Postgraduální nefrologie. 2018, roč. 16, č. 1, s. 1-37

Stáhnout celé číslo v PDF

Úvodní slovo

Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.

Přehledové články

Doc. MUDr. Věra Čertíková Chábová, Ph.D.

Názor hosta

Prof. MUDr. Aleš Linhart, , DrSc.

Komentované články

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

Autoři komentáře: Doc. MUDr. Alena Paříková, Ph.D.

Autoři komentáře: MUDr. Karolína Krátká, Ph.D.; prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA

Kazuistiky

MUDr. Lukáš Kielberger, Ph.D.; MUDr. Kristýna Pivovarčíková

2018, roč. 16, č. 1, s. 1-37

ISSN: 1214‑178X