Postgraduální nefrologie. 2024, roč. 22, č. 2, s. 1-33

Stáhnout celé číslo v PDF

Přehledové články

doc. MUDr. Zdenka Hrušková , Ph.D.; Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN

Názor hosta

MUDr. Kateřina Oulehle, MBA; MUDr. Jan Vachek, MHA

Komentované články

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN

Autoři komentáře: doc. MUDr. Jakub Zieg , Ph.D.

Autoři komentáře: prof. MUDr. Věra Čertíková Chábová, Ph.D.

Kazuistiky

MUDr. Natálie Sofie Fenclová

Autoři komentáře: MUDr. Martin Kačer, Ph.D.

2024, roč. 22, č. 2, s. 1-33

ISSN: 1214‑178X