Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.

IKEM Praha, Klinika nefrologie

Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.

Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc. absolvoval lékařskou fakultu UK v Praze. Pracoval na I. interním oddělení FTN v Krči,na III. interní výzkumné základně IKEM jako  vědecký pracovník a následně byl zaměstnancem IPVZ, nejprve jako odborný asistent, poté docent a od r. 1995 vedoucí Subkatedry nefrologie IPVZ. V letech 1997- 2007 byl přednostou Kliniky nefrologie IKEM, od r. 2008 je zástupcem přednosty.

Atestoval z vnitřního lékařství (I. a II. stupeň),z nefrologie a metabolismu a výživy. Obhájil kandidátskou disertační práci, habilitoval v roce 1992 a v roce 2001 obhájil doktorskou disertační práci.V roce 2002 byl jmenován profesorem UK pro obor vnitřní nemoci.

Publikoval více než 200 prací v domácím i zahraničím písemnictví v problematice nefrologie a metabolismu a výživy. Je autorem či významným spoluautorem 12 monografií a 60 kapitol v monografiích v ČR i v zahraničí.Na klinickou nefrologii jsou zaměřeny především monografie Praktická nefrologie (Grada Publ., 1998), Metabolismus a ledviny (Grada Publ., 2000). Akutní stavy v nefrologii (Triton, 1999). Nefrologie - minimum pro praxi (Triton 2001), Nefrologie (Triton 2003), Praktická nefrologie, nově přepracované vydání (Grada Publ. 2005), Akutní poškození a selhání ledvin (Grada Publ. 2010),Dieta a nutriční opatření u chorob ledvin a močových cest (MF Aeskulap 2010) a recentně Nefrologické minimum pro klinickou praxi(MF Aeskulap 2013) oceněné cenami ČLS JEP, IKEM a IPVZ.

Je hlavním řešitelem grantových studií IGA a je členem vědeckých rad IKEM, IPVZ a II. LF UK. Je členem redakční rady časopisů Nieren u. Hochdruckkrankheiten, Nephrology Dialysis Transplantation, Kidney and Blood Pressure Research a vědeckým oponentem publikací v zahraničním i domácím písemnictví. Vede postgraduální výuku v nefrologii a podílí se na výuce pregraduální na I. LF UK.

Dlouhodobě se účastnil práce ve výboru ČNS (v letech 1996  - 1999 předseda, dále místopředseda), je členem výboru SKVIMP (místopředseda sekce) a nově členem výboru Evropské společnosti pro výživu (ESPEN) za Českou republiku. Je členem řady dalších mezinárodních nefrologických a nutricionistických společností (EDTA/ERA, ISN, ASN, ESPEN, DGN). Je nově členem výboru světové Int Soc of Renal Nutrition and Metabolism. Studijně pobýval v USA (Yale) a Německu (stipendiu DAAD Hohenheim) a pracoval jako Oberarzt v Dessau. Je čestným členem Maďarské a Slovenské nefrologické společnosti.

Prof  Teplan je ženatý,manželka je ekonomka na Státním fondu životního prostředí. Syn pracuje jako chirurg ve FNKV a 3.LF UK, dcera je ekonomka a nutriční poradkyně. Ve volných chvílích rád sportuje a cestuje, čte historickou literaturu a dotváří profesní harmonii řemeslnou prací.

Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc. je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2015, roč. 13, č. 2, s. 21-23

Lemoine S, Guebre‑Egziabher F, Sens F, et al. Accuracy of GFR estimation in obese patients. Clin J Am Soc Nephrol 2014;9:720–727.

Postgraduální nefrologie. 2014, roč. 12, č. 4, s. 48-49

Mente A, O’Donnell MJ, Rangarajan S, et al. Association of urinary sodium and potassium excretion with blood pressure. N Engl J Med 2014;371:601–611.

O´Donnell MJ, Mente A, Rangarajan S, et al. Urinary sodium and potassium excretion, mortality, and cardiovascular events. N Engl J Med 2014;371:612–623.

Postgraduální nefrologie. 2014, roč. 12, č. 3, s. 37-39

Weiner DE, Tighiouart H, Ladik V, et al. Oral intradialytic nutritional suplement use and mortality in hemodialysis patients. Am J Kidney Dis 2014;63:276–285.

