Prohlášení o zpracování osobních údajů

Používáním internetových stránek časopisu Postgraduální nefrologie souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů uvedenými níže. Zásady ochrany osobních údajů vychází z příslušných ustanovení zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”).

V těchto zásadách ochrany osobních údajů najdete informace o tom, které osobní údaje shromažďujeme a proč, jaká jsou Vaše práva a jak můžete tyto údaje aktualizovat nebo požádat o jejich smazání.

Obsah a účel zpracovávaných osobních údajů

Časopis Postgraduální nefrologie zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a přihlášením k odběru zpravodaje. Zpravodaje slouží k Vašemu informování o tom, že vyšlo nové číslo časopisu. Odběr takového zpravodaje můžete kdykoliv zrušit přímo z e-mailu, ve kterém Vám zpravodaj přišel. Těmito osobními údaji je: 

  • Vámi uvedená e-mailová adresa

U členů redakční rady časopisu Postgraduální nefrologie zpracováváme některé další osobní údaje. Tyto osobní údaje slouží k uveřejnění seznamu členů redakční rady. Tyto údaje jsou získávány přímo od členů redakční rady. Pokud nechce mít člen redakční rady nadále uveden některý údaj, obrátí se e-mailem na správce webu. Přebíranými osobními údaji jsou:

  • jméno a akademické tituly
  • název a adresa pracoviště
  • fotografie

Jak jsou tyto údaje zabezpečeny

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby, že veškeré výše popsané osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k účelům, k nimž jsou určeny a k nimž dal uživatel souhlas.

Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

  • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR na email romana.rysava@vfn.cz 
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR na email romana.rysava@vfn.cz
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na email předsedkyně redakční rady: romana.rysava@vfn.cz

Používání cookies

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, Vás tímto informujeme, že časopis Postgraduální nefrologie používá tzv. cookies, včetně Google Analytics. Časopis používá cookies výhradně k umožnění navigace a souhrnného sledování návštěvnosti webu.

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které náš server posílá Vašemu počítači a umožňuje tak lepší využití serveru a přizpůsobení obsahu Vašim potřebám. Cookies používají všechny internetové stránky. Cookies použité na našem webu nesbírají informace, které by obsahovaly Vaše osobní identifikační údaje a nelze jejich prostřednictvím identifikovat konkrétní osobu, neslouží také k reklamním účelům. 

Při procházení webových stránek se zaznamenává vaše IP adresa, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání souborů cookie pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako oprávněný zájem správce. K tomuto měření používáme Google Analytics. V rámci měření sledujeme pouze všeobecné sumární údaje o návštěvnosti webu bez jakýchkoliv osobních identifikačních údajů nebo Vašich preferencí. Pokud nechcete poskytovat anonymní data o používání webu službě Google Analytics, můžete použít plugin poskytovaný společností Google. Po nainstalování do Vašeho prohlížeče a aktivaci nebudou dále data odesílána.

Pokud nesouhlasíte s používáním všech cookies, můžete si v nastavení Vašeho prohlížeče jednotlivé cookies smazat, zablokovat nebo zcela zakázat. Návod a další informace najdete v nápovědě daného prohlížeče. Níže uvádíme odkazy na nejčastější: 

Závěrem

Návštěvou tohoto e-časopisu a odběrem jeho zpravodaje potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na těchto internetových stránkách a zároveň Vám zašle upozornění na novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.