Postgraduální nefrologie. 2011, roč. 9, č. 5, s. 69-84

Stáhnout celé číslo v PDF

Novinky v nefrologii

Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.; Prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc.; Doc. RNDr. Vladimír Holáň, DrSc.; MUDr. Michaela Lepeyová

Komentované články

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.

Kazuistiky

MUDr. Tomáš Roháľ

Autoři komentáře: MUDr. Alena Paříková, Ph.D.

2011, roč. 9, č. 5, s. 69-84

ISSN: 1214‑178X