Postgraduální nefrologie. 2017, roč. 15, č. 1, s. 1-40

Stáhnout celé číslo v PDF

Úvodní slovo

Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.

Přehledové články

Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.

Názor hosta

Komentované články

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN

Autoři komentáře: Doc. MUDr. Věra Čertíková Chábová, Ph.D.

Autoři komentáře: MUDr. Karolína Krátká, Ph.D.; prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA

Kazuistiky

2017, roč. 15, č. 1, s. 1-40

ISSN: 1214‑178X