Hyperparathyreóza jako jedna z příčin rezistence na erytropoetin: patogenetické mechanismy a jejich klinický význam

Brancaccio D, Cozzolinu M, Gallieni M. Hyperparathyroidism and anemia in uremic subjects. A combined therapeutic approach. J Am Soc Nephrol 2004;15:S21-S24

Odpověď na rHuEPO, tj. stupeň úpravy červeného krevního obrazu, je u jednotlivých pacientů znač­ě variabilní.

Zbývající část článku naleznete v přiloženém PDF.

Komentář

Práce předkládá rozvahu o vztahu hyperparathyreó­zy a anémie (resp. rezistence na erytropoetin) u dialy­zovaných pacientů.

Zbývající část komentáře naleznete v přiloženém PDF.

Literatura