Postgraduální nefrologie. 2012, roč. 10, č. 4, s. 49-64

Stáhnout celé číslo v PDF

Novinky v nefrologii

Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.

Komentované články

Autoři komentáře: Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.

Autoři komentáře: Doc. MUDr. Jana Reiterová, Ph.D.

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

Kazuistiky

MUDr. Janka Slatinská, FEBTM; MUDr. Karolína Macháčková

Autoři komentáře: Doc. MUDr. Eva Honsová, Ph.D.

2012, roč. 10, č. 4, s. 49-64

ISSN: 1214‑178X