Protilátky proti antierytropoetinům a aplazie červené řady

Rossert J, Casadevall N, Eckardt KU. Anti-erythropoietin antibodies and pure red cell aplasia. J Am Soc Nephrol 2004;15:398-406.

V rubrice "Nemoc měsíce" podali autoři přehled o současném stavu znalostí týkajících se vývoje anti­erytropoetinových protilátek a aplazie červené řady (pure red cell aplasia - PRCA) ve vztahu k léčbě re­kombinantním erytropoetinem (rHuEPO).

Zbývající část článku naleznete v přiloženém PDF.

Komentář

V době, kdy byl fenomén aplazie červené řady (PRCA) vázaný na léčbu rHuEPO popisován u stále stoupají­cího počtu pacientů léčených pro anémii renálního původu - tedy především v roce 2001 - strhla na sebe tato komplikace mimořádnou pozornost.

Zbývající část komentáře naleznete v přiloženém PDF.

Literatura

  • Kategorie: Komentované články
  • Klíčová slova: erytropoéza