Rejstřík jmenný český

Filtry

Filtry podle parametrů
Počet nalezených autorů: 181 zrušit všechny filtry
I. interní klinika 3. LF UK a FNKV, Praha
Divize cévní chirurgie 3. LF UK a FNKV, Praha
Klinika nefrologie TC IKEM, Praha
Klinika nefrologie TC IKEM, Praha
I. chirurgická klinika, LF MU v Brně a FN u sv. Anny
I. interní klinika LF UK a FN Plzeň
I. chirurgická klinika, LF MU v Brně a FN u sv. Anny
Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce, Praha
Česká hepatologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČHS ČLS JEP)
I. interní klinika 3. LF UK a FNKV, Praha
Klinika diabetologie Centra diabetologie IKEM
Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha
Interní oddělení Slezské nemocnice, Opava