Má hypolipidemická léčba u pacientů s chronickým onemocněním ledvin stejný vliv na kardiovaskulární morbiditu jako u pacientů s ischemickou chorobou srdeční?

Pacienti s chronickým onemocněním ledvin mají zvýšenou kardiovaskulární mortalitu již při pokle­su kalkulované glomerulární filtrace pod 1 ml/s.

Zbývající část článku naleznete v přiloženém PDF.

Komentář

Je známo, že dialyzovaní pacienti, u nichž byla pro­ vedena perkutánní koronární angioplastika (bez sten­tu nebo se stentem) či aortokoronární bypass, mají horší prognózu než pacienti s normální renální funk­cí (Herzog et a!., 2002).

Zbývající část komentáře naleznete v přiloženém PDF.