; transplantace ledvin
2021, roč. 19, č. 3, s. 30-39
Autoři: Prof. MUDr. Tomáš Zima , DrSc.; prof. MUDr. Jaroslav Racek , DrSc.; Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.; Doc. MUDr. Věra Čertíková Chábová, Ph.D.; doc. MUDr. Jakub Zieg , Ph.D.; Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN; Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.; RNDr. Bedřich Friedecký, Ph.D.; RNDr. Zdenek Kubíček; RNDr. Josef Kratochvíla; MUDr. Daniel Rajdl , Ph.D.; MUDr. Tomáš Šálek , Ph.D.; Prof. MUDr. Marta Kalousová, Ph.D.
Klíčová slova: glomerulární filtrace; chronické onemocnění ledvin; proteinurie
2006, roč. 4, č. 3, s. 34-34
Autoři: Prof. MUDr. Otto Schück, DrSc.
Klíčová slova: glomerulární filtrace; perspektivy
2007, roč. 5, č. 3, s. 36-37
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Marta Kalousová, Ph.D.
Klíčová slova: glomerulární filtrace
2006, roč. 4, č. 3, s. 37-38
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: glomerulární filtrace
2011, roč. 9, č. 3, s. 39-40
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Klíčová slova: glomerulární filtrace; nefrotický syndrom
2011, roč. 9, č. 3, s. 40-41
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Klíčová slova: glomerulární filtrace; jaterní cirhóza
2007, roč. 5, č. 3, s. 42-43
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Miroslav Merta, CSc., Ph.D.
Klíčová slova: aneurysma aorty; glomerulární filtrace
2009, roč. 7, č. 3, s. 43-45
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: fibrilace síní; glomerulární filtrace
2012, roč. 10, č. 3, s. 45-48
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Klíčová slova: glomerulární filtrace
2007, roč. 5, č. 3, s. 47-48
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Klíčová slova: glomerulární filtrace
2014, roč. 12, č. 4, s. 48-49
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Klíčová slova: glomerulární filtrace; hypertenze (vysoký krevní tlak); kuchyňská sůl
2012, roč. 10, č. 4, s. 52-53
Klíčová slova: glomerulární filtrace
2007, roč. 5, č. 4, s. 54-55
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: glomerulární filtrace
2015, roč. 13, č. 4, s. 54-55
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: glomerulární filtrace; chronické onemocnění ledvin; mortalita
2011, roč. 9, č. 4, s. 60-61
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: Diabetes mellitus (cukrovka); glomerulární filtrace
2015, roč. 13, č. 4, s. 60-61
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Jana Reiterová, Ph.D.
Klíčová slova: Fabryho nemoc; glomerulární filtrace
2007, roč. 5, č. 4, s. 61-62
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Miroslav Merta, CSc., Ph.D.
Klíčová slova: glomerulární filtrace
2015, roč. 13, č. 4, s. 61-63
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Opatrná, Ph.D.
Klíčová slova: akutní poškození ledvin; glomerulární filtrace; chronické onemocnění ledvin
2011, roč. 9, č. 4, s. 63-64
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Klíčová slova: albuminurie; glomerulární filtrace
2007, roč. 5, č. 5, s. 73-73
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Klíčová slova: glomerulární filtrace
2006, roč. 4, č. 5, s. 77-77
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Klíčová slova: glomerulární filtrace
2009, roč. 7, č. 6, s. 89-90
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Klíčová slova: glomerulární filtrace; hemodialyzační léčba
2008, roč. 6, č. 6, s. 91-92
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Klíčová slova: glomerulární filtrace; chronické renální selhání
2009, roč. 7, č. 6, s. 92-93
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: glomerulární filtrace; kardiovaskulární onemocnění

glomerulonefritida

2007, roč. 5, č. 1, s. 2-3
Autoři: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: glomerulonefritida; perspektivy
2021, roč. 19, č. 4, s. 3-7
Autoři: MUDr. Zdenka Hrušková , Ph.D.; Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: biopsie; glomerulonefritida; imunosupresivní léčba; KDIGO; kortikosteroidy; rituximab
2011, roč. 9, č. 2, s. 23-24
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: glomerulonefritida
2012, roč. 10, č. 3, s. 34-36
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: glomerulonefritida
2015, roč. 13, č. 3, s. 36-37
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: glomerulonefritida; infekce; nefropatie
2021, roč. 19, č. 2, s. 36-37
Autoři komentáře: MUDr. Martin Kačer, Ph.D.
Klíčová slova: akutní poškození ledvin; glomerulonefritida; infekce; transplantace ledvin
2007, roč. 5, č. 3, s. 43-45
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Miroslav Merta, CSc., Ph.D.
Klíčová slova: glomerulonefritida; imunosuprese
2013, roč. 11, č. 4, s. 50-53
Autoři: Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: glomerulonefritida; glomerulopatie; inhibitory; nefropatie
2010, roč. 8, č. 4, s. 51-53
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA
Klíčová slova: glomerulonefritida
2007, roč. 5, č. 4, s. 57-59
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: glomerulonefritida; transplantace ledvin; vaskulitida
2006, roč. 4, č. 5, s. 70-71
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: celiakie; glomerulonefritida
2006, roč. 4, č. 5, s. 73-74
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: glomerulonefritida
2011, roč. 9, č. 6, s. 86-89
Autoři: Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: ANCA‑asociovaná vaskulitida; glomerulonefritida; glomeruloskleróza; systémový lupus erythematodes; trombotická trombocytopenická purpura
2006, roč. 4, č. 6, s. 89-91
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: anemie; glomerulonefritida; kardiovaskulární riziko
2011, roč. 9, č. 6, s. 90-91
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: glomerulonefritida

glomerulopatie

2015, roč. 13, č. 1, s. 2-3
Autoři: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: ANCA‑asociovaná vaskulitida; glomerulopatie; IgA nefropatie; lupusová nefritida; membranózní nefropatie
2018, roč. 16, č. 3, s. 13-14
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Jana Reiterová, Ph.D.
Klíčová slova: genetika; glomerulopatie; chronické onemocnění ledvin; polycystické onemocnění ledvin
2005, roč. 3, č. 3, s. 40-41
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.
Klíčová slova: glomerulopatie; podocyty
2005, roč. 3, č. 3, s. 45-47
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Miroslav Merta, CSc., Ph.D.; Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.; MUDr. Romana Ryšavá
Klíčová slova: glomerulopatie; imunosupresiva
2013, roč. 11, č. 4, s. 50-53
Autoři: Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: glomerulonefritida; glomerulopatie; inhibitory; nefropatie
2005, roč. 3, č. 4, s. 51-52
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: glomerulopatie; podocyty
2005, roč. 3, č. 4, s. 54-56
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Miroslav Merta, CSc., Ph.D.
Klíčová slova: antirevmatika; glomerulopatie
2005, roč. 3, č. 4, s. 58-59
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Miroslav Merta, CSc., Ph.D.
Klíčová slova: ANCA‑asociovaná vaskulitida; glomerulopatie; vaskulitida, renální
2005, roč. 3, č. 5, s. 66-67
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: glomerulopatie; podocyty
2007, roč. 5, č. 5, s. 68-69
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: glomerulopatie; močové markery
2007, roč. 5, č. 5, s. 73-75
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Miroslav Merta, CSc., Ph.D.
Klíčová slova: glomerulopatie; malignity
2005, roč. 3, č. 6, s. 90-91
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klíčová slova: glomerulopatie; imunosupresiva
2005, roč. 3, č. 6, s. 91-92
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klíčová slova: glomerulopatie; transplantace ledvin

glomeruloskleróza

2008, roč. 6, č. 1, s. 7-8
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: glomeruloskleróza
2018, roč. 16, č. 4, s. 25-27
Autoři komentáře: MUDr. Karolína Krátká, Ph.D.; MUDr. Nikola Mejzlíková; prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA
Klíčová slova: glomeruloskleróza; Sparsentan
2014, roč. 12, č. 2, s. 28-29
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Jana Reiterová, Ph.D.
Klíčová slova: glomeruloskleróza; nefrotický syndrom; renální insuficience
2017, roč. 15, č. 1, s. 33-35
Autoři: MUDr. Jana Machová; MUDr. Mirko Bouda
Klíčová slova: glomeruloskleróza; kazuistika; transplantace ledvin
2014, roč. 12, č. 4, s. 49-50
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Jana Reiterová, Ph.D.
Klíčová slova: glomeruloskleróza; nefrotický syndrom
2011, roč. 9, č. 5, s. 76-77
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: blokátory RAAS; glomeruloskleróza
2011, roč. 9, č. 6, s. 86-89
Autoři: Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: ANCA‑asociovaná vaskulitida; glomerulonefritida; glomeruloskleróza; systémový lupus erythematodes; trombotická trombocytopenická purpura
2004, roč. 2, č. 6, s. 89-91
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Miroslav Merta, CSc., Ph.D.
Klíčová slova: glomeruloskleróza; nefrotický syndrom

glukóza

2018, roč. 16, č. 4, s. 12-13
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Opatrná, Ph.D.
Klíčová slova: glukóza; klinické studie

