Postgraduální nefrologie. 2022, roč. 20, č. 4, s. 1-36

Stáhnout celé číslo v PDF

Přehledové články

Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.; Ing Petr Moučka; doc. MUDr. Roman Šafránek , Ph.D.

Názor hosta

Doc. MUDr. Miroslava Horáčková , CSc.

Komentované články

Autoři komentáře: Doc. MUDr. Jana Reiterová, Ph.D.

Autoři komentáře: MUDr. Zdenka Hrušková , Ph.D.; Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.; Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.

Kazuistiky

MUDr. Kamila Bednářová; MUDr. Katarína Landová

Autoři komentáře: Doc. MUDr. Alena Paříková, Ph.D.

2022, roč. 20, č. 4, s. 1-36

ISSN: 1214‑178X