Postgraduální nefrologie. 2019, roč. 17, č. 1, s. 1-39

Stáhnout celé číslo v PDF

Přehledové články

Názor hosta

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Komentované články

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Marta Kalousová, Ph.D.

Pacient s onemocněním ledvin v ordinaci ambulantního specialisty

Kazuistiky

MUDr. Eva Vagenknechtová

Autoři komentáře: MUDr. Tomáš Indra, Ph.D.

2019, roč. 17, č. 1, s. 1-39

ISSN: 1214‑178X