MUDr. Karolína Krátká, Ph.D.

Interní klinika 3. LF UK a FNKV, Praha

MUDr. Karolína Krátká, Ph.D.

MUDr. Karolína Krátká, Ph.D. absolvovala studium všeobecného lékařství na 1. LF UK v Praze v roce 2002, od promoce pracuje na Interní klinice FN Královské Vinohrady.

V roce 2008 složila atestaci z vnitřního lékařství a v roce 2011 atestaci z nefrologie. Od roku 2011 působí jako odborná asistentka a jako školitelka v postgraduálním vzdělávání v nefrologii. Od roku 2016 je zástupkyní přednosty pro výuku pregraduálních studentů.

V roce 2010 úspěšně ukončila postgraduální studium na 3. LF UK v oboru Molekulární biologie a genetika s dizertační prací věnovanou metabolismu železa a výskytu genů pro genetickou hemochromatózu u jaterní porfyrie.

Ve své práci se věnuje především klinické nefrologii, pravidelně přednáší na odborných vzdělávacích akcích a kongresech.

Je členkou několika odborných společností European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA), České nefrologické společnosti (ČNS), České hepatologické společnosti (ČHS ČLS JEP), České internistické společnosti (ČIS ČLS JEP).

MUDr. Karolína Krátká, Ph.D. je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2023, roč. 21, č. 3, s. 33-36
Postgraduální nefrologie. 2022, roč. 20, č. 3, s. 26-28
Postgraduální nefrologie. 2021, roč. 19, č. 3, s. 40-42
Postgraduální nefrologie. 2020, roč. 18, č. 3, s. 40-43
Postgraduální nefrologie. 2020, roč. 18, č. 2, s. 3-8
Postgraduální nefrologie. 2019, roč. 17, č. 3, s. 32-35

Yamanouchi M, Furuichi K, Hoshino J, et al; Research Group of Diabetic Nephropathy, the Ministry of Health, Labour and Welfare, and the Japan Agency for Medical Research and Development. Nonproteinuric Versus Proteinuric Phenotypes in Diabetic Kidney Disease: A Propensity Score‑Matched Analysis of a Nationwide, Biopsy‑Based Cohort Study. Diabetes Care 2019;42:891–902.

Postgraduální nefrologie. 2019, roč. 17, č. 3, s. 36-38

Varnell CD Jr, Stone HK, Welge JA. Bleeding Complications after Pediatric Kidney Biopsy: A Systematic Review and Meta‑Analysis. Clin J Am Soc Nephrol 2019;14:57–65.

Postgraduální nefrologie. 2019, roč. 17, č. 3, s. 39-42
Postgraduální nefrologie. 2018, roč. 16, č. 4, s. 25-27

Trachtman H, Nelson P, Adler S, et al.

DUET: A Phase 2 Study Evaluating the Efficacy and Safety of Sparsentan in Patients with FSGS.

J Am Soc Nephrol 2018;29:2745–2754.

Postgraduální nefrologie. 2017, roč. 15, č. 2, s. 34-36
Postgraduální nefrologie. 2017, roč. 15, č. 1, s. 30-32

Servais A, Devillard N, Frémeaux Bacchi V, et al.
Atypical haemolytic uraemic syndrome and pregnancy: outcome with ongoing eculizumab. Nephrol Dial Transplant 2016;31:2122–2130.

Postgraduální nefrologie. 2011, roč. 9, č. 6, s. 97-99