Hledání článků

Filtry

Filtry podle parametrů
Počet nalezených článků: 907 zrušit všechny filtry
2021, roč. 19, č. 4, s. 3-7
Autoři: MUDr. Zdenka Hrušková , Ph.D.; Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: rituximab; biopsie; glomerulonefritida; imunosupresivní léčba; kortikosteroidy; KDIGO
2021, roč. 19, č. 4, s. 8-10
Autoři: Prof. MUDr. Martin Haluzík , DrSc.
Klíčová slova: Diabetes mellitus (cukrovka); diabetická nefropatie; kardiovaskulární riziko; inhibitory SGLT2 ; nefroprotektivita; agonisté receptoru pro GLP‑1
2021, roč. 19, č. 4, s. 11-13

Marlais M, Wlodkowski T, Al‑Akash S, et al. COVID‑19 in children treated with immunosuppressive medication for kidney diseases.
Arch Dis Child 2021;106:798–801.

Autoři komentáře: doc. MUDr. Jakub Zieg , Ph.D.
Klíčová slova: chronické onemocnění ledvin; dětský věk; COVID-19
2021, roč. 19, č. 4, s. 14-15

Perrone RD, Abebe KZ, Watnick TJ, et al. Primary results of the randomized trial of metformin administration in polycystic kidney disease (TAME PKD).
Kidney Int 2021;100:684–696.

Autoři komentáře: Doc. MUDr. Jana Reiterová, Ph.D.
Klíčová slova: klinické studie; polycystické onemocnění ledvin; metformin; autosomálně dominantní polycystická choroba ledviny
2021, roč. 19, č. 4, s. 16-18
Autoři komentáře: prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA; MUDr. Karolína Krátká, Ph.D.
Klíčová slova: klinické studie; Diabetes mellitus (cukrovka); chronické renální selhání; kardiovaskulární onemocnění
2021, roč. 19, č. 4, s. 19-21

Gerstein HC, Sattar N, Rosenstock J, et al. Cardiovascular and renal outcomes with efpeglenatide in type 2 diabetes. N Engl J Med 2021;385:896–907.

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: chronické renální selhání; kardiovaskulární riziko; inhibitory SGLT2 ; agonisté receptoru pro GLP‑1
2021, roč. 19, č. 4, s. 22-23

Morelle J, Marechal C, Yu Z, et al. AQP1 Promoter Variant, Water Transport, and Outcomes in Peritoneal Dialysis. N Engl J Med 2021;385:1570–1580.

Autoři komentáře: Doc. MUDr. Alena Paříková, Ph.D.
Klíčová slova: warfarin; apixaban; tromboembolické komplikace
2021, roč. 19, č. 4, s. 24-25

Woller SC, Stevens SM, Kaplan D, et al. Apixaban compared with warfarin to prevent thrombosis in thrombotic antiphospholipid syndrome: a randomized trial.
Blood Adv 2021 Oct 18:bloodadvances.2021005808. doi: 10.1182/bloodadvances.2021005808. Online ahead of print.

Autoři komentáře: Doc. MUDr. Věra Čertíková Chábová, Ph.D.
Klíčová slova: trombotická trombocytopenická purpura; warfarin; apixaban; tromboembolické komplikace
2021, roč. 19, č. 4, s. 26-28
Autoři: MUDr. Kamila Bednářová; MUDr. Janka Slatinská, FEBTM; Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klíčová slova: transplantace ledvin; imunosuprese; tuberkulóza; screening
2021, roč. 19, č. 3, s. 3-7
Autoři: Doc. MUDr. Vojtěch Melenovský , CSc.
Klíčová slova: chronické onemocnění ledvin; kardiorenální syndrom; srdeční selhání; kardionefrologie
2021, roč. 19, č. 3, s. 8-11

Clarke CL, Prendecki M, Dhutia A, et al. Longevity of SARS‑CoV‑2 immune responses in hemodialysis patients and protection against reinfectionKidney Int 2021;99:1470–1477.

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: dialyzační léčba; COVID-19
2021, roč. 19, č. 3, s. 12-15
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: rituximab; cyklofosfamid; membranózní nefropatie; kortikosteroidy; Takrolimus
2021, roč. 19, č. 3, s. 16-18
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Alena Paříková, Ph.D.
Klíčová slova: chronické onemocnění ledvin; klinické studie; systém renin-angiotensin; inhibitory reninu; blokátory kalciových kanálů (BKK)
2021, roč. 19, č. 3, s. 19-20

Goka S, Copelovitch L, Levy, Erez D. Long‑term outcome among females with Alport syndrome from a single pediatric center. Pediatr Nephrol 2021;36:945–951.

Autoři komentáře: Doc. MUDr. Jana Reiterová, Ph.D.
Klíčová slova: Alportův syndrom
2021, roč. 19, č. 3, s. 21-23

Schmieder RE, Mahfoud F, Mancia G, et al.; members of the ESH Working Group on Device Based Treatment of Hypertension. European Society of Hypertension position paper on renal denervation 2021.
J Hypertens 2021;39:1733–1741.

Autoři komentáře: Doc. MUDr. Věra Čertíková Chábová, Ph.D.
Klíčová slova: hypertenze (vysoký krevní tlak); léčba hypertenze; renální denervace (RDN)