Hypertenze dárce negativně ovlivňuje prognózu transplantované ledviny

Pratschke J, Paz D, Wilhelm MJ, Laskowski I, Kofla G, Vergopoulos A, MacKEnzie HJ, Tullius SG, Neuhaus P, Hancock WW, Volk HD, Tilney NL. Donor hypertension increases graft immunogenicity and intensifies chronic changes in long-surviving renal allografts. Transplantation 2004;77:43-48.

V této experimentální práci se autoři z Humboltovy univerzity v Berlíně a z Harvardovy univerzity v Bostonu věnovali aktuálnímu tématu současné trans­ plantační medicíny, a to vlivu hypertenze dárce na osud transplantované ledviny.

Zbývající část článku naleznete v přiloženém PDF.

Komentář

Tato na první pohled nenápadná práce významně doplňuje desítky prací skupiny spolupracovníků kolem prof. Tilneyho z Bostonu, zabývající se nyní již vlast­ně 15 let chronickou rejekcí (v případě transplantací ledvin je tento proces v poslední době nazýván chro­nickou transplantační nefropatií - chronic allograft nephropathy).

Zbývající část komentáře naleznete v přiloženém PDF.

Literatura