Postgraduální nefrologie. 2013, roč. 11, č. 1, s. 1-16

Stáhnout celé číslo v PDF

Novinky v nefrologii

Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

Komentované články

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.

Autoři komentáře: Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.

Autoři komentáře: Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.

Kazuistiky

MUDr. Barbora Řepová

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

2013, roč. 11, č. 1, s. 1-16

ISSN: 1214‑178X