Postgraduální nefrologie. 2014, roč. 12, č. 1, s. 13-14

Riegersperger M, Plischke M, Steiner S, Seidinger D, Sengoelge G, Winkelmayer WC, Sunder‑Plassmann G. Effect of conversion from ciclosporin to tacrolimus on endothelial progenitor cells in stable long‑term kidney transplant recipients. Transplantation 2013;95:1338–1345.

Postgraduální nefrologie. 2013, roč. 11, č. 3, s. 36-37

Christensen EI, Nielsen R, Birn H. From bowel to kidneys: the role of cubilin in physiology and disease. Nephrol Dial Transplant 2013;28:274–281.

Postgraduální nefrologie. 2013, roč. 11, č. 3, s. 40-42

Anders H‑J, Andersen K, Stecher B. The intestinal microbiota, a leaky gut, and abnormal immunity in kidney disease. Kidney Int 2013;83:110–1016.

Postgraduální nefrologie. 2013, roč. 11, č. 2, s. 18-22
Postgraduální nefrologie. 2012, roč. 10, č. 5, s. 69-71

Turner JM, Bauer C, Abramowitz K, et al. Treatment of chronic kidney disease. Kidney Int 2012;81:351–362.

Postgraduální nefrologie. 2012, roč. 10, č. 3, s. 38-40

Johns BR, Pao AC, Kim SH. Metabolic syndrome, insulin resistence and kidney function in non‑diabetic individuals. Nephrol Dial Transpl 2012; 27:1410–1415.

Postgraduální nefrologie. 2012, roč. 10, č. 2, s. 27-29

Kosmadakis C, John SG, Clapp EL, et al. Benefits of regular walking exercise in advanced pre‑dialysis chronic kidney disease. Nephrol Dial Transplant 2012;27:997–1004.

Postgraduální nefrologie. 2012, roč. 10, č. 1, s. 2-4
Postgraduální nefrologie. 2011, roč. 9, č. 6, s. 93-95

Blankestijn PE, Ritz E. Renal denervation:potential impact on hypertension in kidney disease. Nephrol Dial Transpl 2011;26:2732–2734.

Postgraduální nefrologie. 2011, roč. 9, č. 5, s. 77-78

Harcourt BE, Sourris KC, Coughlan MT, et al. Targeted reduction of advance glycation improves renal function in obesity. Kidney Int 2011, 80:190–198.

Postgraduální nefrologie. 2011, roč. 9, č. 4, s. 63-64

Gansevoort RT, Matsushita K.,van der Velde M, Astor BC, Woodward M, Levey AS, de Jong PE, Coresh J and Chronic Kidney Disease Prognosis Consortium. Lower estimated GFR and higher albuminuria are associated with adverse kidney outcomes. A collaborative meta‑analysis of general and high‑risk population cohorts. Kidney Int 2011;80:93–104.

Postgraduální nefrologie. 2011, roč. 9, č. 3, s. 39-40

Hofstra JM, Willems JL, Wetzels JFM. Estimated glomerular filtration rate in the nephrotic syndrome. Nephrol Dial Transpl 2011;26:550–556.

Postgraduální nefrologie. 2011, roč. 9, č. 1, s. 9-10

Krieter DH, Fischer R, Merget K, Lemke HD, Morgenroth A, Canaud B, Wanner C. Endothelial progenitor cells in patiens on extracorporeal maintenance dialysis therapy. Nephrol Dial Transplant 2010;25:4023–4031.

Postgraduální nefrologie. 2011, roč. 9, č. 1, s. 11-12

Yamamoto T, Qureshi AR, Anderstam B, Heimbürger O, Bárány P, Lindholm B, Stenvinkel P, Axelsson J. Clinical importance of an elevated circulating chemerin level in incident dialysis patients. Nephrol Dial Transplant 2010;25:4017–4023.

Postgraduální nefrologie. 2010, roč. 8, č. 6, s. 96-97

Tentori F, Elder SJ, Thumma J, et al. Physical exercise among participants in the Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study (DOPPS): correlates and associated outcomes. Nephrol Dial Transpl 2010;25:3050–3062.

Postgraduální nefrologie. 2010, roč. 8, č. 5, s. 71-72

Townamchai N, Praditpornsilpa K, Eiam‑Ong S. Endothelial progenitor cells in Asian kidney transplant patients. Transplant Proc 2010,42:1690–1694.

Postgraduální nefrologie. 2010, roč. 8, č. 5, s. 78-80

Darmon P, Kaiser JM, Bauer JM, et al. Restrictive diet in the elderly: Never say never again. Clin Nutr 2010;29:170–174.

