Postgraduální nefrologie. 2007, roč. 5, č. 6, s. 81-96

Stáhnout celé číslo v PDF

Novinky v nefrologii

Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.

Komentované články

Autoři komentáře: Doc. MUDr. Jana Reiterová, Ph.D.

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Miroslav Merta, CSc., Ph.D.

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN

2007, roč. 5, č. 6, s. 81-96

ISSN: 1214‑178X