prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA

Interní klinika 3. LF UK a FNKV, Praha

prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA

Profesor MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA, se narodil v r. 1962 v Praze. V r. 1987 promoval na FVL UK v Praze, v r.1994 složil atestaci z interního lékařství II. Stupně, v r.1996 z nefrologie. Po promoci nastoupil na I. interni kliniku 1. LF v Praze 2, kde se od r. 1990 začal systematicky věnovat nefrologii. V roce 1999 přešel do pozice vedoucího nefrologa ve FN Královské Vinohrady v Praze 10, kterou zastával do r. 2002, kdy přešel na II. interni kliniku 3. LF UK, kde působí dosud. Od r. 2005 vede Dialyzační středisko ve FNKV, které provozuje firma Fresenius Medical Care. V r. 2001 obhájil kandidátskou práci, v r. 2004 se habilitoval z vnitřního lékařství, v r.2011 byl jmenován profesorem vnitřního lékařství. V r. 2005 obdržel titul Fellow of American Soc. Nephrology, v r. 2010 titul Distinguish Fellow of ERA-EDTA. V r. 1998 absolvoval roční Fellowship ISN na Heidelberg Univerzität v Německu pod vedením světově prosnulého prof. E. Ritze, který jej významně ovlivnil v jeho další kariéře.

Ve své profesní kariéře se v minulosti věnoval především IgA nefropatii, systémovým chorobám s postižením ledvin, renálním biopsiím, v současné době problematice diabetické nefropatie a epidemiologie CKD.

Dr. Rychlík je spolueditorem šesti monografii, z nichž nejvýznamnější, týkající se diabetické nefropatie, vyšla v r. 1999 v Oxford University Press. Dále je autorem či spoluautorem více než 20 kapitol v monografiích zahraničních i českých, je autorem či spoluautorem více než 250 odborných článků. Je úspěšným řešitelem/spoluřešitelem řady grantů IGA a spoluřešitelem tří grantů EU. Jeho H-index činí 11. Za své práce získal několik národních i mezinárodních ocenění, z nichž nejvýznamnější je Cena ERA/EDTA za nejlepší abstrakt autorů do 40 let (1999), Cena J. Broda (2000), Cena ČNS (2004), Cena ISBP na nejlepší abstrakt (2008).

Dr. Rychlík se dlouhodobě věnuje též organizátorské a výukové činnosti na poli nefrologie v tuzemsku i zahraničí – v r. 1992 spoluzaložil Klub mladých nefrologů ČNS (do r. 1997 byl jeho sekretářem), v r. 1994 Český registr renálních biopsií, v r. 2006 Registr dialyzovaných pacientů. V letech 2004–6 působil jako vědecký sekretář ČNS, 2006-8 byl předsedou ČNS, 2008-11 působil jako Ordinary Council Member ERA-EDTA. V průběhu let organizoval řadu pracovních setkáni nefrologů v ČR na národní i mezinárodní úrovni (nejvýznamnější: Prezident kongresu ČNS 2008, opakovaně Prezident Edukačního symposia ČNS, vědecký sekretář 48.kongresu ERA-EDTA 2011). Je Managing Editor Case Reports in Nephrology and Urology a členem redakční rady časopisu Kidney Blood Pressure Research. V současnosti stojí podruhé ve vedení Evropské nefrologické společnosti jako Secretary-Treasurer.“

Ve volném čase se věnuje sportu (založil tradici ERA-EDTA Renal Run) a cestovaní.

prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2023, roč. 21, č. 3, s. 33-36
Postgraduální nefrologie. 2022, roč. 20, č. 3, s. 26-28
Postgraduální nefrologie. 2021, roč. 19, č. 3, s. 40-42
Postgraduální nefrologie. 2020, roč. 18, č. 4, s. 24-26

Cannon CP, Pratley R, Dagogo‑Jack S, et al. Cardiovascular Outcomes with Ertugliflozin in Type 2 Diabetes. N Engl J Med 2020;383:1425–1435.

Postgraduální nefrologie. 2020, roč. 18, č. 3, s. 40-43
Postgraduální nefrologie. 2020, roč. 18, č. 2, s. 3-8
Postgraduální nefrologie. 2020, roč. 18, č. Speciál COVID‑19, s. 3
Postgraduální nefrologie. 2020, roč. 18, č. Speciál COVID‑19, s. 7-8
Postgraduální nefrologie. 2019, roč. 17, č. 3, s. 32-35

Yamanouchi M, Furuichi K, Hoshino J, et al; Research Group of Diabetic Nephropathy, the Ministry of Health, Labour and Welfare, and the Japan Agency for Medical Research and Development. Nonproteinuric Versus Proteinuric Phenotypes in Diabetic Kidney Disease: A Propensity Score‑Matched Analysis of a Nationwide, Biopsy‑Based Cohort Study. Diabetes Care 2019;42:891–902.

Postgraduální nefrologie. 2019, roč. 17, č. 3, s. 36-38

Varnell CD Jr, Stone HK, Welge JA. Bleeding Complications after Pediatric Kidney Biopsy: A Systematic Review and Meta‑Analysis. Clin J Am Soc Nephrol 2019;14:57–65.