Goodpastureova choroba

2012, roč. 10, č. 4, s. 62-64
Autoři: MUDr. Janka Slatinská, FEBTM; MUDr. Karolína Macháčková
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Eva Honsová, Ph.D.
Klíčová slova: Goodpastureova choroba; kazuistika

gravidita

2022, roč. 20, č. 1, s. 18-20
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Alena Paříková, Ph.D.
Klíčová slova: fertilita ; gravidita; chronické onemocnění ledvin; imunosuprese; transplantace ledvin

guideliny

2020, roč. 18, č. 4, s. 3-7
Autoři: Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.; Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.; Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN; Doc. MUDr. Mariana Wohlfahrtová, Ph.D.; MUDr. Tomáš Jirka; Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.; doc. MUDr. Roman Šafránek , Ph.D.; MUDr. Pavel Kosina , Ph.D.; MUDr. Petr Smejkal; prof. MUDr. Roman Chlíbek , Ph.D.
Klíčová slova: guideliny; chronické onemocnění ledvin; očkování; transplantace ledvin
2022, roč. 20, č. 1, s. 3-8
Autoři: MUDr. Jan Klaboch, Ph.D.
Klíčová slova: dialyzační léčba; guideliny; peritoneální dialýza
2018, roč. 16, č. 1, s. 4-7
Autoři: Doc. MUDr. Věra Čertíková Chábová, Ph.D.
Klíčová slova: antihypertenziva; guideliny; hypertenze (vysoký krevní tlak); léčba hypertenze
2015, roč. 13, č. 1, s. 6-7
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
Klíčová slova: akutní poškození ledvin; guideliny; jaterní cirhóza
2020, roč. 18, č. Speciál COVID‑19, s. 9-11
Autoři: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: COVID-19; guideliny; chronické onemocnění ledvin; imunosuprese
2020, roč. 18, č. 2, s. 9-12
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Věra Čertíková Chábová, Ph.D.
Klíčová slova: guideliny; hypertenze (vysoký krevní tlak); léčba hypertenze
2015, roč. 13, č. 1, s. 10-13
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Klíčová slova: funkce svalů; fyzická aktivita; guideliny; malnutrice; sarkopenie; výživa
2020, roč. 18, č. 2, s. 13-14
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Jana Reiterová, Ph.D.
Klíčová slova: Fabryho nemoc; guideliny
2021, roč. 19, č. 1, s. 17-19
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Věra Čertíková Chábová, Ph.D.
Klíčová slova: Diabetes mellitus (cukrovka); guideliny; chronické onemocnění ledvin
2018, roč. 16, č. 4, s. 19-21
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Věra Čertíková Chábová, Ph.D.
Klíčová slova: guideliny; hypertenze (vysoký krevní tlak)
2021, roč. 19, č. 2, s. 28-35
Autoři: MUDr. Karolína Krátká, Ph.D.; MUDr. Pavla Libicherová; Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN; doc. MUDr. Jan Šperl , CSc.; MUDr. Pavel Trunečka, CSc.; prof. MUDr. Radan Brůha , CSc.; prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA
Klíčová slova: akutní poškození ledvin; guideliny; hepatorenální syndrom; jaterní cirhóza

hematurie

2020, roč. 18, č. 3, s. 3-9
Autoři: Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klíčová slova: glomerulární filtrace; hematurie; transplantace ledvin; transplantace ledviny od geneticky nepříbuzného žijícího dárce ; žijící dárci ledvin
2015, roč. 13, č. 2, s. 25-26
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Věra Čertíková Chábová, Ph.D.
Klíčová slova: akutní poškození ledvin; hematurie; poškození ledvin léky; proteinurie
2017, roč. 15, č. 2, s. 34-36
Autoři: MUDr. Ivan Zahrádka; MUDr. Vojtěch Petr; MUDr. Karolína Krátká, Ph.D.; Doc. MUDr. Eva Honsová, Ph.D.; MUDr. Martin Havrda; prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA
Klíčová slova: akutní poškození ledvin; antikoagulancii indukovaná nefropatie; duální antiagregace; hematurie
2014, roč. 12, č. 4, s. 63-64
Autoři: MUDr. Tomáš Roháľ
Autoři komentáře: MUDr. Janka Slatinská, FEBTM
Klíčová slova: hematurie; kazuistika; Münchhausenův syndrom; proteinurie; syndrom barona Prášila

hemodiafiltrace

2017, roč. 15, č. 2, s. 15-17
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Opatrná, Ph.D.
Klíčová slova: hemodiafiltrace; hemodialyzační léčba; hemofiltrace; magnetická rezonance; zhodnocení kardiovaskulární odpovědi
2014, roč. 12, č. 3, s. 39-40
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: hemodiafiltrace; intermitentní hemodialýza; kontinuální veno‑venózní hemodialýza; metanol; otrava
2015, roč. 13, č. 4, s. 63-64
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
Klíčová slova: hemodiafiltrace; hemodialyzační léčba; mortalita

hemodialýza

2022, roč. 20, č. 2, s. 20-22
Autoři: MUDr. Lucie Kovářová; prof. MUDr Jan Malík, CSc.
Klíčová slova: hemodialýza; ischémie myokardu; kognitivní deficit; oxygenace mozku; stunning

