Hledání článků

Filtry

Filtry podle parametrů
Počet nalezených článků: 926 zrušit všechny filtry
2022, roč. 20, č. 2, s. 3-9
Autoři: Doc. MUDr. Alena Paříková, Ph.D.
Klíčová slova: aferéza; extrakorporální fotoferéza ; imunoadsorpce; kaskádová filtrace ; lipoproteinová aferéza ; plazmaferéza
2022, roč. 20, č. 2, s. 10-14
Autoři: MUDr. Mária Magicová; MUDr. Ivan Zahrádka; Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klíčová slova: transplantace ledvin; očkování; COVID-19; SARS CoV 2; antivirotika
2022, roč. 20, č. 2, s. 15-19
Autoři: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: COVID-19; blokátory receptoru AT1 pro angiotenzin II ; inhibitory ACE ; systém renin angiotenzin
2022, roč. 20, č. 2, s. 20-22
Autoři: MUDr. Lucie Kovářová; prof. MUDr Jan Malík, CSc.
Klíčová slova: ischémie myokardu; hemodialýza; kognitivní deficit; oxygenace mozku; stunning
2022, roč. 20, č. 2, s. 23-25
Autoři komentáře: MUDr. Karolína Krátká, Ph.D.; MUDr. Mayara Elisa Knížek Bonatto; prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA
Klíčová slova: C-reaktivní protein; akutní tubulointersticiální nefritida; autoprotilátka; relaps
2022, roč. 20, č. 2, s. 26-27

Dominigo‑Gallego A, Pybus M, Bullich G, et al. Clinical utility of genetic testing in early‑onset kidney disease: seven genes are the main players. Nephrol Dial Transplant 2022;37:687–696.

Autoři komentáře: Doc. MUDr. Jana Reiterová, Ph.D.
Klíčová slova: Alportův syndrom; celogenomové sekvenování; cystická onemocnění ledvin; renální panel genů; tubulointersticiální nefritidy
2022, roč. 20, č. 2, s. 28-29
Autoři komentáře: MUDr. Zdenka Hrušková , Ph.D.; Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: vaskulitida; plazmaferéza; ANCA; ESKD; infekční komplikace; metaanalýza; terapie
2022, roč. 20, č. 2, s. 30-31
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Věra Čertíková Chábová, Ph.D.
Klíčová slova: chronické onemocnění ledvin; hypertenze; diabetes mellitus; klinická doporučení ; standardizované měření tlaku
2022, roč. 20, č. 2, s. 32-34
Autoři: MUDr. Petr Drenko; Prof. MUDr. Tomáš Reischig, Ph.D.
Klíčová slova: transplantace ledvin; imunosuprese; akutní poškození ledvin; infekce; Whippleova nemoc
2022, roč. 20, č. 2, s. 35-37
Autoři: MUDr. Mgr. Jitka Štěpánková; MUDr. Jana Brunová , CSc.
Klíčová slova: chronické onemocnění ledvin; nefrolitiáza; hyperkalcemie; paratyreoidektomie; primární hyperparatyreóza
2022, roč. 20, č. 1, s. 3-8
Autoři: MUDr. Jan Klaboch, Ph.D.
Klíčová slova: guideliny; peritoneální dialýza; dialyzační léčba
2022, roč. 20, č. 1, s. 9-11

Sikora J, Kmochová T, Mušálková D, et al. A mutation in the SAA1 promoter causes hereditary amyloid A amyloidosisKidney Int 2022;101:349–359.

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.; MUDr. Jakub Sikora , Ph.D.
Klíčová slova: nefrotický syndrom; amyloidóza; renální selhání; AA amyloidóza ; tocilizumab
2022, roč. 20, č. 1, s. 12-14

Bansal N, Zelnick LR, Reynolds K, et al. Management of adults with newly diagnosed atrial fibrillation with and without CKDJ Am Soc Nephrol 2022;33:442–453.

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: chronické onemocnění ledvin; fibrilace síní; kardiovaskulární onemocnění; kardiovaskulární riziko
2022, roč. 20, č. 1, s. 15-17

Porrett PM, Orandi BJ, Kumar V, et al. First clinical‑grade porcine kidney xenotransplant using a human decedent modelAm J Transplant 2022 Jan 20. doi: 10.1111/ajt.16930. Epub ahead of print.

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klíčová slova: transplantace ledvin; rejekce; α‑galaktosidáza A; xenotransplantace
2022, roč. 20, č. 1, s. 18-20

Klein CL, Josephson MA. Post‑Transplant Pregnancy and ContraceptionClin J Am Soc Nephrol 2022;17:114–120.

Autoři komentáře: Doc. MUDr. Alena Paříková, Ph.D.
Klíčová slova: chronické onemocnění ledvin; transplantace ledvin; imunosuprese; fertilita ; gravidita