Vážení čtenáři,

dostává se k vám první letošní číslo časopisu Postgraduální nefrologie. Ráda bych vám všem i v roce 2018 popřála hlavně hodně zdraví a osobní spokojenosti.

Od loňského roku pracuje redakční rada v nezměněném složení a díky usilovné práci všech jejích členů se daří úspěšně naplňovat všechna čísla zajímavými články. O atraktivnosti časopisu svědčí stále narůstající počet čtenářů. Návštěvnost webových stránek časopisu se zvýšila mezi roky 2016 a 2017 více než trojnásobně, prodloužila se také doba, kterou jednotliví návštěvníci webu na stránkách strávili, i počet stahovaných článků ve formátu pdf. To vše svědčí o kvalitě časopisu a aktuálnosti témat, která si vybírají členové redakční rady ke komentování. Tradičně mezi nejčtenější patří přehledové články, velmi oblíbené mezi návštěvníky webu jsou i kazuistiky.

Jak víte, v loňském roce jsme zřídili novou rubriku Názor hosta, jíž se daří upoutat pozornost čtenářů zajímavými tématy zpracovanými erudovanými odborníky z jiných oborů. V této rubrice bychom rádi pokračovali i v letošním roce. Tématy připravovaných článků by měla být rizikovost podávání antikoagulační terapie u nemocných s chronickým onemocněním ledvin, paliativní nefrologie, onkonefrologie či infekce močových cest.

Protože se snažíme časopis přiblížit i kolegům z jiných specializací (zejména praktickým lékařům), plánujeme v některém z následujících čísel otevřít rubriku zaměřenou na témata určená pro tyto lékaře. Zde se mimo jiné chceme dotknout témat jako preemptivní transplantace ledvin, příprava pacienta
s onemocněním ledvin k operaci, lékové interakce u nemocných s CKD a řady dalších. Doufám, že vás tyto nové příspěvky osloví. Ráda bych touto cestou vyzvala i vás, naše čtenáře, abyste se hlásili se svými příspěvky, například v podobě prezentací zajímavých kazuistik ze svých pracovišť. Externí přispěvatelé jsou vždy vítáni.

I v letošním roce plánujeme vydat čtyři čísla časopisu, která budou na webu zveřejněna vždy kolem 15. dne v měsíci březnu, červnu, září a prosinci. Časopis by nebylo možné vydávat bez finanční podpory firem; pro letošní rok to jsou společnosti Alexion a Amgen, kterým patří náš dík. Zajistit financování odborného časopisu je stále složitější, a tak si jejich podpory moc vážíme.

K velké oblibě časopisu přispívá i jeho velmi profesionální zpracování jak po stránce redakční a editorské, tak i ve formě spravování a vedení webových stránek. Všem našim redaktorkám v MEDICAL TRIBUNE CZ i PhDr. Petře Novákové chci za odvedenou práci poděkovat.

A právě proto, že časopis je tu zejména pro vás, naše čtenáře, budete i letos osloveni krátkým dotazníkem zaměřeným na výběr témat, o kterých byste se rádi dozvěděli více i prostřednictvím komentářů v našich dalších číslech. V loňském roce nám na anketu odpověděl jen velmi malý počet čtenářů, a to je škoda. Časopis by měl reflektovat vaše potřeby a přání, a tak neváhejte krátký dotazník vyplnit. Na základě výsledku ankety se pokusíme vybraným tématům věnovat větší pozornost.

Vážení čtenáři, přeji vám, abyste v našem časopise nacházeli spoustu užitečných informací a byl pro vás přínosem, a nám, členům re-dakční rady, šťastnou ruku při výběru příspěvků a spoustu spokojených čtenářů.


Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.,
předsedkyně redakční rady Postgraduální nefrologie

  • Kategorie: Úvodní slovo