hemodialyzační léčba

2010, roč. 8, č. 1, s. 2-3
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: hemodialyzační léčba; těhotenství
2019, roč. 17, č. 1, s. 3-5
Autoři: Prof. MUDr. Sylvie Opatrná, Ph.D.; MUDr. Jan Opatrný
Klíčová slova: hemodialyzační léčba; chronické onemocnění ledvin; kalcifikace; menachinon; vitamin K2
2019, roč. 17, č. 2, s. 3-7
Autoři: MUDr. Vladimíra Bednářová, CSc.; PharmDr. Jan Miroslav Hartinger, Ph.D.
Klíčová slova: antibiotická léčba; hemodialyzační léčba; chronické onemocnění ledvin; imunosupresivní léčba; peritoneální dialýza; transplantace ledvin
2007, roč. 5, č. 1, s. 4-5
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Miroslav Merta, CSc., Ph.D.
Klíčová slova: antikoagulační látky; hemodialyzační léčba
2004, roč. 2, č. 2, s. 4-5
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Sulková, DrSc.
Klíčová slova: hemodialyzační léčba
2009, roč. 7, č. 1, s. 5-6
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: hemodialyzační léčba; infekce
2004, roč. 2, č. 2, s. 5-7
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Sulková, DrSc.
Klíčová slova: hemodialyzační léčba; hypertenze (vysoký krevní tlak)
2004, roč. 2, č. 1, s. 6-7
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Sulková, DrSc.
Klíčová slova: hemodialyzační léčba
2007, roč. 5, č. 1, s. 7-8
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: hemodialyzační léčba; hyperlipidémie
2004, roč. 2, č. 1, s. 7-10
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Sulková, DrSc.
Klíčová slova: hemodialyzační léčba
2013, roč. 11, č. 1, s. 9-11
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: hemodialyzační léčba; kardiovaskulární onemocnění
2014, roč. 12, č. 1, s. 9-10
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Opatrná, Ph.D.
Klíčová slova: dialyzační léčba; hemodialyzační léčba; nutriční podpora
2021, roč. 19, č. 2, s. 9-10
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Marta Kalousová, Ph.D.
Klíčová slova: hemodialyzační léčba
2003, roč. 1, č. 1, s. 10-12
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Sulková, DrSc.
Klíčová slova: hemodialyzační léčba; kardiovaskulární riziko
2021, roč. 19, č. 2, s. 11-12
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: fibrilace síní; hemodialyzační léčba; rivaroxaban
2013, roč. 11, č. 1, s. 12-14
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Klíčová slova: hemodialyzační léčba; koncentrace kreatininu
2016, roč. 14, č. 3, s. 12-14
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Opatrná, Ph.D.
Klíčová slova: hemodialyzační léčba; ischemická choroba srdeční; peritoneální dialýza; terminální renální selhání
2020, roč. 18, č. Speciál COVID‑19, s. 12-17
Autoři: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
Klíčová slova: COVID-19; dialyzační léčba; hemodialyzační léčba
2009, roč. 7, č. 1, s. 13-14
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
Klíčová slova: hemodialyzační léčba; hyperfosfatémie
2007, roč. 5, č. 1, s. 13-13
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Klíčová slova: hemodialyzační léčba; inzulinová rezistence
2005, roč. 3, č. 1, s. 13-14
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
Klíčová slova: hemodialyzační léčba; metabolické komplikace dialýzy; renální insuficience
2016, roč. 14, č. 1, s. 13-14
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
Klíčová slova: hemodialyzační léčba; hypoxémie
2009, roč. 7, č. 1, s. 14-15
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN
Klíčová slova: Diabetes mellitus (cukrovka); hemodialyzační léčba
2013, roč. 11, č. 1, s. 14-15
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Klíčová slova: BMI; hemodialyzační léčba
2005, roč. 3, č. 1, s. 14-16
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
Klíčová slova: hemodialyzační léčba; metabolické komplikace dialýzy
2016, roč. 14, č. 1, s. 14-16
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Marta Kalousová, Ph.D.
Klíčová slova: BMI; C-reaktivní protein; hemodialyzační léčba; obezita; zánět
2018, roč. 16, č. 1, s. 14-16
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: hemodialyzační léčba; klinické studie; mnohočetný myelom
2019, roč. 17, č. 2, s. 14-16
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: hemodialyzační léčba; high cut‑off membrány (HCO); mnohočetný myelom
2017, roč. 15, č. 2, s. 15-17
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Opatrná, Ph.D.
Klíčová slova: hemodiafiltrace; hemodialyzační léčba; hemofiltrace; magnetická rezonance; zhodnocení kardiovaskulární odpovědi
2018, roč. 16, č. 1, s. 17-18
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Opatrná, Ph.D.
Klíčová slova: exkrece kalia; hemodialyzační léčba; kardiovaskulární riziko; klinické studie; mortalita
2020, roč. 18, č. 2, s. 17-19
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Alena Paříková, Ph.D.
Klíčová slova: hemodialyzační léčba; intravenózní podávání železa; klinické studie
2017, roč. 15, č. 3, s. 18-20
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Opatrná, Ph.D.
Klíčová slova: hemodialyzační léčba; uremická toxicita; vankomycin
2009, roč. 7, č. 2, s. 19-21
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: hemodialyzační léčba; kardiovaskulární onemocnění
2008, roč. 6, č. 2, s. 19-20
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Miroslav Merta, CSc., Ph.D.
Klíčová slova: hemodialyzační léčba
2018, roč. 16, č. 1, s. 19-20
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Opatrná, Ph.D.
Klíčová slova: hemodialyzační léčba
2018, roč. 16, č. 2, s. 20-21
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Opatrná, Ph.D.
Klíčová slova: hemodialyzační léčba; hypotenze; klinické studie
2021, roč. 19, č. 2, s. 23-27
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
Klíčová slova: hemodialyzační léčba
2014, roč. 12, č. 2, s. 25-26
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
Klíčová slova: hemodialyzační léčba; náhlá srdeční smrt
2007, roč. 5, č. 2, s. 27-29
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Miroslav Merta, CSc., Ph.D.
Klíčová slova: hemodialyzační léčba; kalcifikace tepen
2013, roč. 11, č. 2, s. 27-29
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: hemodialyzační léčba; hemofiltrace
2015, roč. 13, č. 2, s. 28-30
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Marta Kalousová, Ph.D.
Klíčová slova: hemodialyzační léčba; ischémie myokardu; mortalita; s těhotenstvím asociovaný protein A (PAPP‑A)
2018, roč. 16, č. 3, s. 28-30
Autoři komentáře: prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA
Klíčová slova: cévní mozková příhoda; hemodialyzační léčba
2019, roč. 17, č. 2, s. 28-29
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Opatrná, Ph.D.
Klíčová slova: anemie; hemodialyzační léčba
2006, roč. 4, č. 2, s. 29-30
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Miroslav Merta, CSc., Ph.D.
Klíčová slova: hemodialyzační léčba
2015, roč. 13, č. 2, s. 30-31
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
Klíčová slova: antikoagulační látky; antikoagulační léčba; hemodialyzační léčba
2021, roč. 19, č. 1, s. 32-36
Autoři: MUDr. Jana Lachmanová; MUDr. Tomáš Indra, Ph.D.; MUDr. Zdenka Hrušková , Ph.D.; Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN; prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.; MUDr. Jana Lachmanová
Klíčová slova: dvojčata; hemodialyzační léčba; těhotenství
2009, roč. 7, č. 3, s. 36-37
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN
Klíčová slova: hemodialyzační léčba; peritoneální dialýza
2005, roč. 3, č. 3, s. 37-38
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
Klíčová slova: hemodialyzační léčba; vitamin D
2014, roč. 12, č. 3, s. 37-39
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Klíčová slova: hemodialyzační léčba; nutriční podpora
2021, roč. 19, č. 1, s. 37-39
Autoři: Bc. Adéla Čabanová
Klíčová slova: hemodialyzační léčba; sociální podpora
2009, roč. 7, č. 3, s. 38-39
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
Klíčová slova: hemodialyzační léčba; kalcifikace
2005, roč. 3, č. 3, s. 38-40
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
Klíčová slova: hemodialyzační léčba
2004, roč. 2, č. 3, s. 38-40
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Sulková, DrSc.
Klíčová slova: hemodialyzační léčba; intravaskulární objem
2010, roč. 8, č. 3, s. 39-40
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Klíčová slova: hemodialyzační léčba; malnutrice
2012, roč. 10, č. 3, s. 40-41
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Miroslav Merta, CSc., Ph.D.
Klíčová slova: hemodialyzační léčba
2010, roč. 8, č. 3, s. 40-41
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
Klíčová slova: hemodialyzační léčba
2005, roč. 3, č. 3, s. 41-43
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.
Klíčová slova: hemodialyzační léčba; karcinom ledvin
2015, roč. 13, č. 3, s. 42-44
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
Klíčová slova: beta‑blokátory; hemodialyzační léčba; chronické onemocnění ledvin
2014, roč. 12, č. 3, s. 43-44
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
Klíčová slova: hemodialyzační léčba; poškození mozku; teplota dialyzačního roztoku
2008, roč. 6, č. 3, s. 44-45
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Klíčová slova: hemodialyzační léčba
2015, roč. 13, č. 3, s. 44-45
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Opatrná, Ph.D.
Klíčová slova: dialyzační léčba; hemodialyzační léčba; mortalita
2007, roč. 5, č. 3, s. 45-46
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Miroslav Merta, CSc., Ph.D.
Klíčová slova: hemodialyzační léčba
2008, roč. 6, č. 3, s. 46-47
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Miroslav Merta, CSc., Ph.D.
Klíčová slova: hemodialyzační léčba
2012, roč. 10, č. 4, s. 50-52
Autoři: Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
Klíčová slova: hemodialyzační léčba
2006, roč. 4, č. 4, s. 52-53
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Miroslav Merta, CSc., Ph.D.
Klíčová slova: hemodialyzační léčba
2010, roč. 8, č. 4, s. 54-55
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: hemodialyzační léčba
2010, roč. 8, č. 4, s. 55-57
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Klíčová slova: endoteliální dysfunkce; fyzická aktivita; hemodialyzační léčba
2005, roč. 3, č. 4, s. 56-57
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Miroslav Merta, CSc., Ph.D.
Klíčová slova: hemodialyzační léčba; chronické renální selhání
2009, roč. 7, č. 4, s. 57-58
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
Klíčová slova: antikoagulační léčba; hemodialyzační léčba
2004, roč. 2, č. 4, s. 57-58
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Miroslav Merta, CSc., Ph.D.
Klíčová slova: hemodialyzační léčba; žilní stenóza
2014, roč. 12, č. 4, s. 57-58
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Opatrná, Ph.D.
Klíčová slova: hemodialyzační léčba; peritoneální dialýza
2009, roč. 7, č. 4, s. 58-60
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
Klíčová slova: cévní mozková příhoda; hemodialyzační léčba
2006, roč. 4, č. 4, s. 58-59
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Klíčová slova: hemodialyzační léčba
2014, roč. 12, č. 4, s. 58-60
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
Klíčová slova: hemodialyzační léčba; mortalita
2007, roč. 5, č. 4, s. 60-61
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Miroslav Merta, CSc., Ph.D.
Klíčová slova: antikoagulační látky; hemodialyzační léčba
2013, roč. 11, č. 4, s. 60-61
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
Klíčová slova: hemodialyzační léčba; konvektivní eliminační metody
2012, roč. 10, č. 4, s. 61-62
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
Klíčová slova: bolest; hemodialyzační léčba
2015, roč. 13, č. 4, s. 63-64
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
Klíčová slova: hemodiafiltrace; hemodialyzační léčba; mortalita
2005, roč. 3, č. 5, s. 69-70
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
Klíčová slova: hemodialyzační léčba; metabolické komplikace dialýzy
2004, roč. 2, č. 5, s. 69-71
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
Klíčová slova: hemodialyzační léčba; žilní stenóza
2007, roč. 5, č. 5, s. 70-73
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: akutní renální selhání; hemodialyzační léčba
2006, roč. 4, č. 5, s. 71-73
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: hemodialyzační léčba; kardiovaskulární riziko
2010, roč. 8, č. 5, s. 74-75
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: hemodialyzační léčba; hypertenze (vysoký krevní tlak)
2010, roč. 8, č. 5, s. 77-78
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
Klíčová slova: fosfokalciový metabolismus; hemodialyzační léčba
2006, roč. 4, č. 5, s. 77-79
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Miroslav Merta, CSc., Ph.D.
Klíčová slova: hemodialyzační léčba
2009, roč. 7, č. 5, s. 78-79
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Klíčová slova: hemodialyzační léčba; malnutrice
2007, roč. 5, č. 6, s. 82-83
Autoři: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
Klíčová slova: hemodialyzační léčba; perspektivy
2007, roč. 5, č. 6, s. 83-85
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: hemodialyzační léčba
2006, roč. 4, č. 6, s. 84-85
Autoři: Prof. MUDr. Miroslav Merta, CSc., Ph.D.; Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: akutní renální selhání; hemodialyzační léčba
2009, roč. 7, č. 6, s. 85-86
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
Klíčová slova: akutní poškození ledvin; hemodialyzační léčba
2009, roč. 7, č. 6, s. 87-88
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: hemodialyzační léčba; infekce
2008, roč. 6, č. 6, s. 87-88
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: hemodialyzační léčba; intoxikace
2006, roč. 4, č. 6, s. 87-87
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Klíčová slova: hemodialyzační léčba; chronické onemocnění ledvin
2005, roč. 3, č. 6, s. 87-89
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
Klíčová slova: hemodialyzační léčba; karcinom ledvin
2009, roč. 7, č. 6, s. 89-90
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Klíčová slova: glomerulární filtrace; hemodialyzační léčba
2005, roč. 3, č. 6, s. 89-90
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
Klíčová slova: hemodialyzační léčba; karcinom ledvin
2010, roč. 8, č. 6, s. 93-94
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Jaromír Eiselt, Ph.D.; Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
Klíčová slova: hemodialyzační léčba
2010, roč. 8, č. 6, s. 94-96
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA
Klíčová slova: hemodialyzační léčba
2010, roč. 8, č. 6, s. 96-97
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Klíčová slova: fyzická aktivita; hemodialyzační léčba

hemoeliminační metody

2011, roč. 9, č. 1, s. 6-7
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
Klíčová slova: antikoagulační léčba; hemoeliminační metody

hemofiltrace

2009, roč. 7, č. 1, s. 10-11
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
Klíčová slova: akutní poškození ledvin; hemofiltrace
2017, roč. 15, č. 2, s. 15-17
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Opatrná, Ph.D.
Klíčová slova: hemodiafiltrace; hemodialyzační léčba; hemofiltrace; magnetická rezonance; zhodnocení kardiovaskulární odpovědi
2009, roč. 7, č. 2, s. 25-26
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
Klíčová slova: hemofiltrace; sepse
2013, roč. 11, č. 2, s. 27-29
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: hemodialyzační léčba; hemofiltrace
2009, roč. 7, č. 6, s. 86-86
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
Klíčová slova: hemofiltrace; sepse

hemoglobin

2011, roč. 9, č. 5, s. 81-82
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: dialyzační léčba; hemoglobin
2010, roč. 8, č. 6, s. 87-89
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: hemoglobin; chronické onemocnění ledvin

hemolyticko-uremický syndrom

2014, roč. 12, č. 1, s. 15-16
Autoři: MUDr. Jiří Orság
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Karel Krejčí, Ph.D.
Klíčová slova: akutní renální selhání; hemolyticko-uremický syndrom; kazuistika
2005, roč. 3, č. 2, s. 22-24
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Miroslav Merta, CSc., Ph.D.
Klíčová slova: hemolyticko-uremický syndrom; shiga-like toxin
2019, roč. 17, č. 3, s. 23-26
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Alena Paříková, Ph.D.
Klíčová slova: atypický hemolyticko‑uremický syndrom; genetika; hemolyticko-uremický syndrom
2020, roč. 18, č. 3, s. 24-26
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Alena Paříková, Ph.D.
Klíčová slova: atypický hemolyticko‑uremický syndrom; hemolyticko-uremický syndrom; klinické studie; Ravulizumab
2017, roč. 15, č. 1, s. 30-32
Autoři komentáře: MUDr. Karolína Krátká, Ph.D.; prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA
Klíčová slova: eculizumab; hemolyticko-uremický syndrom; těhotenství
2007, roč. 5, č. 3, s. 34-36
Autoři: Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: hemolyticko-uremický syndrom; perspektivy; trombotická trombocytopenická purpura
2013, roč. 11, č. 3, s. 38-40
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: eculizumab; hemolyticko-uremický syndrom
2005, roč. 3, č. 6, s. 84-86
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Miroslav Merta, CSc., Ph.D.
Klíčová slova: hemolyticko-uremický syndrom; imunita; lupusová nefritida

hemolýza

2020, roč. 18, č. 1, s. 3-7
Autoři: Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: atypický hemolyticko‑uremický syndrom; ekulizumab; hemolýza; trombotická mikroangiopatie

hemoptýza

2020, roč. 18, č. 3, s. 10-13
Autoři: MUDr. Martina Doubková , Ph.D.; Lenka Vitešníková; MUDr. Jitka Hausnerová; MUDr. Svatopluk Richter; MUDr. Vladimír Herout, Ph.D.
Klíčová slova: brochoalveolární laváž; difuzní alveolární hemoragie; hemoptýza; opacity mléčného skla

