Doc. MUDr. Karel Krejčí, Ph.D.

III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická FN Olomouc

Doc. MUDr. Karel Krejčí, Ph.D. je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie: