Testové otázky: Přesvědčte se, jak pozorně jste četli toto číslo – zkuste zodpovědět naše otázky

Předepisování kyseliny acetylsalicylové hemodialyzovaným nemocným: výsledky studie DOPPS

1. Podávání kyseliny acetylsalicylové u dialyzovaných nemocných bylo podle analýzy studií DOPPS I a DOPPS II spojeno:

 1. se snížením rizika úmrtí a nutnosti hospitalizace jak na kardiální, tak cerebrální cévní onemocnění
 2. se stejným rizikem kardiálních onemocnění jako u skupiny neléčené aspirinem
 3. se snížením rizika výskytu cévních mozkových příhod a zvýšením rizika výskytu kardiálních příčin celkově

2. Riziko krvácivých komplikací při podávání kyseliny acetylsalicylové u dialyzovaných nemocných ve studiích DOPPS bylo v porovnání se skupinou neléčenou aspirinem:

 1. nižší
 2. stejné
 3. zvýšené

Snížení proteinurie zlepšuje renální prognózu pacientů s IgA nefropatií

3. Prognózu IgA nefropatie ovlivňuje zejména:

 1. vstupní proteinurie v době diagnózy
 2. průměrná proteinurie během doby sledování
 3. nejvyšší proteinurie během doby sledování
 4. proteinurie na konci imunosupresivní léčby

4. K výraznému zlepšení renální prognózy musí u pacientů s IgA nefropatií dojít ke spontánnímu nebo terapií indukovanému poklesu proteinurie pod:

 1. 0,3 g/24 hodin
 2. 0,5 g/24 hodin
 3. 1 g/24 hodin
 4. 3 g/24 hodin

Správné řešení z minulého čísla: 1 c, 2 b, 3 b, 4 a, 5 b, 6 c, 7 c, 8 c, 9 b, 10 a, 11 a, 12 c, 13 a, 14 c, 15 c, 16 c, 17 c

 • Kategorie: Komentované články