hepatitida B

2017, roč. 15, č. 4, s. 8-12
Autoři: MUDr. Soňa Fraňková, Ph.D.; MUDr. Jan Šperl, CSc.
Klíčová slova: elastografie ; hepatitida B; hepatitida C; nealkoholická steatohepatitida

hepatitida C

2017, roč. 15, č. 4, s. 8-12
Autoři: MUDr. Soňa Fraňková, Ph.D.; MUDr. Jan Šperl, CSc.
Klíčová slova: elastografie ; hepatitida B; hepatitida C; nealkoholická steatohepatitida

hepatitida E

2019, roč. 17, č. 3, s. 39-42
Autoři: MUDr. Petr Bruch; MUDr. Karolína Krátká, Ph.D.; MUDr. Klára Blokšová; prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA
Klíčová slova: akutní poškození ledvin; akutní tubulární nekróza; hepatitida E; kazuistika

hepatorenální syndrom

2006, roč. 4, č. 2, s. 23-24
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Klíčová slova: hepatorenální syndrom; transplantace ledvin
2021, roč. 19, č. 2, s. 28-35
Autoři: MUDr. Karolína Krátká, Ph.D.; MUDr. Pavla Libicherová; Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN; doc. MUDr. Jan Šperl , CSc.; MUDr. Pavel Trunečka, CSc.; prof. MUDr. Radan Brůha , CSc.; prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA
Klíčová slova: akutní poškození ledvin; guideliny; hepatorenální syndrom; jaterní cirhóza
2011, roč. 9, č. 5, s. 72-73
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
Klíčová slova: hepatorenální syndrom; jaterní cirhóza

herbální medicína

2004, roč. 2, č. 5, s. 75-77
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Miroslav Merta, CSc., Ph.D.
Klíčová slova: herbální medicína; renální insuficience

hibernace

2014, roč. 12, č. 2, s. 29-31
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Klíčová slova: hibernace; medvěd hnědý; metabolické změny

high cut‑off membrány (HCO)

2019, roč. 17, č. 2, s. 14-16
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: hemodialyzační léčba; high cut‑off membrány (HCO); mnohočetný myelom
2018, roč. 16, č. 3, s. 31-34
Autoři: MUDr. Mária Čižmárová; MUDr. Petra Bachroňová; MUDr. Karolína Krátká, Ph.D.; prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA
Klíčová slova: akutní poškození ledvin; high cut‑off membrány (HCO); rhabdomyolýza

histologie

2007, roč. 5, č. 1, s. 10-11
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klíčová slova: histologie; imunosuprese
2007, roč. 5, č. 2, s. 21-22
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klíčová slova: histologie; transplantace ledvin

HIV pozitivní příjemce

2012, roč. 10, č. 2, s. 30-31
Autoři: MUDr. Silvie Rajnochová Bloudíčková, Ph.D.; MUDr. Barbora Řepová; MUDr. Janka Slatinská, FEBTM; MUDr. Světlana Vaňková
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klíčová slova: HIV pozitivní příjemce; kazuistika; transplantace ledvin

HLA antigeny

2017, roč. 15, č. 4, s. 17-18
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klíčová slova: HLA antigeny; imunologická tolerance; transplantace ledvin

HLA inkompatibilní transplantace ledviny

2017, roč. 15, č. 3, s. 13-15
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klíčová slova: HLA inkompatibilní transplantace ledviny; transplantace ledvin
2016, roč. 14, č. 1, s. 16-17
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klíčová slova: analýza přežití; dialyzační léčba; HLA inkompatibilní transplantace ledviny; transplantace ledvin

hormonální substituční terapie

2003, roč. 1, č. 2, s. 11-13
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Sulková, DrSc.
Klíčová slova: dialyzační léčba; hormonální substituční terapie

hydrogenuhličitan sodný

2017, roč. 15, č. 4, s. 26-28
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Věra Čertíková Chábová, Ph.D.
Klíčová slova: acetylcystein; angiografie; hydrogenuhličitan sodný

hyperfosfatémie

2021, roč. 19, č. 1, s. 3-6
Autoři: MUDr. Mgr. Jitka Štěpánková
Klíčová slova: CKD mineral and bone disorder; hyperfosfatémie; hypokalcémie; chronické onemocnění ledvin
2009, roč. 7, č. 1, s. 13-14
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
Klíčová slova: hemodialyzační léčba; hyperfosfatémie
2020, roč. 18, č. 3, s. 14-19
Autoři: MUDr. Tomáš Hanslík; MUDr. Alena Berková , Ph.D.; MUDr. Filip Sasínek; MUDr. Vladimír Červeňák, Ph.D.; MUDr. Michal Benej, Ph.D.; MUDr. Zdeněk Chovanec, Ph.D.
Klíčová slova: akutní renální selhání; bércová ulcerace; Diabetes mellitus (cukrovka); hyperfosfatémie; hyperkalemie; hyperparathyreóza; nádorová onemocnění; tumorózní kalcinóza

hyperhomocysteinémie

2004, roč. 2, č. 3, s. 41-42
Autoři komentáře: MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klíčová slova: hyperhomocysteinémie; renální insuficience

hyperkalcemie

2022, roč. 20, č. 2, s. 35-37
Autoři: MUDr. Mgr. Jitka Štěpánková; MUDr. Jana Brunová , CSc.
Klíčová slova: hyperkalcemie; chronické onemocnění ledvin; nefrolitiáza; paratyreoidektomie; primární hyperparatyreóza

hyperkalciurie

2020, roč. 18, č. 3, s. 30-31
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Jana Reiterová, Ph.D.
Klíčová slova: hyperkalciurie; klaudin‑2; urolitiáza

hyperkalemie

2020, roč. 18, č. 3, s. 14-19
Autoři: MUDr. Tomáš Hanslík; MUDr. Alena Berková , Ph.D.; MUDr. Filip Sasínek; MUDr. Vladimír Červeňák, Ph.D.; MUDr. Michal Benej, Ph.D.; MUDr. Zdeněk Chovanec, Ph.D.
Klíčová slova: akutní renální selhání; bércová ulcerace; Diabetes mellitus (cukrovka); hyperfosfatémie; hyperkalemie; hyperparathyreóza; nádorová onemocnění; tumorózní kalcinóza
2010, roč. 8, č. 3, s. 30-31
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: erytropoetin; hyperkalemie
2020, roč. 18, č. 3, s. 44-47
Autoři: Doc. MUDr. Věra Čertíková Chábová, Ph.D.
Klíčová slova: cyklosilikát sodno zirkoničitý; hyperkalemie; patiromer; polystyrensulfonát

hyperlipidémie

2007, roč. 5, č. 1, s. 7-8
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: hemodialyzační léčba; hyperlipidémie
2018, roč. 16, č. 3, s. 7-9
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: Alirokumab; hyperlipidémie; chronické onemocnění ledvin; statin
2006, roč. 4, č. 2, s. 18-19
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klíčová slova: hyperlipidémie; transplantace ledvin

hyperoxalurie

2006, roč. 4, č. 4, s. 63-64
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klíčová slova: hyperoxalurie; transplantace jater; transplantace ledvin

hyperparathyreóza

2020, roč. 18, č. 3, s. 14-19
Autoři: MUDr. Tomáš Hanslík; MUDr. Alena Berková , Ph.D.; MUDr. Filip Sasínek; MUDr. Vladimír Červeňák, Ph.D.; MUDr. Michal Benej, Ph.D.; MUDr. Zdeněk Chovanec, Ph.D.
Klíčová slova: akutní renální selhání; bércová ulcerace; Diabetes mellitus (cukrovka); hyperfosfatémie; hyperkalemie; hyperparathyreóza; nádorová onemocnění; tumorózní kalcinóza
2005, roč. 3, č. 2, s. 19-20
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
Klíčová slova: hyperparathyreóza; kalcimimetika
2004, roč. 2, č. 3, s. 37-38
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Sulková, DrSc.
Klíčová slova: erytropoéza; hyperparathyreóza
2010, roč. 8, č. 3, s. 42-43
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
Klíčová slova: hyperparathyreóza; příštitná tělíska

hypertenze

2017, roč. 15, č. 3, s. 3-6
Autoři: Doc. MUDr. Věra Čertíková Chábová, Ph.D.
Klíčová slova: hypertenze; non dipping; studie HOPE 3 ; studie SPRINT
2022, roč. 20, č. 2, s. 30-31
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Věra Čertíková Chábová, Ph.D.
Klíčová slova: diabetes mellitus; hypertenze; chronické onemocnění ledvin; klinická doporučení ; standardizované měření tlaku

hypertenze (vysoký krevní tlak)

