Postgraduální nefrologie. 2019, roč. 17, č. 4, s. 1-37

Stáhnout celé číslo v PDF

Přehledové články

Názor hosta

MUDr. Mgr. Jitka Štěpánková; MUDr. Jana Brunová , CSc.

Komentované články

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.

Pacient s onemocněním ledvin v ordinaci ambulantního specialisty

PharmDr. Jan Miroslav Hartinger, Ph.D.; Mgr. Eliška Dvořáčková

Kazuistiky

MUDr. Vojtěch Petr; MUDr. Janka Slatinská, FEBTM; Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

2019, roč. 17, č. 4, s. 1-37

ISSN: 1214‑178X