Postgraduální nefrologie. 2011, roč. 9, č. 3, s. 33-52

Stáhnout celé číslo v PDF

Novinky v nefrologii

Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN

Komentované články

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.

Autoři komentáře: MUDr. Jaroslav Raděj; Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

Kazuistiky

MUDr. Dita Maixnerová, Ph.D.

Autoři komentáře: Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.

MUDr. Jiří Vymětal

Autoři komentáře: Doc. MUDr. Josef Zadražil, CSc.

2011, roč. 9, č. 3, s. 33-52

ISSN: 1214‑178X