2012, roč. 10, č. 1, s. 2-4
Autoři: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Klíčová slova: hypertenze (vysoký krevní tlak); renální sympatektomie
2018, roč. 16, č. 1, s. 4-7
Autoři: Doc. MUDr. Věra Čertíková Chábová, Ph.D.
Klíčová slova: antihypertenziva; guideliny; hypertenze (vysoký krevní tlak); léčba hypertenze
2004, roč. 2, č. 2, s. 5-7
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Sulková, DrSc.
Klíčová slova: hemodialyzační léčba; hypertenze (vysoký krevní tlak)
2006, roč. 4, č. 1, s. 7-8
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: albuminurie; hypertenze (vysoký krevní tlak)
2021, roč. 19, č. 1, s. 8-14
Autoři: MUDr. Patrik Konopásek; doc. MUDr. Jakub Zieg , Ph.D.; prof. MUDr. Jan Janda , CSc.
Klíčová slova: hypertenze (vysoký krevní tlak); chronické onemocnění ledvin; nízká porodní hmotnost
2015, roč. 13, č. 1, s. 9-10
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Jana Reiterová, Ph.D.
Klíčová slova: hypertenze (vysoký krevní tlak); polycystické onemocnění ledvin
2019, roč. 17, č. 1, s. 9-11
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Věra Čertíková Chábová, Ph.D.
Klíčová slova: cévní mozková příhoda; hypertenze (vysoký krevní tlak); klinické studie; studie ENCHANTED
2020, roč. 18, č. 2, s. 9-12
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Věra Čertíková Chábová, Ph.D.
Klíčová slova: guideliny; hypertenze (vysoký krevní tlak); léčba hypertenze
2018, roč. 16, č. 3, s. 10-12
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Věra Čertíková Chábová, Ph.D.
Klíčová slova: antihypertenziva; hypertenze (vysoký krevní tlak); klinické studie; léčba hypertenze
2011, roč. 9, č. 1, s. 13-15
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: hypertenze (vysoký krevní tlak); renální denervace
2018, roč. 16, č. 4, s. 19-21
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Věra Čertíková Chábová, Ph.D.
Klíčová slova: guideliny; hypertenze (vysoký krevní tlak)
2019, roč. 17, č. 3, s. 20-22
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Věra Čertíková Chábová, Ph.D.
Klíčová slova: hypertenze (vysoký krevní tlak); kardiovaskulární riziko; zhodnocení kardiovaskulární odpovědi
2008, roč. 6, č. 2, s. 21-23
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: hypertenze (vysoký krevní tlak)
2021, roč. 19, č. 3, s. 21-23
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Věra Čertíková Chábová, Ph.D.
Klíčová slova: hypertenze (vysoký krevní tlak); léčba hypertenze; renální denervace (RDN)
2010, roč. 8, č. 2, s. 22-22
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: ateroskleróza; hypertenze (vysoký krevní tlak)
2014, roč. 12, č. 2, s. 22-23
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klíčová slova: hypertenze (vysoký krevní tlak); chronické onemocnění ledvin; kardiovaskulární riziko; transplantace ledvin
2020, roč. 18, č. 1, s. 24-25
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: hypertenze (vysoký krevní tlak); chronické onemocnění ledvin; kardiovaskulární riziko
2009, roč. 7, č. 2, s. 26-27
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Klíčová slova: hypertenze (vysoký krevní tlak); kardiovaskulární onemocnění
2017, roč. 15, č. 2, s. 26-28
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Věra Čertíková Chábová, Ph.D.
Klíčová slova: hypertenze (vysoký krevní tlak); chronické renální selhání
2017, roč. 15, č. 1, s. 28-29
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Věra Čertíková Chábová, Ph.D.
Klíčová slova: hypertenze (vysoký krevní tlak)
2010, roč. 8, č. 3, s. 31-32
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: hypertenze (vysoký krevní tlak)
2004, roč. 2, č. 3, s. 40-41
Autoři komentáře: MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klíčová slova: hypertenze (vysoký krevní tlak); transplantace ledvin
2006, roč. 4, č. 3, s. 42-44
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Miroslav Merta, CSc., Ph.D.
Klíčová slova: hypertenze (vysoký krevní tlak)
2009, roč. 7, č. 3, s. 46-47
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Klíčová slova: hypertenze (vysoký krevní tlak); kyselina močová
2006, roč. 4, č. 3, s. 47-48
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: hypertenze (vysoký krevní tlak); inhibitory systému RAA
2014, roč. 12, č. 4, s. 48-49
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Klíčová slova: glomerulární filtrace; hypertenze (vysoký krevní tlak); kuchyňská sůl
2004, roč. 2, č. 4, s. 55-57
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.
Klíčová slova: hypertenze (vysoký krevní tlak); nefropatie chronická
2010, roč. 8, č. 4, s. 61-62
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
Klíčová slova: akutní poškození ledvin; hypertenze (vysoký krevní tlak)
2010, roč. 8, č. 4, s. 63-64
Autoři: MUDr. Renáta Slavíčková
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
Klíčová slova: hypertenze (vysoký krevní tlak); kazuistika
2007, roč. 5, č. 4, s. 63-64
Autoři komentáře: MUDr. Marcela Bürgelová, Ph.D.
Klíčová slova: hypertenze (vysoký krevní tlak); imunosuprese
2010, roč. 8, č. 5, s. 74-75
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: hemodialyzační léčba; hypertenze (vysoký krevní tlak)
2010, roč. 8, č. 5, s. 75-77
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: hypertenze (vysoký krevní tlak)
2004, roč. 2, č. 6, s. 82-83
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.
Klíčová slova: hypertenze (vysoký krevní tlak); mikroalbuminurie
2006, roč. 4, č. 6, s. 85-86
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: hypertenze (vysoký krevní tlak); kardiovaskulární riziko
2011, roč. 9, č. 6, s. 92-93
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Klíčová slova: hypertenze (vysoký krevní tlak); chronické onemocnění ledvin
2011, roč. 9, č. 6, s. 93-95
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Klíčová slova: hypertenze (vysoký krevní tlak); renální denervace
2011, roč. 9, č. 6, s. 99-100
Autoři: prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA; MUDr. Jitka Menšíková; MUDr. Martin Havrda; Doc. MUDr. Zdeňka Vernerová, CSc.
Autoři komentáře: MUDr. Martin Havrda
Klíčová slova: hypertenze (vysoký krevní tlak); kazuistika; nefropatie

hyperurikémie

2020, roč. 18, č. 4, s. 10-13
Autoři: Prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.
Klíčová slova: akutní stavy v onkologii ; dialyzační léčba; hyperurikémie; chemoterapie; zhoubný nádor
2007, roč. 5, č. 1, s. 13-15
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: glomerulární filtrace; hyperurikémie
2005, roč. 3, č. 5, s. 76-78
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Miroslav Merta, CSc., Ph.D.
Klíčová slova: hyperurikémie; uromodulin (Tammův‑Horsfallův protein)

hypokalcémie

2021, roč. 19, č. 1, s. 3-6
Autoři: MUDr. Mgr. Jitka Štěpánková
Klíčová slova: CKD mineral and bone disorder; hyperfosfatémie; hypokalcémie; chronické onemocnění ledvin
2011, roč. 9, č. 4, s. 66-67
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
Klíčová slova: hypokalcémie; transplantace ledvin

hypokalemie

2017, roč. 15, č. 1, s. 9-12
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: Gitelmanův syndrom; hypokalemie

hypolipidemická léčba

2004, roč. 2, č. 3, s. 35-37
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.
Klíčová slova: hypolipidemická léčba; chronické renální selhání; kardiovaskulární riziko
2004, roč. 2, č. 6, s. 83-85
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.
Klíčová slova: hypolipidemická léčba; renální insuficience

hyponatrémie

2006, roč. 4, č. 1, s. 10-12
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Miroslav Merta, CSc., Ph.D.
Klíčová slova: hyponatrémie
2015, roč. 13, č. 3, s. 46-47
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klíčová slova: hyponatrémie; přežití štěpu; rozvoj funkce štěpu; transplantace ledvin
2014, roč. 12, č. 4, s. 56-57
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Opatrná, Ph.D.
Klíčová slova: hyponatrémie; peritoneální dialýza

hypotenze

2016, roč. 14, č. 1, s. 4-5
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
Klíčová slova: akutní poškození ledvin; hypotenze
2018, roč. 16, č. 2, s. 20-21
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Opatrná, Ph.D.
Klíčová slova: hemodialyzační léčba; hypotenze; klinické studie

hypotyreóza

2008, roč. 6, č. 4, s. 55-56
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Klíčová slova: hypotyreóza

hypoxémie

2016, roč. 14, č. 1, s. 13-14
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
Klíčová slova: hemodialyzační léčba; hypoxémie

chemoterapie

2020, roč. 18, č. 4, s. 10-13
Autoři: Prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.
Klíčová slova: akutní stavy v onkologii ; dialyzační léčba; hyperurikémie; chemoterapie; zhoubný nádor

chloridy

2013, roč. 11, č. 1, s. 4-6
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
Klíčová slova: chloridy