Postgraduální nefrologie. 2010, roč. 8, č. 4, s. 55-57

Manfredini F, Rigolin GM, Malagoni AM, et al. Exercise training and endothelial progenitor cells in heamodialysis patients. J Int Med Res 2009;37:534–540.

Postgraduální nefrologie. 2010, roč. 8, č. 3, s. 38-39

Afshinnia F, Wilt T, Dural S, et al. Weight loss and proteinuria: systematic review of clinical trials and comparative cohorts. Nephrol Dial Transpl 2010;25:1173–1183.

Postgraduální nefrologie. 2009, roč. 7, č. 6, s. 89-90

Stel VS, Dekker FW, Ansell D, et al. Residual renal function at the start of dialysis and clinical outcomes. Nephrol Dial Transpl 2009;24:3175–3182.

Postgraduální nefrologie. 2009, roč. 7, č. 4, s. 60-61

Muntner P, Vupputuri S, Coresh J, et al. Metabolic abnormalities are present in adults with elevated serum cystatin C. Kidney Int 2009;76:81–88.

Postgraduální nefrologie. 2009, roč. 7, č. 4, s. 61-62

Krikken JA, Bakker JL, Navis GJ. Role of renal haemodynamics in the renal risk of overweight. Nephrol Dial Transplant 2009;24:1708–1718.

Postgraduální nefrologie. 2009, roč. 7, č. 3, s. 46-47

Forman JP, Choi H, Curhan GC. Fructose and vitamin C intake do not influence risk for developing hypertension. J Am Soc Nephrol 2009;20:863–871.

Postgraduální nefrologie. 2009, roč. 7, č. 2, s. 27-28

Obermayr RP, Temml Ch, Gutjahr G, et al. Elevated uric acid increases the risk for kidney disease. J Am Soc Nephrol 2008;19,2407–2413.

Postgraduální nefrologie. 2009, roč. 7, č. 1, s. 12-13

Ishani A, Xue JL, Himmelfarb J, et al. Acute kidney injury increases risk of ESRD among elderly. J Am Soc Nephrol 2009;20:223–228.

Postgraduální nefrologie. 2008, roč. 6, č. 6, s. 91-92

Glassock RJ, Winearls C. Screening for CKD with eGFR: doubts and dangers. Clin J Am Soc Nephrol 2008,3:1563–1568.

Postgraduální nefrologie. 2008, roč. 6, č. 6, s. 92-93

Turban S, Miller ER, Ange B, et al. Racial differences in urinary potassium excretion. J Am Soc Nephrol 2008;19:1396–1402.

Postgraduální nefrologie. 2008, roč. 6, č. 5, s. 73-75

Koyner JL, Bennett MR, Worchester EM, et al. Urinary cystatin C as an early biomarker of acute kidney injury following adult cardiothoracic surgery. Kidney Int 2008,74:1059–1069.

Postgraduální nefrologie. 2008, roč. 6, č. 5, s. 75-77

Axelsson J. The emerging biology of adipose tissue in chronic kidney disease: from fat to facts. Nephrol Dial Transpl 2008;23:3041–3046.

Postgraduální nefrologie. 2008, roč. 6, č. 4, s. 53-55

Tsimihodimos V, Dounousi E, Siamopoulos K. Dyslipidemia in chronic kidney disease: an approach to pathogenesis and treatment. Am J Nephrol 2008;28:958–973.

Postgraduální nefrologie. 2008, roč. 6, č. 4, s. 55-56

Kang EW, Nam JY, Yoo TH, et al. Clinical implications of subclinical hypothyroidism in continuous ambulatory peritoneal dialysis patients. Am J Nephrol 2008;28:908–913.

Postgraduální nefrologie. 2008, roč. 6, č. 3, s. 43-44

Majchrzak KM, Pupim LB, Flakoll PJ, Ikizler TA. Resistance exercise augments the acute anabolic effects of intradialytic oral nutritional supplementation. Nephrol Dial Transpl 2008;23:1362–1369.

Postgraduální nefrologie. 2008, roč. 6, č. 3, s. 44-45

Rasmussen BF, Lange M, Sulowitz W, et al., and Adult Pacient in Chronic Dialysis (APCD) Study Group. Growth hormone treatment during hemodialysis in a randomized trial improves nutrition, duality of life, and cardiovascular risk. JASN 2007;18:2161–2171.

