Prognóza a rizikové faktory idiopatické membranózní nefropatie provázené nefrotickým syndromem

Shiiki H, Saito T, Nishitani Y, et al. Research Group on Progressive Renal Diseases in Japan: Prognosis and risk factors for idiopathic membranous nephropathy with nephrotic syndrome in Japan. Kidney Int 2004;65:1400-1407.

Předmětem sdělení je retrospektivní multicentrická studie zabývající se prognózou a rizikovými fak­tory u idiopatické membranózní nefropatie (IMGN) spojené s nefrotickým syndromem (NS) v Japonsku.

Zbývající část článku naleznete v přiloženém PDF.

Komentář

Čím je tato studie zajímavá? Především tím, že na pod­kladě retrospektivní analýzy průběhu idiopatické mem­branózní nefropatie u mimořádně vysokého počtu sle­dovaných osob (n = 949) z různých oblastí japonska byl učiněn pokus o stanovení průběhu IMGN na reprezentativním vzorku této populace.

Zbývající část komentáře naleznete v přiloženém PDF.

Literatura