chronické onemocnění ledvin

2006, roč. 4, č. 1, s. 2-2
Klíčová slova: chronické onemocnění ledvin
2013, roč. 11, č. 1, s. 2-4
Autoři: Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klíčová slova: albuminurie; chronické onemocnění ledvin; klasifikace
2019, roč. 17, č. 1, s. 3-5
Autoři: Prof. MUDr. Sylvie Opatrná, Ph.D.; MUDr. Jan Opatrný
Klíčová slova: hemodialyzační léčba; chronické onemocnění ledvin; kalcifikace; menachinon; vitamin K2
2019, roč. 17, č. 2, s. 3-7
Autoři: MUDr. Vladimíra Bednářová, CSc.; PharmDr. Jan Miroslav Hartinger, Ph.D.
Klíčová slova: antibiotická léčba; hemodialyzační léčba; chronické onemocnění ledvin; imunosupresivní léčba; peritoneální dialýza; transplantace ledvin
2019, roč. 17, č. 3, s. 3-10
Autoři: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: dapagliflozin; chronické onemocnění ledvin; natriuretické peptidy; rejekce; sakubitril/valsartan; SGLT 2 ; srdeční selhání
2020, roč. 18, č. 4, s. 3-7
Autoři: Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.; Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.; Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN; Doc. MUDr. Mariana Wohlfahrtová, Ph.D.; MUDr. Tomáš Jirka; Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.; doc. MUDr. Roman Šafránek , Ph.D.; MUDr. Pavel Kosina , Ph.D.; MUDr. Petr Smejkal; prof. MUDr. Roman Chlíbek , Ph.D.
Klíčová slova: guideliny; chronické onemocnění ledvin; očkování; transplantace ledvin
2021, roč. 19, č. 1, s. 3-6
Autoři: MUDr. Mgr. Jitka Štěpánková
Klíčová slova: CKD mineral and bone disorder; hyperfosfatémie; hypokalcémie; chronické onemocnění ledvin
2021, roč. 19, č. 2, s. 3-6
Autoři: Doc. MUDr. Věra Čertíková Chábová, Ph.D.
Klíčová slova: chronické onemocnění ledvin; metabolická acidóza; nízká sérová koncentrace bikarbonátů; veverimer
2021, roč. 19, č. 3, s. 3-7
Autoři: Doc. MUDr. Vojtěch Melenovský , CSc.
Klíčová slova: chronické onemocnění ledvin; kardionefrologie; kardiorenální syndrom; srdeční selhání
2009, roč. 7, č. 1, s. 4-5
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: chronické onemocnění ledvin
2015, roč. 13, č. 1, s. 4-5
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Marta Kalousová, Ph.D.
Klíčová slova: chronické onemocnění ledvin; S100A12; sRAGE
2006, roč. 4, č. 1, s. 5-6
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: chronické onemocnění ledvin; kardiovaskulární riziko
2016, roč. 14, č. 1, s. 5-7
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: chronické onemocnění ledvin; mikrobiální střevní flóra; synbiotická terapie
2006, roč. 4, č. 1, s. 6-7
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: chronické onemocnění ledvin; progrese chronické renální insuficience
2015, roč. 13, č. 1, s. 7-9
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Opatrná, Ph.D.
Klíčová slova: chronické onemocnění ledvin; morbidita; mortalita; převodnění
2016, roč. 14, č. 1, s. 7-9
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: ESA; glomerulární filtrace; chronické onemocnění ledvin; intravenózní podávání železa
2018, roč. 16, č. 3, s. 7-9
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: Alirokumab; hyperlipidémie; chronické onemocnění ledvin; statin
2018, roč. 16, č. 4, s. 7-8
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: dětský věk; chronické onemocnění ledvin
2019, roč. 17, č. 4, s. 7-9
Autoři: MUDr. Mgr. Jitka Štěpánková; MUDr. Jana Brunová , CSc.
Klíčová slova: CKD mineral and bone disorder; dialyzační léčba; chronické onemocnění ledvin; kostní metabolismus; osteoporóza
2021, roč. 19, č. 1, s. 8-14
Autoři: MUDr. Patrik Konopásek; doc. MUDr. Jakub Zieg , Ph.D.; prof. MUDr. Jan Janda , CSc.
Klíčová slova: hypertenze (vysoký krevní tlak); chronické onemocnění ledvin; nízká porodní hmotnost
2020, roč. 18, č. Speciál COVID‑19, s. 9-11
Autoři: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: COVID-19; guideliny; chronické onemocnění ledvin; imunosuprese
2017, roč. 15, č. 2, s. 11-12
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Marta Kalousová, Ph.D.
Klíčová slova: chronické onemocnění ledvin; pentosidin
2019, roč. 17, č. 3, s. 11-14
Autoři: Mgr. Miroslava Matějková; Mgr. Kristýna Čmerdová
Klíčová slova: dieta; dietní léčba; chronické onemocnění ledvin; malnutrice; nízkobílkovinná dieta; nutriční podpora
2021, roč. 19, č. 4, s. 11-13
Autoři komentáře: doc. MUDr. Jakub Zieg , Ph.D.
Klíčová slova: COVID-19; dětský věk; chronické onemocnění ledvin
2009, roč. 7, č. 1, s. 12-13
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Klíčová slova: akutní poškození ledvin; chronické onemocnění ledvin
2016, roč. 14, č. 1, s. 12-13
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Opatrná, Ph.D.
Klíčová slova: dialyzační léčba; chronické onemocnění ledvin; nefrologická péče; terminální renální selhání
2022, roč. 20, č. 1, s. 12-14
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: fibrilace síní; chronické onemocnění ledvin; kardiovaskulární onemocnění; kardiovaskulární riziko
2015, roč. 13, č. 1, s. 13-15
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: dialyzační léčba; fibrilace síní; chronické onemocnění ledvin; warfarin
2018, roč. 16, č. 3, s. 13-14
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Jana Reiterová, Ph.D.
Klíčová slova: genetika; glomerulopatie; chronické onemocnění ledvin; polycystické onemocnění ledvin
2019, roč. 17, č. 4, s. 13-15
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: chronické onemocnění ledvin; metabolická acidóza
2017, roč. 15, č. 4, s. 15-16
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Marta Kalousová, Ph.D.
Klíčová slova: albuminurie; glomerulární filtrace; chronické onemocnění ledvin; kardiovaskulární riziko
2021, roč. 19, č. 2, s. 15-16
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Dita Maixnerová, Ph.D.
Klíčová slova: dapagliflozin; chronické onemocnění ledvin; IgA nefropatie; klinické studie
2021, roč. 19, č. 3, s. 16-18
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Alena Paříková, Ph.D.
Klíčová slova: blokátory kalciových kanálů (BKK) ; chronické onemocnění ledvin; inhibitory reninu; klinické studie; systém renin-angiotensin
2019, roč. 17, č. 3, s. 17-19
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Opatrná, Ph.D.
Klíčová slova: chronické onemocnění ledvin; mikrobiální střevní flóra; uremická toxicita
2021, roč. 19, č. 1, s. 17-19
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Věra Čertíková Chábová, Ph.D.
Klíčová slova: Diabetes mellitus (cukrovka); guideliny; chronické onemocnění ledvin
2011, roč. 9, č. 2, s. 18-20
Autoři: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Klíčová slova: dietní léčba; chronické onemocnění ledvin
2012, roč. 10, č. 2, s. 18-19
Autoři: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
Klíčová slova: dialyzační léčba; chronické onemocnění ledvin
2009, roč. 7, č. 2, s. 18-19
Autoři: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: chronické onemocnění ledvin; perspektivy
2022, roč. 20, č. 1, s. 18-20
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Alena Paříková, Ph.D.
Klíčová slova: fertilita ; gravidita; chronické onemocnění ledvin; imunosuprese; transplantace ledvin
2019, roč. 17, č. 2, s. 19-21
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Věra Čertíková Chábová, Ph.D.
Klíčová slova: atrasentan; Diabetes mellitus (cukrovka); chronické onemocnění ledvin; klinické studie
2020, roč. 18, č. 1, s. 19-20
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Jana Reiterová, Ph.D.
Klíčová slova: cílené genové testování; chronické onemocnění ledvin
2015, roč. 13, č. 2, s. 20-21
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Opatrná, Ph.D.
Klíčová slova: chronické onemocnění ledvin; zobrazovací metody
2020, roč. 18, č. 2, s. 20-22
Autoři: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: akutní poškození ledvin; chronické onemocnění ledvin
2021, roč. 19, č. 2, s. 20-22
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: anemie; chronické onemocnění ledvin
2012, roč. 10, č. 2, s. 21-23
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: Alportův syndrom; chronické onemocnění ledvin
2015, roč. 13, č. 2, s. 21-23
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Klíčová slova: glomerulární filtrace; chronické onemocnění ledvin; obezita
2017, roč. 15, č. 3, s. 21-24
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: chronické onemocnění ledvin; kardiovaskulární mortalita
2018, roč. 16, č. 1, s. 21-23
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: bariatrická chirurgie; chronické onemocnění ledvin
2020, roč. 18, č. 4, s. 21-23
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: dapagliflozin; Diabetes mellitus (cukrovka); chronické onemocnění ledvin; renální insuficience
2014, roč. 12, č. 2, s. 22-23
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klíčová slova: hypertenze (vysoký krevní tlak); chronické onemocnění ledvin; kardiovaskulární riziko; transplantace ledvin
2016, roč. 14, č. 3, s. 22-23
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Opatrná, Ph.D.
Klíčová slova: fyzická aktivita; chronické onemocnění ledvin; chronické renální selhání; kardiovaskulární onemocnění
2012, roč. 10, č. 2, s. 24-26
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: chronické onemocnění ledvin
2009, roč. 7, č. 2, s. 24-25
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
Klíčová slova: chronické onemocnění ledvin; kardiovaskulární onemocnění
2020, roč. 18, č. 1, s. 24-25
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: hypertenze (vysoký krevní tlak); chronické onemocnění ledvin; kardiovaskulární riziko
2017, roč. 15, č. 1, s. 25-27
Autoři komentáře: MUDr. Alena Paříková, Ph.D.
Klíčová slova: antikoagulační léčba; cévní mozková příhoda; chronické onemocnění ledvin
2011, roč. 9, č. 2, s. 26-27
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Sulková, DrSc.
Klíčová slova: blokátory RAAS; chronické onemocnění ledvin; proteinurie
2012, roč. 10, č. 2, s. 26-27
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Klíčová slova: chronické onemocnění ledvin
2013, roč. 11, č. 2, s. 26-27
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Miroslav Merta, CSc., Ph.D.
Klíčová slova: chronické onemocnění ledvin
2021, roč. 19, č. 1, s. 26-28
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: chronické onemocnění ledvin; srdeční arytmie
2019, roč. 17, č. 4, s. 27-31
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
Klíčová slova: chronické onemocnění ledvin; parathormon; příštitná tělíska
2020, roč. 18, č. 3, s. 27-29
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: akutní renální selhání; chronické onemocnění ledvin; kardiovaskulární mortalita; uromodulin (Tammův‑Horsfallův protein)
2021, roč. 19, č. 3, s. 27-29
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
Klíčová slova: denzitometrie; chronické onemocnění ledvin; kostní komplikace; kostní metabolismus; kostní změny
2009, roč. 7, č. 2, s. 28-29
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
Klíčová slova: chronické onemocnění ledvin; vitamin D
2017, roč. 15, č. 4, s. 29-31
Autoři komentáře: prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA
Klíčová slova: chronické onemocnění ledvin
2021, roč. 19, č. 3, s. 30-39
Autoři: Prof. MUDr. Tomáš Zima , DrSc.; prof. MUDr. Jaroslav Racek , DrSc.; Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.; Doc. MUDr. Věra Čertíková Chábová, Ph.D.; doc. MUDr. Jakub Zieg , Ph.D.; Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN; Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.; RNDr. Bedřich Friedecký, Ph.D.; RNDr. Zdenek Kubíček; RNDr. Josef Kratochvíla; MUDr. Daniel Rajdl , Ph.D.; MUDr. Tomáš Šálek , Ph.D.; Prof. MUDr. Marta Kalousová, Ph.D.
Klíčová slova: glomerulární filtrace; chronické onemocnění ledvin; proteinurie
2022, roč. 20, č. 2, s. 30-31
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Věra Čertíková Chábová, Ph.D.
Klíčová slova: diabetes mellitus; hypertenze; chronické onemocnění ledvin; klinická doporučení ; standardizované měření tlaku
2019, roč. 17, č. 1, s. 31-32
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Marta Kalousová, Ph.D.
Klíčová slova: chronické onemocnění ledvin; infarkt myokardu
2019, roč. 17, č. 3, s. 32-35
Autoři komentáře: prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA; MUDr. Karolína Krátká, Ph.D.
Klíčová slova: biopsie; Diabetes mellitus (cukrovka); diabetická nefropatie; chronické onemocnění ledvin; proteinurie
2013, roč. 11, č. 3, s. 34-36
Autoři: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: atrasentan; avosentan; diabetická nefropatie; endoteliální dysfunkce; endotelin; chronické onemocnění ledvin; inhibitory
2020, roč. 18, č. 1, s. 34-37
Autoři: MUDr. Mariana Wohlfahrtová, Ph.D.
Klíčová slova: chronické onemocnění ledvin; inaktivované vakcíny; očkování; transplantace ledvin
2022, roč. 20, č. 2, s. 35-37
Autoři: MUDr. Mgr. Jitka Štěpánková; MUDr. Jana Brunová , CSc.
Klíčová slova: hyperkalcemie; chronické onemocnění ledvin; nefrolitiáza; paratyreoidektomie; primární hyperparatyreóza
2013, roč. 11, č. 3, s. 36-37
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Klíčová slova: cubilin; chronické onemocnění ledvin; megalin; proteinurie
2017, roč. 15, č. 1, s. 36-40
Autoři: Doc. MUDr. Filip Málek , Ph.D., MBA
Klíčová slova: farmakoterapie; chronické onemocnění ledvin; kardiorenální syndrom; srdeční selhání
2019, roč. 17, č. 1, s. 37-38
Autoři: MUDr. Jan Vachek
Klíčová slova: chronické onemocnění ledvin
2013, roč. 11, č. 3, s. 40-42
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Klíčová slova: chronické onemocnění ledvin; chronické renální selhání; mikrobiální střevní flóra; terminální renální selhání
2009, roč. 7, č. 3, s. 42-43
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: chronické onemocnění ledvin; nefrolitiáza
2013, roč. 11, č. 3, s. 42-44
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
Klíčová slova: fosfokalciový metabolismus; chronické onemocnění ledvin; kalciové vazače fosfátů; morbidita; nekalciové vazače fosfátů
2015, roč. 13, č. 3, s. 42-44
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
Klíčová slova: beta‑blokátory; hemodialyzační léčba; chronické onemocnění ledvin
2012, roč. 10, č. 3, s. 43-44
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
Klíčová slova: chronické onemocnění ledvin
2011, roč. 9, č. 3, s. 44-45
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: blokátory RAAS; chronické onemocnění ledvin; ischemická choroba srdeční
2013, roč. 11, č. 3, s. 45-46
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klíčová slova: chronické onemocnění ledvin; metabolický syndrom; transplantace ledvin; žijící dárci ledvin
2015, roč. 13, č. 3, s. 45-46
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Opatrná, Ph.D.
Klíčová slova: chronické onemocnění ledvin; ischémie myokardu; kardiovaskulární riziko; peritoneální dialýza; syndrom nízkého trijodthyroninu
2011, roč. 9, č. 3, s. 47-49
Autoři komentáře: prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA
Klíčová slova: dialyzační léčba; chronické onemocnění ledvin
2014, roč. 12, č. 4, s. 50-52
Autoři komentáře: MUDr. Jan Mareš, Ph.D.
Klíčová slova: chronické onemocnění ledvin; kontrastní látkou indukovaná nefropatie
2015, roč. 13, č. 4, s. 52-54
Autoři: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
Klíčová slova: anemie; Diabetes mellitus (cukrovka); farmakoterapie; chronické onemocnění ledvin
2015, roč. 13, č. 4, s. 54-55
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: glomerulární filtrace; chronické onemocnění ledvin; mortalita
2012, roč. 10, č. 4, s. 55-56
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: chronické onemocnění ledvin
2015, roč. 13, č. 4, s. 55-57
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Marta Kalousová, Ph.D.
Klíčová slova: chronické onemocnění ledvin; kardiovaskulární onemocnění; kardiovaskulární riziko; mortalita; placentární růstový faktor
2012, roč. 10, č. 4, s. 56-57
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Klíčová slova: chronické onemocnění ledvin
2013, roč. 11, č. 4, s. 57-58
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Klíčová slova: dieta; dietní léčba; chronické onemocnění ledvin
2015, roč. 13, č. 4, s. 58-60
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: Diabetes mellitus (cukrovka); chronické onemocnění ledvin; kardiovaskulární mortalita
2011, roč. 9, č. 4, s. 61-63
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN; MUDr. Věra Čertíková Chábová, Ph.D.
Klíčová slova: blokátory RAAS; chronické onemocnění ledvin
2015, roč. 13, č. 4, s. 61-63
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Opatrná, Ph.D.
Klíčová slova: akutní poškození ledvin; glomerulární filtrace; chronické onemocnění ledvin
2012, roč. 10, č. 5, s. 66-68
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: anemie; chronické onemocnění ledvin
2012, roč. 10, č. 5, s. 69-71
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Klíčová slova: chronické onemocnění ledvin
2010, roč. 8, č. 5, s. 69-70
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: anemie; Diabetes mellitus (cukrovka); erytropoetin; chronické onemocnění ledvin
2010, roč. 8, č. 6, s. 86-87
Autoři: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
Klíčová slova: chronické onemocnění ledvin
2010, roč. 8, č. 6, s. 87-89
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: hemoglobin; chronické onemocnění ledvin
2006, roč. 4, č. 6, s. 87-87
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Klíčová slova: hemodialyzační léčba; chronické onemocnění ledvin
2011, roč. 9, č. 6, s. 92-93
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Klíčová slova: hypertenze (vysoký krevní tlak); chronické onemocnění ledvin

