doc. MUDr. Jakub Zieg , Ph.D.

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

doc. MUDr. Jakub Zieg , Ph.D. je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2020, roč. 18, č. 4, s. 14-17