Časopis Postgraduální nefrologie vydává Česká nadace pro nemoci ledvin, ve spolupráci s Českou nefrologickou společností a Společností pro orgánové transplantace České lékařské společnosti J. E. Purkyně.

Časopis vychází od března roku 2003 s cílem zprostředkovat zásadní odborná sdělení nejširší nefrologické veřejnosti. Časopis je nejen referátovým výběrem ze zahraniční literatury s kritickými komentáři, ale obsahuje také aktuální přehledové články a vlastní kasuistiky.

Aktuální číslo: Postgraduální nefrologie. 2023, roč. 21, č. 3, s. 1-39

Stáhnout celé číslo v PDF

Přehledové články

MUDr. Karolína Krátká, Ph.D.; prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA

Názor hosta

PharmDr. Jan Miroslav Hartinger, Ph.D.

Komentované články

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN

Kazuistiky

MUDr. Mayara Elisa Knížek Bonatto; MUDr. Karolína Krátká, Ph.D.; MUDr. Martin Havrda, MHA; MUDr. Olga Snížková; Doc. MUDr. Eva Honsová, Ph.D.; prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA

MUDr. Daniela Chobolová; Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.