Hledání článků

Filtry

Filtry podle parametrů
Počet nalezených článků: 762 zrušit všechny filtry
2018, roč. 16, č. 3, s. 3-6
Autoři: MUDr. Barbora Szonowská
Klíčová slova: dialyzační léčba; podpůrná nefrologická péče; paliativní péče; konzervativní nefrologická léčba; kvalita života; funkční stav; léčba symptomů; sdílené rozhodování; plánování budoucí péče; komunikace
2018, roč. 16, č. 3, s. 7-9

Toth PP, Dwyer JP, Cannon CP, et al.

Efficacy nad safety of lipid lowering by alirocumab in chronic kidney disease. Kidney Int 2018;93:1397–1408.

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: chronické onemocnění ledvin; hyperlipidémie; statin; Alirokumab
2018, roč. 16, č. 3, s. 10-12
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Věra Čertíková-Chábová, Ph.D.
Klíčová slova: klinické studie; hypertenze (vysoký krevní tlak); antihypertenziva; léčba hypertenze
2018, roč. 16, č. 3, s. 13-14
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Jana Reiterová, Ph.D.
Klíčová slova: chronické onemocnění ledvin; genetika; glomerulopatie; polycystické onemocnění ledvin
2018, roč. 16, č. 3, s. 21-22
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Opatrná, Ph.D.
Klíčová slova: terminální renální selhání; infekční endokarditida
2018, roč. 16, č. 3, s. 23-24
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klíčová slova: klinické studie; transplantace ledvin; imunosuprese
2018, roč. 16, č. 3, s. 28-30
Autoři komentáře: prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA
Klíčová slova: hemodialyzační léčba; cévní mozková příhoda
2018, roč. 16, č. 3, s. 31-34
Autoři: MUDr. Mária Čižmárová; MUDr. Petra Bachroňová; MUDr. Karolína Krátká, Ph.D.; prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA
Klíčová slova: akutní poškození ledvin; rhabdomyolýza; high cut‑off membrány (HCO)
2018, roč. 16, č. 2, s. 3-6
Autoři: Prof. MUDr. Marta Kalousová, Ph.D.; Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
Klíčová slova: vitamin D; fibroblastový růstový faktor 23 (FGF 23) ; fosfaturie; fosfatonin; klotho; stanovení FGF 23
2018, roč. 16, č. 2, s. 8-13
Autoři: Doc. MUDr. Miroslava Horáčková , CSc.
Klíčová slova: infekce; klasifikace; rezistence bakterií na antibiotika; antimikrobiální terapie
2018, roč. 16, č. 2, s. 14-16
Autoři komentáře: Doc. MUDr. Alena Paříková, Ph.D.
Klíčová slova: jaterní cirhóza; mortalita; koncentrace kreatininu; perzistentní poškození ledvin; prediktory; kreatinin
2018, roč. 16, č. 2, s. 17-19
Autoři komentáře: Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klíčová slova: těhotenství; atypický hemolyticko‑uremický syndrom