Postgraduální nefrologie. 2021, roč. 19, č. 4, s. 1-28

Stáhnout celé číslo v PDF

Přehledové články

MUDr. Zdenka Hrušková , Ph.D.; Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN

Názor hosta

Komentované články

Autoři komentáře: prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA; MUDr. Karolína Krátká, Ph.D.

Autoři komentáře: Doc. MUDr. Věra Čertíková Chábová, Ph.D.

Kazuistiky

MUDr. Kamila Bednářová; MUDr. Janka Slatinská, FEBTM; Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

2021, roč. 19, č. 4, s. 1-28

ISSN: 1214‑178X