doc. MUDr. Zdenka Hrušková , Ph.D.

Klinika nefrologie 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

doc. MUDr. Zdenka Hrušková , Ph.D.

MUDr. Zdenka Hrušková, Ph.D. absolvovala studium všeobecného lékařství na 1. LF UK v Praze, v roce 2009 na stejné fakultě úspěšně ukončila postgraduální studium v oboru Fyziologie a patofyziologie člověka s dizertační prací věnovanou tématu ANCA-asociované vaskulitidy.
Po promoci nastoupila na Kliniku nefrologie 1. LF UK a VFN v Praze, kde nadále pracuje a od roku 2016 je zástupkyní přednosty pro vědu a výzkum. Vědecké práci se věnovala také na Ústavu imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN v Praze. Od roku 2011 působí jako odborná asistentka a jako školitelka postgraduálního studia. V roce 2012 získala atestaci v oboru Nefrologie, nyní se podílí na postgraduálním vzdělávání v tomto oboru.

Její klinická i vědecká práce se soustředí zejména na oblast imuno-nefrologie, zajímá se především o (ANCA-asociované) vaskulitidy, systémový lupus erythematodes, glomerulonefritidy a o biologickou terapii. Absolvovala několik zahraničích stáží, je autorkou či spoluautorkou českých i zahraničních původních i přehledových publikací, kapitol v odborných knihách a učebnicích. Pravidelně přednáší na odborných vzdělávacích akcích a kongresech a aktivně se zapojuje do mezinárodní spolupráce (nejen) v oblasti vaskulitid. Je jedním ze spoluzakladatelů a koordinátorů Českého registru pacientů s ANCA-asociovanou vaskulitidou.

Je členkou několika odborných společností ­ European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA), České nefrologické společnosti (ČNS), European Vasculitis Society (EUVAS). Je pravidelnou recenzentkou odborných publikací a od roku 2019 členkou redakční rady časopisu Postgraduální nefrologie.

doc. MUDr. Zdenka Hrušková , Ph.D. je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2024, roč. 22, č. 2, s. 4-8
Postgraduální nefrologie. 2023, roč. 21, č. 4, s. 12-13

Delestre F, Charles P, Karras A, et al. Rituximab as maintenance therapy for ANCA‑associated vasculitides: pooled analysis and long‑term outcome of 277 patients included in the MAINRITSAN trials.

Ann Rheum Dis 2023 Nov 2:ard‑2023‑224623. doi: 10.1136/ard‑2023‑224623. Epub ahead of print.

Postgraduální nefrologie. 2023, roč. 21, č. 2, s. 19-21

Hellmich B, Sanchez‑Alamo B, Schirmer JH, et al. EULAR recommendations for the management of ANCA‑associated vasculitis: 2022 update. Ann Rheum Dis 2023 Mar 16:ard‑2022‑223764. doi: 10.1136/ard‑2022‑223764.

Postgraduální nefrologie. 2022, roč. 20, č. 4, s. 26-28

Ponte C, Grayson PC, Robson JC, et al; DCVAS Study Group. 2022 American College of Rheumatology/EULAR classification criteria for giant cell arteritisAnn Rheum Dis 2022;81:1647–1653. Arthritis Rheumatol 2022 Nov 8. doi: 10.1002/art.42325. Epub ahead of print.

Grayson PC, Ponte C, Suppiah R, et al; DCVAS Study Group. 2022 American College of Rheumatology/EULAR classification criteria for Takayasu arteritis.
Ann Rheum Dis 2022;81:1654–1660. Arthritis Rheumatol 2022 Nov 8. doi: 10.1002/art.42324. Epub ahead of print. PMID: 36349501.

Postgraduální nefrologie. 2022, roč. 20, č. 3, s. 18-20

Andrulli S, Rossini M, Gigliotti G, et al. The risks associated with percutaneous native kidney biopsies: a prospective studyNephrol Dial Transplant 2022 May 19:gfac177. doi: 10.1093/ndt/gfac177. Epub ahead of print.

Postgraduální nefrologie. 2022, roč. 20, č. 1, s. 23-26

Suppiah R, Robson JC, Grayson PC, et al; DCVAS INVESTIGATORS. 2022 American College of Rheumatology/European Alliance of Associations for Rheumatology classification criteria for microscopic polyangiitis.

Ann Rheum Dis 2022;81:321–326.
Arthritis Rheumatol 2022;74:400–406.

 

Robson JC, Grayson PC, Ponte C, et al; DCVAS Investigators. 2022 American College of Rheumatology/European Alliance of Associations for Rheumatology classification criteria for granulomatosis with polyangiitis.

Ann Rheum Dis 2022;81:315–320.
Arthritis Rheumatol 2022;74:393–399.

 

Grayson PC, Ponte C, Suppiah R, et al; DCVAS Study Group. 2022 American College of Rheumatology/European Alliance of Associations for Rheumatology Classification Criteria for Eosinophilic Granulomatosis with Polyangiitis.

Ann Rheum Dis 2022;81:309–314.
Arthritis Rheumatol 2022;74:386–392.

Postgraduální nefrologie. 2022, roč. 20, č. 1, s. 29-31
Postgraduální nefrologie. 2021, roč. 19, č. 4, s. 3-7
Postgraduální nefrologie. 2021, roč. 19, č. 2, s. 17-19

Jayne DRW, Merkel PA, Schall TJ, Bekker P; ADVOCATE Study Group. Avacopan for the Treatment of ANCA‑Associated VasculitisN Engl J Med 2021;384:599–609.

Postgraduální nefrologie. 2020, roč. 18, č. 3, s. 34-35

De Rosa M, Rocha AS, De Rosa G, et al. Low‑Grade Proteinuria Does Not Exclude Significant Kidney Injury in Lupus NephritisKidney Int Rep 2020;5:1066–1068.

Postgraduální nefrologie. 2020, roč. 18, č. 1, s. 11-13

Sethi S, Debiec H, Madden B, et al. Neural epidermal growth factor‑like 1 protein (NELL‑1) associated membranous nephropathyKidney Int 2020;97:163–174.

Postgraduální nefrologie. 2019, roč. 17, č. 3, s. 29-31

Fervenza FC, Appel GB, Barbour SJ, et al.; MENTOR Investigators. Rituximab or Cyclosporine in the Treatment of Membranous Nephropathy. N Engl J Med 2019;381:36–46.

Postgraduální nefrologie. 2019, roč. 17, č. 1, s. 22-24

Jones RB, Hiemstra TF, Ballarin J, et al.; European Vasculitis Study Group (EUVAS). Mycophenolate mofetil versus cyclophosphamide for remission induction in ANCA‑associated vasculitis: a randomised, non‑inferiority trial.

Ann Rheum Dis 2019;78:399–405.

Postgraduální nefrologie. 2016, roč. 14, č. 2, s. 22-24