chronické renální selhání

2008, roč. 6, č. 1, s. 3-4
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: chronické renální selhání
2016, roč. 14, č. 3, s. 3-5
Autoři: Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klíčová slova: akutní renální selhání; chronické renální selhání; transplantace ledvin; žijící dárci ledvin
2005, roč. 3, č. 1, s. 5-7
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: Diabetes mellitus (cukrovka); chronické renální selhání; renální insuficience
2003, roč. 1, č. 2, s. 5-6
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.
Klíčová slova: chronické renální selhání; mikroalbuminurie
2019, roč. 17, č. 1, s. 6-8
Autoři: Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.
Klíčová slova: akutní renální selhání; chronické renální selhání; nádorová onemocnění; nefrotoxicita; protinádorová léčba
2013, roč. 11, č. 1, s. 7-9
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: anemie; chronické renální selhání
2003, roč. 1, č. 1, s. 7-8
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Sulková, DrSc.
Klíčová slova: dialyzační léčba; chronické renální selhání
2008, roč. 6, č. 1, s. 8-9
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Miroslav Merta, CSc., Ph.D.
Klíčová slova: chronické renální selhání
2004, roč. 2, č. 2, s. 8-9
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.
Klíčová slova: chronické renální selhání; kardiovaskulární riziko; kyselina listová
2003, roč. 1, č. 2, s. 15-16
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Sulková, DrSc.
Klíčová slova: chronické renální selhání; uremická myopatie
2021, roč. 19, č. 4, s. 16-18
Autoři komentáře: prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA; MUDr. Karolína Krátká, Ph.D.
Klíčová slova: Diabetes mellitus (cukrovka); chronické renální selhání; kardiovaskulární onemocnění; klinické studie
2005, roč. 3, č. 2, s. 18-19
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
Klíčová slova: anemie; chronické renální selhání
2021, roč. 19, č. 4, s. 19-21
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: agonisté receptoru pro GLP‑1; chronické renální selhání; inhibitory SGLT2 ; kardiovaskulární riziko
2005, roč. 3, č. 2, s. 21-22
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: chronické renální selhání
2006, roč. 4, č. 2, s. 22-23
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: chronické renální selhání
2016, roč. 14, č. 3, s. 22-23
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Opatrná, Ph.D.
Klíčová slova: fyzická aktivita; chronické onemocnění ledvin; chronické renální selhání; kardiovaskulární onemocnění
2006, roč. 4, č. 2, s. 26-27
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: chronické renální selhání; zobrazovací metody
2017, roč. 15, č. 2, s. 26-28
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Věra Čertíková Chábová, Ph.D.
Klíčová slova: hypertenze (vysoký krevní tlak); chronické renální selhání
2018, roč. 16, č. 2, s. 26-31
Autoři: MUDr. Kristýna Minářová; MUDr. Martin Janeček
Autoři komentáře: MUDr. Jana Kulichová; MUDr. Jiří Wallenfels
Klíčová slova: dialyzační léčba; chronické renální selhání; tuberkulózní meningitida
2005, roč. 3, č. 2, s. 27-29
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN; Prof. MUDr. Miroslav Merta, CSc., Ph.D.
Klíčová slova: chronické renální selhání
2007, roč. 5, č. 2, s. 29-30
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.; Prof. MUDr. Miroslav Merta, CSc., Ph.D.
Klíčová slova: chronické renální selhání; imunosuprese
2004, roč. 2, č. 3, s. 35-37
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.
Klíčová slova: hypolipidemická léčba; chronické renální selhání; kardiovaskulární riziko
2008, roč. 6, č. 3, s. 37-39
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: chronické renální selhání
2007, roč. 5, č. 3, s. 37-38
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klíčová slova: chronické renální selhání; transplantace ledvin
2008, roč. 6, č. 3, s. 39-40
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: chronické renální selhání; kardiovaskulární onemocnění
2013, roč. 11, č. 3, s. 40-42
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Klíčová slova: chronické onemocnění ledvin; chronické renální selhání; mikrobiální střevní flóra; terminální renální selhání
2007, roč. 5, č. 3, s. 41-42
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: Diabetes mellitus (cukrovka); chronické renální selhání
2014, roč. 12, č. 3, s. 44-46
Autoři komentáře: MUDr. Alena Paříková, Ph.D.
Klíčová slova: chronické renální selhání; kazuistika; peritoneální dialýza; peritonitida
2008, roč. 6, č. 4, s. 50-53
Autoři: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: chronické renální selhání; perspektivy
2005, roč. 3, č. 4, s. 50-51
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: chronické renální selhání; intrauterinní růstová retardace
2004, roč. 2, č. 4, s. 50-51
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
Klíčová slova: chronické renální selhání; osteoporóza
2004, roč. 2, č. 4, s. 51-53
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
Klíčová slova: chronické renální selhání; osteoporóza
2007, roč. 5, č. 4, s. 52-54
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: chronické renální selhání
2005, roč. 3, č. 4, s. 52-54
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: chronické renální selhání; metabolický syndrom
2014, roč. 12, č. 4, s. 52-54
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: chronické renální selhání; IgA nefropatie
2008, roč. 6, č. 4, s. 53-55
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Klíčová slova: dyslipidémie; chronické renální selhání
2005, roč. 3, č. 4, s. 56-57
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Miroslav Merta, CSc., Ph.D.
Klíčová slova: hemodialyzační léčba; chronické renální selhání
2006, roč. 4, č. 4, s. 59-60
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: chronické renální selhání
2008, roč. 6, č. 4, s. 60-62
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Miroslav Merta, CSc., Ph.D.
Klíčová slova: chronické renální selhání; proteinurie
2006, roč. 4, č. 4, s. 60-62
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: chronické renální selhání; kardiovaskulární riziko
2005, roč. 3, č. 4, s. 60-61
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
Klíčová slova: chronické renální selhání; metabolické komplikace dialýzy
2007, roč. 5, č. 5, s. 66-67
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: chronické renální selhání; renální fibróza
2007, roč. 5, č. 5, s. 67-68
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: chronické renální selhání; kalciumfosfátový metabolismus
2008, roč. 6, č. 5, s. 70-71
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: chronické renální selhání; kyselina močová
2008, roč. 6, č. 5, s. 71-72
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: chronické renální selhání
2008, roč. 6, č. 5, s. 72-73
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Miroslav Merta, CSc., Ph.D.
Klíčová slova: chronické renální selhání
2006, roč. 4, č. 5, s. 74-75
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: chronické renální selhání
2005, roč. 3, č. 6, s. 83-84
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: chronické renální selhání; karcinom ledvin
2007, roč. 5, č. 6, s. 89-90
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Klíčová slova: chronické renální selhání; inzulinová rezistence
2007, roč. 5, č. 6, s. 89-90
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Klíčová slova: chronické renální selhání; metabolický syndrom
2008, roč. 6, č. 6, s. 91-92
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Klíčová slova: glomerulární filtrace; chronické renální selhání

idiopatická membranózní nefropatie

2014, roč. 12, č. 1, s. 7-9
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: čínská medicína; idiopatická membranózní nefropatie
2014, roč. 12, č. 3, s. 35-36
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: fosfolipáza A2; idiopatická membranózní nefropatie
2004, roč. 2, č. 3, s. 43-45
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Miroslav Merta, CSc., Ph.D.
Klíčová slova: idiopatická membranózní nefropatie; nefrotický syndrom
2004, roč. 2, č. 5, s. 66-67
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.
Klíčová slova: furosemid; idiopatická membranózní nefropatie; imunosupresivní léčba

