O časopisu

Časopis Postgraduální nefrologie začal vycházet v březnu roku 2003 s cílem zprostředkovat zásadní sdělení nejširší odborné nefrologické veřejnosti. Současná zahraniční periodika každý den publikují množství prací z nejrůznějších oborů nefrologie, od experimentálních studií až po kazuistiky.  Není v silách klinických, experimentálních, natož praktických nefrologů se v této záplavě literatury kriticky orientovat. Proto začala Česká nefrologická společnost s Českou transplantační společností vydávat časopis Postgraduální nefrologie, který podává přehled nejdůležitějších prací publikovaných v renomovaných zahraničních časopisech, kriticky je komentuje, interpretuje výsledky studií a uvádí do širšího kontextu klinické praxe. Za 10 let svého vývoje však časopis překročil vymezení referátového výběru z literatury a nejnovější čísla již obsahují i aktuální  přehledové články a vlastní kazuistiky. Od roku 2015 je časopis vydáván ve spolupráci České nefrologické společnosti a Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP.

I když časopis přestává od roku 2013 vycházet tiskem, na jeho kvalitě to nic nemění, naopak, čtenář má možnost vyhledávat napříč časopisem, odkaz ho zavede do komentované i citované literatury a elektronická verze přináší i další výhody. Ať už budete číst na počítači, iPadu nebo iPhonu, anebo si ten váš článek vytisknete na cestu z práce, přejeme vám, aby vám časopis nadále pomáhal udržovat si aktuální přehled ve vašem oboru.

Protože časopis je tu zejména pro vás, naše čtenáře, budeme rádi, když nám v krátkém dotazníku zaškrtnete témata, o kterých byste se rádi dozvěděli více.  

V historii časopisu zastávali funkci předsedů redakční rady Postgraduální nefrologie tito lékaři: 

 • 2003 - 2006 MUDr. Štefan Vítko, CSc.
 • 2007 - 2010 Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
 • 2010 - 2016 Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
 • 2017 - dosud Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.

 

Pokyny pro autory

Zpracování rukopisu

 1. Text příspěvku musí být napsán v textovém editoru MS Word, bez grafické úpravy (tj. se zarovnáním vlevo, bez odsazování odstavců).
 2. Na začátku má být uveden výstižný název práce.
 3. V záhlaví je třeba uvést jméno a příjmení autora (autorů) vč. titulů a přesného názvu pracoviště. Pracoviště není třeba uvádět u článků s komentářem, pokud jsou autoři členy redakční rady.
 4. U všech článků je vhodné uvádět 5–7 klíčových slov z databáze klíčových slov. Databáze klíčových slov je k dispozici ve věcném rejstříku na stránkách časopisu (Rejstřík věcný » Postgraduální nefrologie (postgradualninefrologie.cz). Přehledový článek (tedy i článek v rubrice Názor hosta) má mít také krátký souhrn. U článků do rubriky Názor hosta je doporučen rozsah 1 500 slov.
 5. Za článek je možné připojit tabulky a popisky k obrazové dokumentaci a očíslovat je v souladu s odkazy ve vlastním textu. Obrázky je třeba zaslat elektronicky v obrazovém formátu: jpg, tif, gif, png, psd, eps, ai nebo pdf; v rozlišení alespoň 300 dpi. Grafy je nejlepší zaslat elektronicky v editovatelném obrazovém formátu (Powerpoint či Excel).
 6. Pokud jsou použity zkratky, při prvním výskytu je nutné uvést výstižné vysvětlení.
 7. Uveďte seznam literatury podle mezinárodních standardů. Odkazy číslujte arabskými číslicemi v pořadí, v němž se v textu poprvé objevily. Pokud figuruje u citované práce 5 a více autorů, uvádějte prosím první tři autory a „et al.“, pokud jsou uvedeni čtyři, uveďte prosím všechny autory.
 8. Článek prosím posílejte e-mailem na adresu redakce prochazkova@tribune.cz a v kopii předsedkyni redakční rady časopisu prof. MUDr. Romaně Ryšavé, CSc., na adresu Romana.Rysava@vfn.cz.