Postgraduální nefrologie. 2012, roč. 10, č. 2, s. 17-32

Stáhnout celé číslo v PDF

Novinky v nefrologii

Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.

Komentované články

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.

Autoři komentáře: Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.

Kazuistiky

MUDr. Vladimír Hanzal

Autoři komentáře: MUDr. Štefan Vítko, CSc.

MUDr. Silvie Rajnochová Bloudíčková, Ph.D.; MUDr. Barbora Řepová; MUDr. Janka Slatinská, FEBTM; MUDr. Světlana Vaňková

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

2012, roč. 10, č. 2, s. 17-32

ISSN: 1214‑178X