Časopis Postgraduální nefrologie vydává Česká nadace pro nemoci ledvin, ve spolupráci s Českou nefrologickou společností a Společností pro orgánové transplantace České lékařské společnosti J. E. Purkyně.

Časopis vychází od března roku 2003 s cílem zprostředkovat zásadní odborná sdělení nejširší nefrologické veřejnosti. Časopis je nejen referátovým výběrem ze zahraniční literatury s kritickými komentáři, ale obsahuje také aktuální přehledové články a vlastní kasuistiky.

Aktuální číslo: Postgraduální nefrologie. 2021, roč. 19, č. 3, s. 1-42

Stáhnout celé číslo v PDF

Přehledové články

Doc. MUDr. Vojtěch Melenovský , CSc.

Komentované články

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN

Autoři komentáře: Doc. MUDr. Věra Čertíková Chábová, Ph.D.

Autoři komentáře: MUDr. Zdenka Hrušková , Ph.D.; Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.

Doporučené postupy

Prof. MUDr. Tomáš Zima , DrSc.; prof. MUDr. Jaroslav Racek , DrSc.; Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.; Doc. MUDr. Věra Čertíková Chábová, Ph.D.; doc. MUDr. Jakub Zieg , Ph.D.; Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN; Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.; RNDr. Bedřich Friedecký, Ph.D.; RNDr. Zdenek Kubíček; RNDr. Josef Kratochvíla; MUDr. Daniel Rajdl , Ph.D.; MUDr. Tomáš Šálek , Ph.D.; Prof. MUDr. Marta Kalousová, Ph.D.

Kazuistiky

MUDr. Mayara Elisa Knížek Bonatto; MUDr. Karolína Krátká, Ph.D.; MUDr. Martin Havrda; prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA