Postgraduální nefrologie. 2004, roč. 2, č. 3, s. 34-48

Stáhnout celé číslo v PDF

Komentované články

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Autoři komentáře: MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Miroslav Merta, CSc., Ph.D.

2004, roč. 2, č. 3, s. 34-48

ISSN: 1214‑178X