Hodnota hematokritu v jednotlivých kompartmentech cévního řečiště není konstantní. Je toto zjištění klinicky významné pro sledování změn hydratace během dialýzy?

Mitra S, Chamney P, Greenwood R, Farrington K. The relationship between systemic and whole body hematocrit is not konstant during ultrafiltration on hemodialysis. J Am Soc Nephrol 2004;15:463-469.

Autoři ve své zcela originální práci ověřují základní předpoklad klinického využití kontinuálního sle­dování změn íntravaskulárního objemu během herno­dialýzy.

Zbývající část článku naleznete v přiloženém PDF.

Komentář

Kontinuální monitorování změn intravaskulárního objemu se stává velmi cenným pomocníkem při optima­lizaci ultrafiltrace během dialýzy.

Zbývající část komentáře naleznete v přiloženém PDF.

Literatura