Postgraduální nefrologie. 2019, roč. 17, č. 3, s. 39-42
Postgraduální nefrologie. 2018, roč. 16, č. 4, s. 25-27

Trachtman H, Nelson P, Adler S, et al.

DUET: A Phase 2 Study Evaluating the Efficacy and Safety of Sparsentan in Patients with FSGS.

J Am Soc Nephrol 2018;29:2745–2754.

Postgraduální nefrologie. 2017, roč. 15, č. 2, s. 34-36
Postgraduální nefrologie. 2017, roč. 15, č. 1, s. 30-32

Servais A, Devillard N, Frémeaux Bacchi V, et al.
Atypical haemolytic uraemic syndrome and pregnancy: outcome with ongoing eculizumab. Nephrol Dial Transplant 2016;31:2122–2130.

Postgraduální nefrologie. 2011, roč. 9, č. 6, s. 99-100
Postgraduální nefrologie. 2011, roč. 9, č. 5, s. 73-74

Chrysochou C, Foley RN, Young JF, et al. Dispelling the myth: the use of renin‑angiotensin blockade in atheromatous renovascular disease. Nephrol Dial Transplant. 2011 Oct 12. [Epub ahead of print]

Postgraduální nefrologie. 2011, roč. 9, č. 4, s. 56-57

Tang SCW, Lin M, Tam S et al. Aliskiren combined with losartan in immunoglobulin A nephropathy: an open‑labeled pilot study. Nephrol Dial Transplant 2011;26:1976–1983.

Postgraduální nefrologie. 2011, roč. 9, č. 3, s. 47-49

La Manna G, Pizza F, Persici E, Baraldi O, Comai G, Cappuccilli ML, Centofanti F, Carretta E, Plazzi G, Colí L, Montagna P, Stefoni S. Restless legs syndrome enhances cardiovascular risk and mortality in patients with end‑stage kidney disease undergoing long‑term haemodialysis treatment. Nephrol Dial Transplant 2011;26:1976–1983.

Postgraduální nefrologie. 2011, roč. 9, č. 1, s. 4-6

Jager de DJ, Voormolen D, Krediet RT, Dekker FW, Boeschoten EW, Grootendorst DC, for the NECOSAD Study Group. Association between time of referral and survival in the first year of dialysis in diabetics and the elderly. Nephrol Dial Transplant 2011;26:652–658.

Postgraduální nefrologie. 2010, roč. 8, č. 6, s. 94-96

Xi W, MacNab J, Lok CE, Lee TC, Maya ID, Mokrzycki MH, Moist LM. Who should be referred for a fistula? A survey of nephrologists. Nephrol Dial Transplant 2010;25:2644–2651.

Postgraduální nefrologie. 2010, roč. 8, č. 5, s. 66-68
Postgraduální nefrologie. 2010, roč. 8, č. 4, s. 51-53

Piccoli A, Codognotto M, Tabbi M‑G, Favaro E, Rossi B. Influence of tonsillectomy on the progression of mesangioproliferative glomerulonephritis. Nephrol Dial Transplant 2010;25:2583–2589.

Postgraduální nefrologie. 2010, roč. 8, č. 3, s. 43-44

Cohen Tervaert TW, Mooyaart AL, Amann K, et al. Pathologic classification of diabetic nephropathy. J Am Soc Nephrol 2010;21:556–563.

Postgraduální nefrologie. 2010, roč. 8, č. 1, s. 14-15

Wolf G, Miller N, Busch M, et al. Diabetic foot syndrome and renal function in type 1 and 2 diabetes mellitus show close association. Nephrol Dial Transplant 2009;24:1896–1901.

Postgraduální nefrologie. 2009, roč. 7, č. 6, s. 95-96

Pfeffer MA, Burdmann AE, Chen C‑Y, et al. A trial of darbepoetin alfa in type 2 diabetes and chronic kidney disease. N Engl J Med 2009;361: 2019–2032.

Postgraduální nefrologie. 2009, roč. 7, č. 5, s. 79-80

Labriola L, Wallemacq P, Gulbis B, Jadoul M. The impact of the assay for measuring albumin on corrected (‘adjusted’) calcium concentrations. Nephrol Dial Transplant 2009;24:1834–1838.

Postgraduální nefrologie. 2009, roč. 7, č. 3, s. 34-35
Postgraduální nefrologie. 2009, roč. 7, č. 3, s. 36-37

Mendelssohn DC, Mujais SK, Soroka SD, Brouillette J, Takano T, Barre PE, Mittal BV, Singh A, Firanek C, Story K, Finkelstein FO. A prospective evaluation of renal replacement therapy modality eligibility. Nephrol Dial Transplant 2009;24:555–561.

Postgraduální nefrologie. 2009, roč. 7, č. 1, s. 14-15

Giovanni Panzetta, Carlo Basile, Antonio Santoro, Enzo Ancarani, Stefano Costantini, Francesco Guarnieri, and Giuseppe Verzetti. Diabetics on dialysis in Italy: a nationwide epidemiological study. Nephrol Dial Transplant 2008;23:3988–3995.