Postgraduální nefrologie. 2008, roč. 6, č. 1, s. 13-14

Dong J, Li Y‑J, Lu X‑h, Gan H‑p, Zuo L, Wang H‑y. Correlations of lean body mass with nutritional indicators and mortality in patients on peritoneal dialysis. Kidney Int 2008,73:334–340.

Postgraduální nefrologie. 2008, roč. 6, č. 1, s. 14-16

Wang Y, Chen X, Song Y, Caballero B, Cheskin LJ. Association between obesity and kidney disease: a systematic review and meta‑analysis. Kidney Int 2008,73: 19–33.

Postgraduální nefrologie. 2007, roč. 5, č. 5, s. 72-73

Himmelfarb J, Ikizler TA. Acute kidney injury: changing lexicography, definitions and epidemiology. Kidney Int 2007;71:971–976.

Postgraduální nefrologie. 2007, roč. 5, č. 5, s. 73-73

Wetzels JFM, Kiemeney LALM, Swinkels DW, et al. Age- and gender-specific reference values of estimated GFR in Caucasians: the Nijmegen Biomedical Study. Kidney Int 2007;72:632–637.

Postgraduální nefrologie. 2007, roč. 5, č. 4, s. 55-56

Kent PS. Issues of obesity after kidney transplantation. J Ren Nutr 2007; 17;107–113.

Postgraduální nefrologie. 2007, roč. 5, č. 4, s. 56-57

Cupisti A, Ghiadoni L, D’Alessandro C, et al. Soy protein diet improves endothelial dysfunction in renal transplant patiens. Nephrol Dial Transpl 2007; 22:229–234.

Postgraduální nefrologie. 2007, roč. 5, č. 2, s. 19-19

Goldsmith D, Al‑Khoury S, Shah N, Covic A. Anaemia after renal transplantation– role of immunosuppressive drugs and a pathophysiological appraisal. Nephron Clin Pract 2006;104:c69–c74.

Postgraduální nefrologie. 2007, roč. 5, č. 2, s. 19-20

Lameire NH. Contrast‑induced nepropathy – prevention and risk reduction. Nephrol Dial Transpl 2006;21(Suppl 1):i11–i23.

Postgraduální nefrologie. 2007, roč. 5, č. 1, s. 12-12

Bakker SJ, Gansevort RT, de Zeew D. Metabolic syndrome: a fata morgana. Nephrol Dial Transpl 2007;22:15–22

Postgraduální nefrologie. 2006, roč. 4, č. 6, s. 87-88

Augustine JJ, Hricik, DE. Anemia after kidney transplantation: time of action. J Am Soc Nephrol 2006;17:2962–2963.

Postgraduální nefrologie. 2006, roč. 4, č. 5, s. 76-76

Kielstein JT, Salpeter SR, Bode-Boeger SM, Cooke JP, Fliser D.: Symmetric dimethylarginine (SDMA) as endogenous marker of renal function – a metaanalysis. Nephrol Dial Transpl 2006; 21: 2446-2451.

Postgraduální nefrologie. 2006, roč. 4, č. 5, s. 77-77

Vickery S, Stevens PE, Dalton RN, Lente F, Lamb E.: Does the ID-MS traceable MDRD equation work and is it suitable for use with compensated Jaffé and enzymatic creatinine assays? Nephrol Dial Transpl 2006; 24: 2439-2445.

Postgraduální nefrologie. 2006, roč. 4, č. 4, s. 58-59

Bohé J, Rennie M. Muscle protein metabolism during hemodialysis. J Ren Nutr 2006;1:3–16.

Postgraduální nefrologie. 2006, roč. 4, č. 3, s. 35-36

Beltowski J, Kedra A. : Asymmetric dimethylarginine (ADMA) as a target for pharmacotheraphy. Pharmacol Rep 2006;58:159–178.

Postgraduální nefrologie. 2006, roč. 4, č. 3, s. 36-37

Lauschke A, Teichgräber UKM, Frei U, Eckart, KU. „Low-dose“ dopamin worsens renal perfusion in patients with renal failure. Kidney Int 2006;69:1669–1674.

Postgraduální nefrologie. 2006, roč. 4, č. 2, s. 23-24

Marik PE, Wood K, Starzl T. The course of type 1 hepato-renal syndrome post liver translantation. Nephrol Dial Transpl 2006;21:478–482.

Postgraduální nefrologie. 2006, roč. 4, č. 2, s. 24-26

Caramori ML, Fioretto P, Mauer M. Enhacing the predictive value of urinary albumin for diabetic nephropathy. J Am Soc Nephrol 2006;17:339–352.