IgA nefropatie

2015, roč. 13, č. 1, s. 2-3
Autoři: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: ANCA‑asociovaná vaskulitida; glomerulopatie; IgA nefropatie; lupusová nefritida; membranózní nefropatie
2003, roč. 1, č. 1, s. 5-6
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.
Klíčová slova: IgA nefropatie
2017, roč. 15, č. 3, s. 10-12
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: Budesonid; IgA nefropatie
2004, roč. 2, č. 2, s. 14-16
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Miroslav Merta, CSc., Ph.D.
Klíčová slova: IgA nefropatie; kortikosteroidy
2021, roč. 19, č. 2, s. 15-16
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Dita Maixnerová, Ph.D.
Klíčová slova: dapagliflozin; chronické onemocnění ledvin; IgA nefropatie; klinické studie
2008, roč. 6, č. 3, s. 40-41
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: IgA nefropatie
2014, roč. 12, č. 4, s. 52-54
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: chronické renální selhání; IgA nefropatie
2008, roč. 6, č. 5, s. 77-79
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: IgA nefropatie

imunita

2005, roč. 3, č. 6, s. 84-86
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Miroslav Merta, CSc., Ph.D.
Klíčová slova: hemolyticko-uremický syndrom; imunita; lupusová nefritida

imunoadsorpce

2022, roč. 20, č. 2, s. 3-9
Autoři: Doc. MUDr. Alena Paříková, Ph.D.
Klíčová slova: aferéza; extrakorporální fotoferéza ; imunoadsorpce; kaskádová filtrace ; lipoproteinová aferéza ; plazmaferéza

imunologická tolerance

2004, roč. 2, č. 2, s. 3-4
Autoři: MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klíčová slova: imunologická tolerance
2017, roč. 15, č. 4, s. 17-18
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klíčová slova: HLA antigeny; imunologická tolerance; transplantace ledvin

imunosuprese

2009, roč. 7, č. 1, s. 2-3
Autoři: MUDr. Štefan Vítko, CSc.
Klíčová slova: imunosuprese; perspektivy
2018, roč. 16, č. 4, s. 3-6
Autoři: Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klíčová slova: basiliximab ; imunosuprese; rATG ; rituximab; transplantace
2007, roč. 5, č. 1, s. 5-7
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Miroslav Merta, CSc., Ph.D.
Klíčová slova: imunosuprese; kostní změny
2020, roč. 18, č. Speciál COVID‑19, s. 9-11
Autoři: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: COVID-19; guideliny; chronické onemocnění ledvin; imunosuprese
2007, roč. 5, č. 1, s. 10-11
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klíčová slova: histologie; imunosuprese
2008, roč. 6, č. 1, s. 11-12
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klíčová slova: imunosuprese; transplantace ledvin
2008, roč. 6, č. 1, s. 12-13
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klíčová slova: imunosuprese; transplantace ledvin
2014, roč. 12, č. 1, s. 13-14
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Klíčová slova: imunosuprese; imunosupresivní léčba; transplantace ledvin
2003, roč. 1, č. 1, s. 14-15
Autoři komentáře: MUDr. Štefan Vítko, CSc.
Klíčová slova: CellCept; cyklosporin; imunosuprese; imunosupresivní léčba; mykofenolát mofetil; transplantace ledvin
2022, roč. 20, č. 1, s. 18-20
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Alena Paříková, Ph.D.
Klíčová slova: fertilita ; gravidita; chronické onemocnění ledvin; imunosuprese; transplantace ledvin
2007, roč. 5, č. 2, s. 19-19
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Klíčová slova: anemie; imunosuprese; transplantace ledvin
2006, roč. 4, č. 2, s. 19-20
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klíčová slova: imunosuprese; transplantace ledvin
2018, roč. 16, č. 3, s. 23-24
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klíčová slova: imunosuprese; klinické studie; transplantace ledvin
2021, roč. 19, č. 4, s. 26-28
Autoři: MUDr. Kamila Bednářová; MUDr. Janka Slatinská, FEBTM; Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klíčová slova: imunosuprese; screening; transplantace ledvin; tuberkulóza
2007, roč. 5, č. 2, s. 29-30
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.; Prof. MUDr. Miroslav Merta, CSc., Ph.D.
Klíčová slova: chronické renální selhání; imunosuprese
2009, roč. 7, č. 2, s. 30-32
Autoři komentáře: MUDr. Štefan Vítko, CSc.
Klíčová slova: imunosuprese
2022, roč. 20, č. 2, s. 32-34
Autoři: MUDr. Petr Drenko; Prof. MUDr. Tomáš Reischig, Ph.D.
Klíčová slova: akutní poškození ledvin; imunosuprese; infekce; transplantace ledvin; Whippleova nemoc
2007, roč. 5, č. 3, s. 38-39
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klíčová slova: Diabetes mellitus (cukrovka); imunosuprese
2006, roč. 4, č. 3, s. 38-40
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: imunosuprese; lupusová nefritida
2007, roč. 5, č. 3, s. 39-41
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: imunosuprese; lupusová nefritida
2006, roč. 4, č. 3, s. 41-42
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klíčová slova: imunosuprese; transplantace ledvin
2007, roč. 5, č. 3, s. 43-45
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Miroslav Merta, CSc., Ph.D.
Klíčová slova: glomerulonefritida; imunosuprese
2008, roč. 6, č. 4, s. 62-63
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klíčová slova: imunosuprese; transplantace ledvin
2007, roč. 5, č. 4, s. 63-64
Autoři komentáře: MUDr. Marcela Bürgelová, Ph.D.
Klíčová slova: hypertenze (vysoký krevní tlak); imunosuprese
2006, roč. 4, č. 5, s. 66-68
Autoři: Doc. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klíčová slova: imunosuprese; perspektivy; transplantace ledvin
2007, roč. 5, č. 5, s. 76-77
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klíčová slova: biopsie; imunosuprese
2007, roč. 5, č. 5, s. 77-78
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klíčová slova: imunosuprese
2006, roč. 4, č. 6, s. 91-92
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klíčová slova: imunosuprese; transplantace ledvin

imunosupresiva

2005, roč. 3, č. 1, s. 9-11
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Miroslav Merta, CSc., Ph.D.
Klíčová slova: imunosupresiva; polycystické onemocnění ledvin
2005, roč. 3, č. 2, s. 24-27
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN; Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: imunosupresiva; lupusová nefritida
2005, roč. 3, č. 3, s. 35-36
Autoři komentáře: MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klíčová slova: imunosupresiva; inhibitory systému RAA
2005, roč. 3, č. 3, s. 45-47
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Miroslav Merta, CSc., Ph.D.; Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.; MUDr. Romana Ryšavá
Klíčová slova: glomerulopatie; imunosupresiva
2005, roč. 3, č. 5, s. 73-74
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klíčová slova: imunosupresiva; inhibitory systému RAA
2005, roč. 3, č. 5, s. 79-80
Autoři komentáře: MUDr. Štefan Vítko, CSc.
Klíčová slova: imunosupresiva; transplantace ledvin
2005, roč. 3, č. 6, s. 90-91
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klíčová slova: glomerulopatie; imunosupresiva

imunosupresivní léčba

2019, roč. 17, č. 2, s. 3-7
Autoři: MUDr. Vladimíra Bednářová, CSc.; PharmDr. Jan Miroslav Hartinger, Ph.D.
Klíčová slova: antibiotická léčba; hemodialyzační léčba; chronické onemocnění ledvin; imunosupresivní léčba; peritoneální dialýza; transplantace ledvin
2021, roč. 19, č. 4, s. 3-7
Autoři: MUDr. Zdenka Hrušková , Ph.D.; Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: biopsie; glomerulonefritida; imunosupresivní léčba; KDIGO; kortikosteroidy; rituximab
2012, roč. 10, č. 1, s. 13-13
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
Klíčová slova: imunosupresivní léčba; kostní metabolismus; transplantace ledvin
2014, roč. 12, č. 1, s. 13-14
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Klíčová slova: imunosuprese; imunosupresivní léčba; transplantace ledvin
2003, roč. 1, č. 1, s. 14-15
Autoři komentáře: MUDr. Štefan Vítko, CSc.
Klíčová slova: CellCept; cyklosporin; imunosuprese; imunosupresivní léčba; mykofenolát mofetil; transplantace ledvin
2020, roč. 18, č. 4, s. 14-17
Autoři: MUDr. Šárka Štolbová ; doc. MUDr. Jakub Zieg , Ph.D.
Klíčová slova: genetika; imunosupresivní léčba; kortikosteroidy; steroid rezistentní nefrotický syndrom
2010, roč. 8, č. 2, s. 24-25
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: imunosupresivní léčba; nefropatie
2011, roč. 9, č. 3, s. 34-37
Autoři: MUDr. Štefan Vítko, CSc.
Klíčová slova: imunosupresivní léčba
2010, roč. 8, č. 3, s. 37-38
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klíčová slova: imunosupresivní léčba; nádorová onemocnění
2004, roč. 2, č. 5, s. 66-67
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.
Klíčová slova: furosemid; idiopatická membranózní nefropatie; imunosupresivní léčba