Postgraduální nefrologie. 2022, roč. 20, č. 3, s. 1-28

Stáhnout celé číslo v PDF

Přehledové články

Prof. MUDr. Dita Maixnerová, Ph.D.

Názor hosta

Komentované články

Autoři komentáře: MUDr. Zdenka Hrušková , Ph.D.; Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN

Autoři komentáře: Doc. MUDr. Věra Čertíková Chábová, Ph.D.

Kazuistiky

MUDr. Mayara Elisa Knížek Bonatto; MUDr. Karolína Krátká, Ph.D.; MUDr. Martin Havrda, MHA; Doc. MUDr. Eva Honsová, Ph.D.; MUDr. Olga Snížková; prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA

2022, roč. 20, č. 3, s. 1-28

ISSN: 1214‑178X