Doc. MUDr. Alena Paříková, Ph.D.

Klinika nefrologie IKEM, Praha

Doc. MUDr. Alena Paříková, Ph.D.

Doc. MUDr. Alena Paříková, Ph.D. se narodila v roce 1974 v Praze.  Studium na 1. LF UK ukončila v roce 1998. Po promoci nastoupila jako sekundární lékař na interní oddělení Therap-Tilia s. r.o., v letech 1999 až 2001 pracovala na Nefrologickém oddělení 1. interní kliniky VFN a 1. LF UK. V roce 2001 složila atestaci 1. stupně z interního lékařství a v témže roce odjela na stáž do Nizozemí, kde zůstala do roku 2005. Během pobytu absolvovala doktorské studium pod vedením profesora R.T. Kredieta na Amsterdam Medical Center University of Amsterdam, které ukončila obhajobou disertační práce v roce 2006 na téma „Biocompatibility and transport studies in peritoneal dialysis“. V letech 2002-2005 zároveň pracovala v Amsterdam Medical Center jako sekundární lékař. Po svém návratu pracovala opět na Klinice nefrologie VFN a 1. LFUK.  V roce 2007 atestovala z nefrologie a získala specializovanou způsobilost v oboru vnitřního lékařství. V roce 2008 krátce pracovala v dialyzačním středisku B. Braun Avitum s.r.o. V září 2008 nastoupila na Kliniku Nefrologie TC IKEM, kde je zaměstnána dosud, nejprve jako vedoucí lékařka dialyzačního oddělení, od r. 2017 je současně zástupkyní přednosty. V roce 2018 obhájila habilitační práci na téma Fyziologie peritoneálního transportu a jeho alterace během léčby peritoneální dialýzou

Věnuje se pre- a postgraduálnímu vzdělávání studentů a lékařů, působí jako školitelka a konzultantka Ph.D. studentů. Její výzkumná činnost je zaměřena na problematiku peritoneální dialýzy, hlavně peritoneálního transportu a peritoneálních změn souvisejících s dlouhodobou PD léčbou. Publikuje články v domácí i zahraniční literatuře, výzkumně nadále spolupracuje s týmem prof. Kredieta a Amsterdam Medical Center. Na zahraničních symposiích opakovaně předsedala sekcím týkajících se patofyziologie peritoneálního transportu.

Je ve výboru České Nefrologické společnosti, členem ERA/EDTA, ISPD, Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP a senior konzultantem v rámci Evropské sítě pro vzácná onemocnění ledvin (ERKNet) pro trombotické mikroangiopatie.

Doc. MUDr. Alena Paříková, Ph.D. je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2023, roč. 21, č. 3, s. 14-17

Blankestijn PJ, Vernooij RWM, Hockham C, et al.; for the CONVINCE Scientific Committee Investigators. Effect of Hemodiafiltration or Hemodialysis on Mortality in Kidney Failure.
N Engl J Med 2023 Jun 16. doi: 10.1056/NEJMoa2304820. Online ahead of print.

Postgraduální nefrologie. 2023, roč. 21, č. 1, s. 30-33

Auguste BL, Bargman JM. Peritoneal Dialysis Prescription and Adequacy in Clinical Practice: Core Curriculum 2023. Am J Kidney Disease 2023;81:100–109.

Postgraduální nefrologie. 2022, roč. 20, č. 4, s. 34-36
Postgraduální nefrologie. 2022, roč. 20, č. 2, s. 3-9
Postgraduální nefrologie. 2022, roč. 20, č. 1, s. 18-20

Klein CL, Josephson MA. Post‑Transplant Pregnancy and ContraceptionClin J Am Soc Nephrol 2022;17:114–120.

Postgraduální nefrologie. 2019, roč. 17, č. 2, s. 25-27

Luciano RL, Moeckel GW. Update on the Native Kidney Biopsy: Core Curriculum 2019.

Am J Kidney Dis 2019;73:404–415.

Postgraduální nefrologie. 2018, roč. 16, č. 1, s. 28-30

Al‑Jaghbeer M, Dealmeida D, Bilderback A, et al.

Clinical Decision Support for In‑Hospital AKI. J Am Soc Nephrol 2018;29:654–660.

Postgraduální nefrologie. 2017, roč. 15, č. 4, s. 3-7
Postgraduální nefrologie. 2017, roč. 15, č. 2, s. 31-33

Wilhelm‑Leen E, Montez‑Rath ME, Chertow G.
Estimating the Risk of Radiocontrast‑Associated Nephropathy. J Am Soc Nephrol 2017;28:653–659.

Postgraduální nefrologie. 2013, roč. 11, č. 3, s. 47-48
Postgraduální nefrologie. 2012, roč. 10, č. 1, s. 9-11

Hecking M, Karaboyas A, Saran R, Sen A, Hörl WH, Pisoni RL, Robinson BM, Sunder‑Plassmann G, Port FK. Predialysis serum sodium level, dialysate sodium, and mortality in maintenance hemodialysis patients: the Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study (DOPPS). Am J Kidney Dis 2012;59:238–248.