Postgraduální nefrologie. 2019, roč. 17, č. 3, s. 1-45

Stáhnout celé číslo v PDF

Přehledové články

Názor hosta

Komentované články

Autoři komentáře: Doc. MUDr. Věra Čertíková Chábová, Ph.D.

Autoři komentáře: MUDr. Zdenka Hrušková , Ph.D.; Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN

Autoři komentáře: MUDr. Karolína Krátká, Ph.D.; prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA

Pacient s onemocněním ledvin v ordinaci ambulantního specialisty

Prof. MUDr. František Saudek , DrSc.

Kazuistiky

MUDr. Petr Bruch; MUDr. Karolína Krátká, Ph.D.; MUDr. Klára Blokšová; prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA

2019, roč. 17, č. 3, s. 1-45

ISSN: 1214‑178X