Postgraduální nefrologie. 2023, roč. 21, č. 2, s. 1-26

Stáhnout celé číslo v PDF

Přehledové články

Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.

Názor hosta

MUDr. Ivan Zahrádka

Komentované články

Autoři komentáře: Doc. MUDr. Jana Reiterová, Ph.D.

Autoři komentáře: MUDr. Zdenka Hrušková , Ph.D.; Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN

Autoři komentáře: Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.

Kazuistiky

MUDr. Natálie Sofie Fenclová; Doc. MUDr. Jan Mareš , Ph.D.

2023, roč. 21, č. 2, s. 1-26

ISSN: 1214‑178X