Zvýšená koncentrace homocysteinu zvyšuje expresi transkripčního faktoru pro zánětlivé cytokiny v experimentálním modelu – příspěvek k poodhalení patogeneze renálního

Fan Zhang, Yaw L. Siow, Karmin O. Hyperhomocysteinemia activates NF- κβ and inducible nitric oxide synthese in the kidney. Kidney Int 2004;65:1327-1338.

Hyperhomocysteinémie je již dlouho známa jako nezávislý rizikový faktor pro vznik kardiovasku­lárních onemocnění.

Zbývající část článku naleznete v přiloženém PDF.

Komentář

Již delší dobu je známo, že hyperhomocysteinémie je spojena s častějším vznikem kardiovaskulámích one­mocnění (McCully, 1969).

Zbývající část komentáře naleznete v přiloženém PDF.