Prof. MUDr. Tomáš Reischig, Ph.D.

I. interní klinika LF v Plzni UK Praha a FN Plzeň

Prof. MUDr. Tomáš Reischig, Ph.D.

Prof. MUDr. Tomáš Reischig, Ph.D., absolvent lékařské fakulty UK v Plzni (1996), od roku 1996 pracuje na I. interní klinice LF UK a FN Plzeň, kde se věnuje nefrologii a transplantacím ledvin. Postupně získal specializovanou způsobilost v oborech vnitřního lékařství a nefrologie. Od roku 2006 je vedoucím nefrologie I. interní kliniky FN a LF UK v Plzni. V roce 2010 obhájil disertační práci na téma Cytomegalovirová infekce po transplantaci a získal titul Ph.D., v roce 2012 byl jmenován docentem a v roce 2020 profesorem vnitřního lékařství.

Profesor Reischig je autorem nebo spoluautorem více než 50 publikací, které byly více než 650 krát citovány a 12 krát oceněny Českou transplantační a Českou nefrologickou společností za nejlepší publikaci v oboru. Je členem The Transplantation Society International CMV Consensus Group a spoluautor mezinárodních guidelines pro léčbu CMV infekce po orgánových transplantacích z let 2013 a 2018. Profesor Reischig je vědeckým tajemníkem výboru České transplantační společnosti, v rámci Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky působí jako člen Panelu „Poruchy orgánových funkcí a úrazová a intenzivní medicína“.

Prof. MUDr. Tomáš Reischig, Ph.D. je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2023, roč. 21, č. 2, s. 17-18

Malinoski D, Saunders C, Swain S, et al. Hypothermia or Machine Perfusion in Kidney DonorsN Engl J Med 2023;388:418–426.

Postgraduální nefrologie. 2022, roč. 20, č. 2, s. 32-34
Postgraduální nefrologie. 2012, roč. 10, č. 5, s. 78-80
Postgraduální nefrologie. 2009, roč. 7, č. 6, s. 82-83
Postgraduální nefrologie. 2009, roč. 7, č. 5, s. 70-71

Zafrani L, Truffault L, Kreis H, et al. Incidence, risk factors and clinical consequences of neutropenia following kidney transplantation: a retrospective study. Am J Transplant 2009;9:1816–1825.