prof. MUDr. Věra Čertíková Chábová, Ph.D.

Klinika nefrologie VFN a 1. LF UK

prof. MUDr. Věra Čertíková Chábová, Ph.D.

Prof. MUDr. Věra Čertíková Chábová, Ph.D. se narodila se r. 1963. promovala na Fakultě všeobecného lékařství (nyní LF1) Univerzity Karlovy v r.roce 1998.

Po krátkém působení v mimopražských nemocnicích byla v r. 1992 přijata na I. interní kliniku Všeobecné fakultní nemocnice. Po jejím rozdělení na samostatné hematologické a nefrologické pracoviště se stala zaměstnankyní Kliniky nefrologie, kde působí dodnes. Od r. 2009 je zástupkyní přednosty pro výuku.

V letech 1997 a 1998 absolvovala celkem 4 měsíce stáže na Mayo Clinic v Rochesteru, MN v USA, kde spolupracovala na studii o konzervativním léčení stenózy renálních tepen.

V roce 2012 obhájila habilitační práci „Hypertenzní nefropatie“ a stala se docentkou pro obor vnitřní nemoci.

 

prof. MUDr. Věra Čertíková Chábová, Ph.D. je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2024, roč. 22, č. 2, s. 29-30

Butler J, Jones WS, Udell JA, et al. Empagliflozin after Acute Myocardial InfarctionN Engl J Med 2024;390:1455–1466.

Postgraduální nefrologie. 2023, roč. 21, č. 1, s. 27-29

Ku E, McCulloch CE, Inker LA, et al. Intensive BP Control in Patients with CKD and Risk for Adverse Outcomes. J Am Soc Nephrol 2023;34:385–393.

Postgraduální nefrologie. 2022, roč. 20, č. 3, s. 23-25

Chewcharat A, Thongprayoon C, Vaughan LE, et al. Dietary Risk Factors for Incident and Recurrent Symptomatic Kidney StonesMayo Clin Proc 2022;97:1437–1448.

Postgraduální nefrologie. 2021, roč. 19, č. 4, s. 24-25

Woller SC, Stevens SM, Kaplan D, et al. Apixaban compared with warfarin to prevent thrombosis in thrombotic antiphospholipid syndrome: a randomized trial.
Blood Adv 2021 Oct 18:bloodadvances.2021005808. doi: 10.1182/bloodadvances.2021005808. Online ahead of print.

Postgraduální nefrologie. 2021, roč. 19, č. 3, s. 21-23

Schmieder RE, Mahfoud F, Mancia G, et al.; members of the ESH Working Group on Device Based Treatment of Hypertension. European Society of Hypertension position paper on renal denervation 2021.
J Hypertens 2021;39:1733–1741.

Postgraduální nefrologie. 2021, roč. 19, č. 2, s. 3-6
Postgraduální nefrologie. 2020, roč. 18, č. 3, s. 44-47
Postgraduální nefrologie. 2020, roč. 18, č. 2, s. 9-12

Unger T, Borghi C, Charchar F, et al. 2020 International Society of Hypertension Global Hypertension Practice Guidelines. Hypertension 2020;75:1334–1357.

Postgraduální nefrologie. 2020, roč. 18, č. 1, s. 21-23

Walsh M, Merkel PA, Peh CA, et al. Plasma Exchange and Glucocorticoids in Severe ANCA‑Associated Vasculitis. N Engl J Med 2020;382:622–631.

Postgraduální nefrologie. 2019, roč. 17, č. 3, s. 20-22

Flint AC, Conell C, Ren X, et al. Effect of Systolic and Diastolic Blood Pressure on Cardiovascular Outcomes. N Engl J Med 2019;381:243–251.

Postgraduální nefrologie. 2018, roč. 16, č. 1, s. 4-7
Postgraduální nefrologie. 2017, roč. 15, č. 3, s. 3-6
Postgraduální nefrologie. 2017, roč. 15, č. 1, s. 28-29

Delgado J, Masoli JA, Bowman K, et al.; as part of the Ageing Well Programme of the NIHR School for Public Health Research, England. Outcomes of Treated Hypertension at Age 80 and Older: Cohort Analysis of 79,376 Individuals. J Am Geriatr Soc 2016 Dec 30. doi: 10.1111/jgs.14712. [Epub ahead of print]

Postgraduální nefrologie. 2015, roč. 13, č. 2, s. 25-26

Mehta LR, Awdishu L, Davenport A. Phenotype standardization for drug‑induced kidney disease. Kidney Int Advance, online publication, 8 April 2015; doi:10.1038/ki.2015.115