Postgraduální nefrologie. 2021, roč. 19, č. 2, s. 1-37

Stáhnout celé číslo v PDF

Přehledové články

Doc. MUDr. Věra Čertíková Chábová, Ph.D.

Názor hosta

Doc. MUDr. Peter Baláž , Ph.D., FEBS, MHA

Komentované články

Autoři komentáře: MUDr. Zdenka Hrušková , Ph.D.; Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.

Doporučené postupy

MUDr. Karolína Krátká, Ph.D.; MUDr. Pavla Libicherová; Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN; doc. MUDr. Jan Šperl , CSc.; MUDr. Pavel Trunečka, CSc.; prof. MUDr. Radan Brůha , CSc.; prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA

Kazuistiky

2021, roč. 19, č. 2, s. 1-37

ISSN: 1214‑178X