MUDr. Zdenka Hrušková , Ph.D.

Klinika nefrologie 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

MUDr. Zdenka Hrušková , Ph.D.

MUDr. Zdenka Hrušková, Ph.D. absolvovala studium všeobecného lékařství na 1. LF UK v Praze, v roce 2009 na stejné fakultě úspěšně ukončila postgraduální studium v oboru Fyziologie a patofyziologie člověka s dizertační prací věnovanou tématu ANCA-asociované vaskulitidy.
Po promoci nastoupila na Kliniku nefrologie 1. LF UK a VFN v Praze, kde nadále pracuje a od roku 2016 je zástupkyní přednosty pro vědu a výzkum. Vědecké práci se věnovala také na Ústavu imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN v Praze. Od roku 2011 působí jako odborná asistentka a jako školitelka postgraduálního studia. V roce 2012 získala atestaci v oboru Nefrologie, nyní se podílí na postgraduálním vzdělávání v tomto oboru.

Její klinická i vědecká práce se soustředí zejména na oblast imuno-nefrologie, zajímá se především o (ANCA-asociované) vaskulitidy, systémový lupus erythematodes, glomerulonefritidy a o biologickou terapii. Absolvovala několik zahraničích stáží, je autorkou či spoluautorkou českých i zahraničních původních i přehledových publikací, kapitol v odborných knihách a učebnicích. Pravidelně přednáší na odborných vzdělávacích akcích a kongresech a aktivně se zapojuje do mezinárodní spolupráce (nejen) v oblasti vaskulitid. Je jedním ze spoluzakladatelů a koordinátorů Českého registru pacientů s ANCA-asociovanou vaskulitidou.

Je členkou několika odborných společností ­ European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA), České nefrologické společnosti (ČNS), European Vasculitis Society (EUVAS). Je pravidelnou recenzentkou odborných publikací a od roku 2019 členkou redakční rady časopisu Postgraduální nefrologie.

MUDr. Zdenka Hrušková , Ph.D. je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2019, roč. 17, č. 1, s. 22-24

Jones RB, Hiemstra TF, Ballarin J, et al.; European Vasculitis Study Group (EUVAS). Mycophenolate mofetil versus cyclophosphamide for remission induction in ANCA‑associated vasculitis: a randomised, non‑inferiority trial.

Ann Rheum Dis 2019;78:399–405.

Postgraduální nefrologie. 2016, roč. 14, č. 2, s. 22-24