Hledání článků

Filtry

Filtry podle parametrů
Počet nalezených článků: 916 zrušit všechny filtry
2022, roč. 20, č. 1, s. 3-8
Autoři: MUDr. Jan Klaboch, Ph.D.
Klíčová slova: guideliny; peritoneální dialýza; dialyzační léčba
2022, roč. 20, č. 1, s. 9-11

Sikora J, Kmochová T, Mušálková D, et al. A mutation in the SAA1 promoter causes hereditary amyloid A amyloidosisKidney Int 2022;101:349–359.

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.; MUDr. Jakub Sikora , Ph.D.
Klíčová slova: nefrotický syndrom; amyloidóza; renální selhání; AA amyloidóza ; tocilizumab
2022, roč. 20, č. 1, s. 12-14

Bansal N, Zelnick LR, Reynolds K, et al. Management of adults with newly diagnosed atrial fibrillation with and without CKDJ Am Soc Nephrol 2022;33:442–453.

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: chronické onemocnění ledvin; fibrilace síní; kardiovaskulární onemocnění; kardiovaskulární riziko
2022, roč. 20, č. 1, s. 15-17

Porrett PM, Orandi BJ, Kumar V, et al. First clinical‑grade porcine kidney xenotransplant using a human decedent modelAm J Transplant 2022 Jan 20. doi: 10.1111/ajt.16930. Epub ahead of print.

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klíčová slova: transplantace ledvin; rejekce; α‑galaktosidáza A; xenotransplantace
2022, roč. 20, č. 1, s. 18-20

Klein CL, Josephson MA. Post‑Transplant Pregnancy and ContraceptionClin J Am Soc Nephrol 2022;17:114–120.

Autoři komentáře: Doc. MUDr. Alena Paříková, Ph.D.
Klíčová slova: chronické onemocnění ledvin; transplantace ledvin; imunosuprese; fertilita ; gravidita
2022, roč. 20, č. 1, s. 21-22

Callaghan CJ, Mumford L, Curtis RMK, et al. Real‑world Effectiveness of the Pfizer‑BioNTech BNT162b2 and Oxford‑AstraZeneca ChAdOx1‑S Vaccines Against SARS‑CoV‑2 in Solid Organ and Islet Transplant RecipientsTransplantation 2022 Jan 4. doi: 10.1097/TP.0000000000004059. Online ahead of print.

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Tomáš Reischig, Ph.D.
Klíčová slova: transplantace ledvin; očkování; COVID-19; mRNA vakcína; SARS CoV 2
2022, roč. 20, č. 1, s. 23-26

Suppiah R, Robson JC, Grayson PC, et al; DCVAS INVESTIGATORS. 2022 American College of Rheumatology/European Alliance of Associations for Rheumatology classification criteria for microscopic polyangiitis.

Ann Rheum Dis 2022;81:321–326.
Arthritis Rheumatol 2022;74:400–406.

 

Robson JC, Grayson PC, Ponte C, et al; DCVAS Investigators. 2022 American College of Rheumatology/European Alliance of Associations for Rheumatology classification criteria for granulomatosis with polyangiitis.

Ann Rheum Dis 2022;81:315–320.
Arthritis Rheumatol 2022;74:393–399.

 

Grayson PC, Ponte C, Suppiah R, et al; DCVAS Study Group. 2022 American College of Rheumatology/European Alliance of Associations for Rheumatology Classification Criteria for Eosinophilic Granulomatosis with Polyangiitis.

Ann Rheum Dis 2022;81:309–314.
Arthritis Rheumatol 2022;74:386–392.

Autoři komentáře: MUDr. Zdenka Hrušková , Ph.D.; Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: vaskulitida; ANCA‑asociovaná vaskulitida; Wegenerova granulomatóza - granulomatóza s polyangiitidou; eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou; mikroskopická polyangiitida
2022, roč. 20, č. 1, s. 26-28

Vanholder R, Gallego D, Sever MS. Wars and kidney patients: a statement by the European Kidney Health Alliance related to the Russian‑Ukrainian conflict. J Nephrol 2022 Mar 5:1–4. doi: 10.1007/s40620‑022‑01301‑4. Online ahead of print.

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
Klíčová slova: dialyzační léčba; dialýza během katastrof; dialýza pro imigranty; logistika válečné dialýzy; ukrajinský válečný konflikt; uprchlíci a dialýza
2022, roč. 20, č. 1, s. 29-31
Autoři: MUDr. Tomáš Parvíz Mirchi; MUDr. Vladimíra Bednářová, CSc.; MUDr. Zdenka Hrušková , Ph.D.
Klíčová slova: eozinofilie; TIN; TINU; uveitis
2021, roč. 19, č. 4, s. 3-7
Autoři: MUDr. Zdenka Hrušková , Ph.D.; Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: rituximab; biopsie; glomerulonefritida; imunosupresivní léčba; kortikosteroidy; KDIGO
2021, roč. 19, č. 4, s. 8-10
Autoři: Prof. MUDr. Martin Haluzík , DrSc.
Klíčová slova: Diabetes mellitus (cukrovka); diabetická nefropatie; kardiovaskulární riziko; inhibitory SGLT2 ; nefroprotektivita; agonisté receptoru pro GLP‑1
2021, roč. 19, č. 4, s. 11-13

Marlais M, Wlodkowski T, Al‑Akash S, et al. COVID‑19 in children treated with immunosuppressive medication for kidney diseases.
Arch Dis Child 2021;106:798–801.

Autoři komentáře: doc. MUDr. Jakub Zieg , Ph.D.
Klíčová slova: chronické onemocnění ledvin; dětský věk; COVID-19
2021, roč. 19, č. 4, s. 14-15

Perrone RD, Abebe KZ, Watnick TJ, et al. Primary results of the randomized trial of metformin administration in polycystic kidney disease (TAME PKD).
Kidney Int 2021;100:684–696.

Autoři komentáře: Doc. MUDr. Jana Reiterová, Ph.D.
Klíčová slova: klinické studie; polycystické onemocnění ledvin; metformin; autosomálně dominantní polycystická choroba ledviny
2021, roč. 19, č. 4, s. 16-18
Autoři komentáře: prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA; MUDr. Karolína Krátká, Ph.D.
Klíčová slova: klinické studie; Diabetes mellitus (cukrovka); chronické renální selhání; kardiovaskulární onemocnění
2021, roč. 19, č. 4, s. 19-21

Gerstein HC, Sattar N, Rosenstock J, et al. Cardiovascular and renal outcomes with efpeglenatide in type 2 diabetes. N Engl J Med 2021;385:896–907.

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: chronické renální selhání; kardiovaskulární riziko; inhibitory SGLT2 ; agonisté receptoru pro GLP‑1