Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

všichni víme (a vědí to nejen naši zřizovatelé a naši nadřízení, ale dobře to vědí i naši pacienti), že jsme se octli v časech nepředpokládaných, nečekaných a nepříjemných, nikoliv však ztracených.

Celý svět se uzavřel a to, co jinak v moderní době velmi vítáme, a mnozí z nás i vyhledáváme, jako komunikace face‑to‑face či hand‑to‑hand kontakt, je tabu. Neuzavřel se ale pocit sounáležitosti mezi lidmi a ani sdílení informací. To naštěstí v současné době funguje velmi dobře, i prostřednictvím sociálních sítí. Díky tomu víme hodně, možná skoro vše. Je potřeba si ale uvědomit, že víme jen o tom, co je sdílené; zdaleka to ale neznamená, že víme úplně všechno či to, jak se to skutečně děje. Je to stejné jako v odborném světě – zkušenost, která není publikována a sdílena, je nepřenositelná a de facto neexistuje, takže žádnému jinému lékaři, natož pacientovi, v jeho léčbě či nemoci nemůže být užitečná. Stejně tak ale platí, že nad každou informací je třeba přemýšlet a informace se pokusit si dát do souvislostí.

I když se mnohým možná zdá, že se doba, v které žijeme, skoro zastavila, není tomu tak; čas běží stejně rychle a ani neubyly či se nezpomalily hodiny a hodiny naší práce, kdy se věnujeme nefrologii, našemu oboru. Máme to naopak ještě těžší. Máme před sebou nejen obvyklou a trvale náročnou zodpovědnost, ale k ní ještě její mocninu, danou zátěží plynoucí z obavy, jak se infekci nejen vyhnout sám (i se svou rodinou), ale i se svým pracovním týmem; karanténa, byť jen části personálu, by nás když ne položila, tak nám značně přetížila.

Naše zátěž je umocněna také zodpovědností za naše pacienty – dialyzované, po transplantacích, zkrátka nefrologické v celé šíři oboru. Musíme se nejen velmi snažit udržet je bez COVID‑19 infekce (a přitom jim odlehčit v jejich strachu), ale také udržet nás pro ně. Nehledě na to, že se musíme postarat i o „své chronické“ pacienty, kteří mají své chronické problémy a trvale naši péči a pozornost vyžadují, ať již jsou, či nejsou COVID‑19 pozitivní.

Toto speciální číslo Postgraduální nefrologie vzniklo s cílem pomoci vám lépe se zorientovat v problematice infekce COVID‑19 a zmapovat situaci a potřeby nás jako ošetřujícího personálu, ale i našich pacientů. Doufáme, že se nám to alespoň z části povedlo.

Vaši (abecedně)

prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.;
prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA;
prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.;
prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., FASN, FERA;
prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

  • Kategorie: Úvodní slovo
  • Klíčová slova: COVID-19