Postgraduální nefrologie. 2010, roč. 8, č. 4, s. 45-64

Stáhnout celé číslo v PDF

Novinky v nefrologii

Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN

Komentované články

Autoři komentáře: Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

Autoři komentáře: Doc. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.

Kazuistiky

MUDr. Renáta Slavíčková

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.

2010, roč. 8, č. 4, s. 45-64

ISSN: 1214‑178X