Léčba ANCA-pozitivní systémové vaskulitidy protilátkou proti TNFa

Předpokládá se, že faktor nekrotizující tumory (TNFα) hraje důležitou roli v patogenezi ANCA­ pozitivní vaskulitidy.

Zbývající část článku naleznete v přiloženém PDF.

Komentář

Léčba kortikosteroidy a cyklofosfamidem dramaticky zlepšila prognózu nemocných s Wegenerovou granu­lomatózou.

Zbývající část komentáře naleznete v přiloženém PDF.

Literatura