Editorial

Vážení čtenáři,

dostáváte do rukou 4. číslo osmého ročníku Postgraduální nefrologie. Tento časopis vznikl v roce 2003 a za léta si našel širokou čtenářskou obec z řad českých a slovenských nefrologů. Časopis vychází zásluhou podpory společnosti Roche s.r.o. a je zdarma zasílán všem členům České nefrologické společnosti a České transplantační společnosti, navíc je volně ke stažení na webových stránkách těchto společností. V letech 2003–2006 byl editorem Š. Vítko a od roku 2007 dosud pak V. Tesař, kteří časopis vybudovali do současné podoby a je jejich zásluhou, že je tento projekt úspěšný. Formát časopisu se v posledních letech ustálil a odpovídá jeho postgraduálnímu charakteru. Většina prostoru je věnována popisu aktuálních nefrologických studií, včetně transplantologických. Popis i komentář ke studiím tvoří členové redakční rady, kteří si někdy přizvou dalšího specialistu. Je třeba zdůraznit, že komentáře představují vlastní názory autorů podpořené citacemi literatury. Proto se autoři příspěvků zaměřují vždy na oblasti, které více znají z klinické praxe nebo ve kterých také sami publikují. Součástí časopisu jsou také krátká přehledová sdělení shrnující dosažené pokroky v jednotlivých oblastech nefrologie. Tyto přehledy, v letošním roce nazývané „Novinky v nefrologii“, jsou velmi pracné a časově náročné a je třeba poděkovat všem, kteří je připravují.

Od tohoto čísla redakční rada zařadila jako pravidelnou rubriku popisy a komentáře kasuistik. Domníváme se, že rozbory skutečných případů ještě více zdůrazní postgraduální charakter časopisu a že je čtenáři shledají užitečnými. Naším cílem je dále rozšířit počet přispěvatelů do časopisu, a to také z řad mladších kolegů. Kasuistiku zajímavého nefrologického případu může napsat kterýkoli praktikující člen ČNS nebo ČTS. Redakční rada rozhodne, zda bude kasuistika zařazena do obsahu, a určí specialistu, který ji bude komentovat. Kasuistiky by neměly být delší než dvě tiskové strany ve formátu doc nebo docx. Kasuistiky musejí nejdříve stručně popsat důvod přijetí, opravdu významné údaje z anamnézy a ze vstupního klinického vyšetření, následuje chronologický popis průběhu onemocnění včetně laboratorních a zobrazovacích metod. Poslední odstavec kasuistiky stručně shrne, jak byla diagnóza učiněna a také jak a s jakým výsledkem byl nemocný léčen. Kasuistiky zasílejte výhradně elektronicky k rukám editora (onvi@ikem.cz).
S přáním užitečného čtení Postgraduální nefrologie

Ondřej Viklický, vedoucí redakční rady

  • Kategorie: Novinky v nefrologii