Postgraduální nefrologie. 2023, roč. 21, č. 4, s. 3-31

Stáhnout celé číslo v PDF

Přehledové články

Názor hosta

Komentované články

Autoři komentáře: MUDr. Zdenka Hrušková , Ph.D.; Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN

Kazuistiky

MUDr. Zdeněk Lys; MUDr. Jana Vopasková; MUDr. David Homola; prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D.

MUDr. Kristýna Němcová; MUDr. Marek Novotný; MUDr. Luděk Voska; MUDr. Petr Smejkal; Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

2023, roč. 21, č. 4, s. 3-31

ISSN: 1214‑178X