Postgraduální nefrologie. 2012, roč. 10, č. 1, s. 1-16

Stáhnout celé číslo v PDF

Novinky v nefrologii

Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.

Komentované články

Autoři komentáře: Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.

Autoři komentáře: Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN

Autoři komentáře: Doc. MUDr. Jaromír Eiselt, Ph.D.

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

Kazuistiky

Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.; MUDr. Libor Janoušek, Ph.D.; MUDr. Jiří Froněk, Ph.D. FRCS; MUDr. Alena Verflová

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.; MUDr. Jiří Froněk, Ph.D. FRCS; MUDr. Janka Slatinská, FEBTM

2012, roč. 10, č. 1, s. 1-16

ISSN: 1214‑178X